nieuws> Diverser bestuur en cultuur van transparantie

Ingrijpende verandering bij Theologie & Religiewetenschappen

Tien jaar lang was Bénédicte Lemmelijn de enige vrouwelijke hoogleraar aan haar faculteit. Nu voert ze als decaan grote veranderingen door en krijgt de faculteit een genderparitair bestuur.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Sinds 1 augustus heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen haar eerste vrouwelijke decaan. Het speerpunt van Bénédicte Lemmelijn tijdens haar verkiezing was bredere en grotere participatie. ‘Decaanschap draait voor mij niet om macht. Het behelst in de eerste plaats de verantwoordelijkheid om de mensen die je die taak toevertrouwen, zich ten volle te laten ontplooien.'

Een divers bestuursorgaan

De grootste verschuivingen hebben plaatsgevonden op het bestuurlijke niveau. De ploeg van Lemmelijn bestaat namelijk niet enkel uit vicedecanen, maar uit drie cellen die elk gecoördineerd worden door een vicedecaan. Die vicedecanen zorgen voor de externe vertegenwoordiging, maar hebben binnen de cellen voor onderwijs, onderzoek en internationalisering geen hiërarchisch hogere positie. De leden beheren elk hun eigen domein. 'Dit systeem beperkt zowel de hoeveelheid diverse taken voor een vicedecaan als mogelijke machtsconcentraties', stelt Lemmelijn.

'Binnen het bestuur moeten diverse stemmen vertegenwoordigd zijn'

Bénédicte Lemmelijn, decaan Theologie en Religiewetenschappen

De verantwoordelijke personen werden aangesteld op basis van hun expertise, kwaliteiten en interesse. Bovendien heeft Lemmelijn erop toegezien dat het volledige bestuursorgaan genderparitair werd samengesteld en dat er personen van verschillende leeftijden, nationaliteiten en graden anciënniteit in vertegenwoordigd worden.

'Binnen het bestuur moeten diverse stemmen vertegenwoordigd zijn', duidt Lemmelijn, 'zodat er kritisch loyaal naar de faculteit kan gekeken worden.' Die kritische loyaliteit geldt overigens ook voor de relatie met de KU Leuven en de Kerk.

Meer ademruimte

Het was geen evidentie om dit bestuur samen te stellen. Tot voor kort stond de functie van vicedecaan aan deze faculteit namelijk enkel open voor hoogleraren. Vorig academiejaar werd de positie ook opengesteld voor hoofddocenten, mede onder impuls van Lemmelijn.

Naast oude raden terug in het leven te roepen, worden ook de bestaande raden herdacht

De nieuwe structuur moet voor meer ademruimte zorgen. Binnen de cel Onderzoek is er bijvoorbeeld voor het eerst iemand verantwoordelijk gesteld voor trajectbegeleiding van doctorandi en postdocs. In de cel Onderwijs waakt vanaf dit academiejaar een verantwoordelijke over een betere match tussen docenten Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) en de doelgroepen waaraan ze die vakken doceren.

Openbare vergaderingen

Ook andere niveaus vernieuwen. Zo wordt het Advisory Committee for International students door de cel Internationalisering nieuw leven ingeblazen. De raad moet tegemoetkomen aan de bezorgdheden en problemen van de vele internationals die aan de faculteit verbonden zijn. 'Onder meer kwesties in verband met welzijn en integratie kunnen daar besproken worden', legt Lemmelijn uit.

Naast oude raden terug in het leven te roepen, worden ook de bestaande raden herdacht. Het faculteitsbestuur zal in de toekomst minder frequent samenkomen. In ruil komt er terugkerend en geagendeerd overleg met de verschillende vicedecanale cellen en met vertegenwoordigers van studenten en personeel.

'We moeten ons imago verruimen en actiever naar buiten treden'

Bénédicte Lemmelijn, Decaan Theologie en Religiewetenschappen

Aan de start van elke faculteitsraad zal tijd worden vrijgemaakt om naar input te vragen over op te volgen kwesties vanuit de bredere faculteit. Die input gaat dan naar het faculteitsbestuur, waar altijd openbaar zal worden vergaderd. 'Iedereen die zich inschrijft, kan komen meevolgen', legt Lemmelijn uit.

Een bijenkorf

Verder staat externe communicatie hoog op de agenda. 'Er zijn heel veel jongeren op zoek naar zingeving en toch hebben we niet zo veel achtienjarige Vlaamse studenten aan onze faculteit', stelt Lemmelijn vast. 'Dat lijkt me paradoxaal. We moeten ons imago verruimen en actiever naar buiten treden.'

Daarbovenop streeft de kersverse decaan naar een klimaat van a priori vertrouwen en een veilige, menselijke werkomgeving. Het gaat dan ook over werkdruk en de druk die mensen in de academische wereld zichzelf soms opleggen. 'Academisch werk moet een persoon méér mens maken, niet minder. Zeker binnen de theologie. Het mag geen slavernij of een verslaving worden', besluit Lemmelijn.

Het project is nog maar net uit de startblokken geschoten, maar Lemmelijn ziet al enthousiasme en dynamiek aan haar faculteit. 'Er worden overal door de verschillende verantwoordelijken projecten gestart en initiatieven opgezet. Het voelt hier aan als een bijenkorf.'

Powered by Labrador CMS