artikel> Stijging in studenten vereist dure investeringen

Geneeskunde krijgt extra studenten, maar voorlopig niet het geld

De Vlaamse regering laat volgend academiejaar 156 extra studenten Geneeskunde en Tandheelkunde toe, tegen het advies van het veld in. De faculteiten vragen bijkomende middelen, de minister onderzoekt.

Gepubliceerd

Ruwweg de helft van de extra studenten zou bij de KU Leuventerecht komen. Artsen in opleiding kan je niet zomaar in grotere auditoriasteken, zegt decaan van de faculteit Geneeskunde Paul Herijgers ­- bovendien iser aan die grotere auditoria ook een tekort.

'We hebben heel wat vakken die in kleine groep wordengedoceerd: practica, klinische onderzoeken, communicatievaardigheden', zegtHerijgers. 'De capaciteit komt onder druk.' Daarnaast kosten die practica ookveel, zeker bij Tandheelkunde.

21,3 miljoen

Bij de bekendmaking van de nieuwe studentenaantallen zeiminister van Onderwijs Ben Weyts dat 'uit overleg is gebleken dat dezeverhoging haalbaar is voor onze universiteiten.' In een opiniestuk in DeTijd spreken de Vlaamse rectoren dat tegen. De middelen moeten ook volgen, stellenzij.

'Zonder een injectie zal de kwaliteit van de opleiding er sterk onder lijden'

Paul Herijgers, decaan faculteit Geneeskunde KU Leuven

De Vlaamse universiteiten becijferden de totale jaarlijkse extra kost op 21,3 miljoen euro met een eenmalige prefinanciering van 59,4 miljoen euro. 'Zonder deze injectie zal de kwaliteit van de opleiding er sterk onder lijden', zegt Herijgers.

De minister kreeg dat bedrag volgens de rectoren al eerder meegedeeld, maar laat het nu onderzoeken door zijn administratie. Als die analyse rond is, gaat hij terug aan tafel zitten met de betrokkenen.

Quota

In februari klopte de regering af op 1 276 plaatsen voor studenten Geneeskunde en 180 voor studenten Tandheelkunde in 2020-2021. Dat is 37 en 32 procent meer dan de federale artsenquota toelaten.

'Er is geen tekort aan artsen in totaal'

Marc Moens, voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

De minister argumenteert de beslissing met een tekort aanartsen. 'De zorgnoden worden steeds groter', zegt zijn kabinet. 'Wie vandaagbijvoorbeeld belt voor een afspraak met een tandarts, heeft in veel gevallenpas over een maand een afspraak.'

Het veld betwist die redenering. 'Er is geen tekort aanartsen in totaal', stelt Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat.'Enkel in bepaalde subdomeinen en regio's. In andere domeinen en regio's is er eenoveraanbod. De kraan opendraaien helpt daar niet voor.'

Decaan Herijgers sluit zich daarbij aan. 'Objectief gezienhebben we nog steeds meer artsen per inwoner dan het OESO-gemiddelde.'

Tekort sneller afbouwen

De minister zegt dat hij het historisch tekort aan artsen datde federale planningscommissie had vastgesteld sneller afbouwt dan voorzien.Normaal moest dat geleidelijk aan op 21 jaar, nu doet Vlaanderen dat op eigeninitiatief in 12 jaar.

De regering besloot al over de versnelde afbouw van het tekort, zonder Vlaamse Planningscommissie

Decaan Paul Herijgers stelt zich vragen bij die redenering. 'Wehebben jarenlang overtallen laten instromen. Nu is dat niet meer mogelijk doorde numerus fixus bij het ingangsexamen, maar de zes jaar ervoor hebben we de tekortenuit het verleden al aangeboord.'

Planningscommissie

In de toekomst moet een Vlaamse Planningscommissie – een tegenhangervan de federale variant die de artsenquota bepaalt – de zorgnoden in kaartbrengen. In februari besloot de regering echter al over de versnelde afbouw vanhet tekort, zonder Vlaamse Planningscommissie.

Als de Vlaamse Planningscommissie er eenmaal is, is hetbovendien maar de vraag hoe anders hun prognoses zullen zijn dan de federale.Paul Herijgers: 'De data zijn de data natuurlijk, en de modellen zijn er.Afwijkingen zijn niet onmogelijk, maar het zullen slechts kleine modificaties zijn.'

De Planningscommissie zou in de toekomst ook subquota voorspecialisaties moeten bepalen, waardoor het onevenwicht in aanbod kan wordenaangepakt.

Powered by Labrador CMS