artikel> Elke universiteit doet zijn ding

Kiezen tussen meerkeuzesystemen

De UAntwerpen adviseert om niet langer giscorrectie te gebruiken bij meerkeuze-examens. Ook de UGent weert het systeem sinds 2014.

Gepubliceerd

De UAntwerpen maakt binnenkort misschien komaf met giscorrectie op meerkeuze-examens. De Onderwijsraad van de universiteit heeft een dringend advies geformuleerd om geen negatieve giscorrectie meer toe te passen. Dat meldt Luc Van de Poele, departementshoofd Onderwijs aan de universiteit.

Het advies kwam er op vraag van studentenvertegenwoordigers. Giscorrectie vormt soms een hindernis voor studenten. Het vereist dat een student een strategische overweging maakt om al dan niet een bolletje in te kleuren. Dat leidt vaak tot onzekerheid bij studenten.

Giscorrectie of hogere cesuur

Bij de correctie van meerkeuze-examens worden doorgaans twee systemen toegepast om mogelijk gokgedrag te voorkomen. Het eerste systeem is de gekende giscorrectie, het tweede is dat van hogere cesuur.

De UGent gebruikt sinds 2014 geen giscorrectie meer

Het systeem van giscorrectie is waarschijnlijk het beruchtste van de correctiesystemen. Het houdt in dat je voor elk juist antwoord punten krijgt, maar voor elk fout antwoord worden er punten afgetrokken. Wanneer je niet antwoordt krijg je gewoon geen punten.

Dat systeem is niet het enige om gokgedrag bij meerkeuze te corrigeren. Zo bestaat er ook het principe van hogere cesuur. Daarbij worden foute antwoorden niet meer afgestraft met een minpunt. In plaats daarvan moet je wel meer dan de gewoonlijke vijftig procent halen om te slagen op jouw examen. Het exacte percentage verschilt tussen instellingen.

Meerkeuzesystemen in Vlaanderen

Bij de Vlaamse universiteiten komen die systemen in verschillende mate voor. De UGent gebruikt sinds 2014 geen giscorrectie meer. 'Lesgevers kiezen zelf of ze bij meerkeuze-examens de hogere cesuur toepassen of niet', stelt Nathalie Depoorter, institutioneel ombudspersoon aan de UGent. 'Maar indien ze dat doen, is dat volgens een vastgestelde formule.'

De UHasselt werkt in een aantal opleidingen met een specialer systeem, namelijk DOCIMO

De VUB gebruikt beide systemen naast elkaar; het is aan opleidingen zelf om te bepalen welk systeem ze gebruiken. Ook bij de UHasselt worden beide systemen gehanteerd en kiezen opleidingen zelf hetwelk ze hanteren. Daarnaast werkt de universiteit in een aantal opleidingen met een meer speciale aanpak, namelijk DOCIMO.

Met DOCIMO kunnen studenten aanduiden hoe zeker ze zijn van hun antwoord. Indien je honderd procent zeker bent van het antwoord kan je het totale puntenaantal van de vraag verdienen maar ook verliezen. Indien je nul procent zekerheid aanduidt, krijgt de student vijf procent van de punten ongeacht of het antwoord juist is.

Dat klinkt niet alleen ingewikkeld. Dat is het ook, aldus Lien Mampaey. Zij is directeur Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg aan de UHasselt. 'Het is een behoorlijk arbeidsintensief systeem dat studenten en docenten frequent moeten gebruiken om het onder de knie te krijgen. Daarom hebben we het momenteel niet verder uitgerold binnen de UHasselt.'

'Ik durf hogere cesuur al eens smalend het Russische roulettesysteem te noemen'

Tinne De Laet, verantwoordelijke ijkingstoetsen KU Leuven

Aan de KU Leuven wordt doorgaans aangeraden om giscorrectie te gebruiken bij meerkeuze-examens. Tegelijk is de universiteit een nieuwe verbeteringssleutel aan het uitwerken: het eliminatiesysteem. Daarbij moeten studenten foute antwoorden elimineren om punten te verdienen. Faculteiten mogen kiezen of ze daarmee aan de slag willen gaan.

Voor- en nadelen

Zowel giscorrectie als hogere cesuur hebben hun voor- en nadelen. Giscorrectie kan studenten afschrikken om te antwoorden op vragen die ze anders wel zouden invullen. Het nadeel van hogere cesuur is dan weer dat het studenten dwingt om te gokken.

'De bias voor risicoschuwheid verdwijnt dan wel, maar andere nadelen komen in de plaats', stelt Tinne De Laet, verantwoordelijke voor ijkingstoetsen aan de KU Leuven,. 'Ik durf hogere cesuur al eens smalend het Russische roulettesysteem te noemen.'

Powered by Labrador CMS