artikel> Positie Daems komt onder druk te staan

Herman Daems verstuurde verkiezingsmail ondanks verbod verkiezingscommissie

Gisteren verstuurde Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, een mail naar alle kiesgerechtigden met een afsluitende tekst van Rik Torfs. Tegen de beslissing van diezelfde commissie in.

Omstreeks 17u maandagnamiddag verstuurde Daems, tevens ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de KU Leuven, een ‘Laatste boodschap voor verkiezing’. ‘Tot dusver was het bij de verkiezingen de gewoonte om de kandidaten nog een laatste bericht te laten sturen met een samenvatting van hun plannen’, schrijft Daems. Tijdens de vorige rectorverkiezing werd deze mail tijdens de campagneperiode verstuurd. Op maandagmiddag was de sperperiode reeds drie dagen bezig.

Daems zegt dat hij uiteindelijk maar één tekst ontving: die van Rik Torfs. ‘Ik kan niet anders dan ons engagement nakomen en stuur dan ook die ene tekst door.’ Daems schreef wel dat hij ‘tevens vraagt de website van de andere kandidaat te consulteren’, maar zonder te linken of zelfs maar een webadres mee te geven.

Luc Sels reageerde op Facebook zich ‘te willen houden aan de door de gehele verkiezingscommissie reglementair afgesproken sperperiode die op 6 mei is ingegaan. Bijgevolg heb ik beslist om geen afsluitende boodschap te verzenden zoals de voorzitter van die commissie dat zelf voorstelde. Met dat voorstel was en ben ik het niet eens.’

Maandagmorgen kwam de commissie samen om de klacht van Luc Sels omtrent de mail van Jos Vaesen te bespreken. Op die vergadering werd door de verkiezingscommissie expliciet gesteld dat een afsluitende mail alleen mocht verstuurd worden mits een tekst en toestemming van beide kandidaten. Daar is Daems regelrecht tegenin gegaan, en hij negeerde de meerderheidsstemming van de commissie volledig.

Maar is werking van de verkiezingscommissie waarvan een voorzitter handelt tegen de wil van diezelfde commissie in, dan nog geldig? De mail, in volle sperperiode verstuurd en zonder toestemming van Luc Sels noch de verkiezingscommissie, brengt de onpartijdigheid van Daems als voorzitter in gedrang. Daems hoopt desondanks op een kiesdag ‘waar de kiezers zich vrij kunnen uitspreken over de toekomst van onze universiteit’. De vraag stelt zich of de rust en sereniteit door de afgelopen gebeurtenissen behouden zijn.

Overigens ging diezelfde Daems dit weekend zijn boekje te buiten door over de klacht van Sels inzake een mail van Jos Vaesen, te verkondigen dat ‘voor zover ik nu kan oordelen, er geen onoorbaar gebruik geweest is van gegevens of informatie die eigen zijn aan de universiteit.’ Daems heeft de commissie daarvoor niet geraadpleegd. Bovendien hield Daems al eerdere klachten bij zich zonder de rest van de verkiezingscommissie in te lichten, aldus de Studentenraad KU Leuven. Ondertussen stuurde de commissie de klacht van Sels wel door naar de Academische Raad, die morgenavond wordt samengeroepen.

De Studentenraad laat ondertussen weten uit de verkiezingscommissie te stappen, omdat ze het vertrouwen in voorzitter Daems kwijt is. Herman Daems was nog niet beschikbaar voor een reactie.

Powered by Labrador CMS