artikel> Ook andere kandidaten kernbestuur trekken kandidatuur in

Kandidaat-voorzitter Stura trekt zich terug

Kandidaat-voorzitter Sander Vanmaercke trekt zich terug en komt niet meer op. 'Wanneer emoties zich blijven opstapelen, moeten er soms moeilijke beslissingen genomen worden.'

Gepubliceerd

De verkiezing tot Sturavoorzitter van Vanmaercke werd uitgesteld omdat tijdens de procedure interne conflicten naar boven kwamen. Vanmaercke zou met ruggensteun van een voltallig kernbestuur naar de verkiezing stappen. Ze dienden in aanloop er naartoe een gemeenschappelijke visietekst in. Tijdens de verkiezing werd duidelijk dat twee van de vijf kandidaten geen kandidatuur hadden ingediend, omdat ze door 'recente gebeurtenissen niet in staat waren een beslissing te maken'.

Inmiddels trok Lotte Delemarre zich definitief terug, Dennis Gelders had tot nu nog geen beslissing gemaakt. Verder stapte Hannes Dewaele, een huidig mandataris van Stura, op door de recente gebeurtenissen. Ilse Paepe, een van de leden van het neutrale kiescomité, stapte vandaag uit dat comité. Beiden wijten hun beslissing aan een intern falen binnen de studentenraad. 'Deze verkiezingen zijn een algemene uiting van wat er zich het afgelopen jaar onderhuids langzaam manifesteerde', verklaarde Paepe in haar brief.

Nu trekt ook Vanmaercke zich definitief terug. Vanmaercke zal zijn huidige mandaat afwerken, maar komt niet meer op als voorzitter. 'Het is van cruciaal belang dat de rust kan terugkeren', reageert hij nog aan Veto. 'De commotie van de voorbije dagen staat een serene verkiezing in de weg. We kunnen ons niet permitteren zonder bestuur te zitten. Wanneer emoties zich echter blijven opstapelen, moeten er soms moeilijke beslissingen genomen worden.'

Brief Sander Vanmaercke

'Zoals jullie weten is er de afgelopen dagen en weken veel gezegd en geschreven over de verkiezingen van Stura, waarbij emoties vaak de overhand hebben genomen', schrijft Vanmaercke in een brief gericht aan de Algemene Vergadering van de studentenraad. 'Iets wat volledig te begrijpen valt gezien de complexe situatie waarin we ons bevinden. Ook ik wil graag wil mezelf uitdrukken, proberen uit te leggen hoe ik alles ervaren heb en mijn beslissing duiden waarom ik geen kandidaat-voorzitter meer zal zijn.'

'Stura is een ongelooflijke organisatie. Wat we dit jaar bereikt hebben is een prestatie die door het hele team geleverd is, een prestatie waar we echt oprecht trots op mogen zijn. De eindeloze inhoudelijke gesprekken, het nadenken over complexe thema’s om de toekomst van het onderwijs aan de KU Leuven te garanderen, het vertegenwoordigen van meer dan 50.000 studenten, dat zijn de zaken die de drijfveer vormden om mezelf elke dag in te zetten voor onze werking. De komende weken en maanden zal dat niet anders zijn, als ondervoorzitter wil ik me blijven smijten en de stem van de student laten weerklinken.'

'De voorbije dagen is er echter iets gebroken. Ik heb verhalen over mezelf gehoord waar ik me absoluut niet in kon herkennen en merkte al snel op dat een verkiezing die over inhoud zou moeten gaan, persoonlijker en persoonlijker begon te worden. Iedereen heeft het recht omzijn mening te verkondigen en ik heb dan ook geprobeerd om met zoveel mogelijk mensen de dialoog proberen aan te gaan, om samen naar een constructieve oplossing te zoeken.Wanneer emoties zich echter blijven opstapelen, moeten er soms moeilijke beslissingengenomen worden en deze keer was dat voor mij misschien wel de moeilijkste beslissing die ikooit al genomen heb, één die lijnrecht ingaat tegen mijn hart voorstudentenvertegenwoordiging.'

'Ik wens Stura volgend jaar alle goeds toe en hoop oprecht dat er een gedragen bestuur zal gevonden worden. Weet ook dat ik geen wrok koester, noch tegen mandatarissen, noch tegen de AV. Daarvoor was het jaar gewoon te mooi en daarvoor is mijn respect voor elke studentenvertegenwoordiger te groot. '

Verdere verloop

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. Ook de overige kandidaten voor het kernbestuur, Astrid Maerevoet en Lisa Van Eyken, trekken hun kandidatuur in. Naast hen dienden nog zeven anderen een kandidatuur in. Maar zonder zicht op een kernploeg, is hun deelname veel minder evident.

'Het is nu van groot belang dat we met hen samenzitten om te bekijken of en onder welke omstandigheden ze nog willen opkomen', verklaart Vanmaercke. 'Ik wil me daarbij graag inspannen om mee te zoeken naar een nieuw bestuur. We kunnen het ons niet permitteren zonder bestuur van de studentenraad te vallen. Ik wil uiteraard meewerken aan de kennisoverdracht en zal nog met veel plezier mijn huidig mandaat afwerken.'

Het kiescomité wil niet reageren over het verdere verloop voor ze met de betrokkenen gesproken heeft.

Powered by Labrador CMS