artikel> Ex-hogeschoolpersoneel moet beter loopbaanperspectief krijgen

KU Leuven wil symbolische verschillen in docentenkorps weggommen

Met een nieuwe nota wil het beleid ex-hogeschooldocenten beter waarderen en een duidelijker perspectief geven op hun verdere loopbaan.

Gepubliceerd

In 2013 integreerden enkele hogescholen in de Associatie KU Leuven. Daardoor veranderden verschillende hogeschoolopleidingen, zoals industrieel ingenieur, toegepaste taalkunde of handelswetenschappen, in universitaire opleidingen.

Docenten van die ex-hogeschoolopleidingen moesten zich daardoor aanpassen en dat leverde heel wat wrevel op. Ex-hogeschoolpersoneel met OP 3-statuut (Onderwijzend Personeel Groep 3) moest zoveel mogelijk integreren of ‘inzappen’ in het academisch personeel aan KU Leuven met ZAP-statuut (Zelfstandig Academisch Personeel).

Om in te zappen moet een OP 3’er zelf aanvraag indienen en aan verschillende, vooral op onderzoek gerichte criteria voldoen. Die criteria waren niet altijd duidelijk. Veel OP3’ers mochten niet inzappen of konden enkel inzappen naar een lagere graad, zoals van hoogleraar naar hoofddocent. Veto berichtte in het verleden al uitvoerig over de problematiek.

Nadruk op verschil

Een ander probleem is eerder symbolisch. OP3 personeel zou nog vaak niet als evenwaardig beschouwd worden als ZAP personeel. Het huidige beleid wil nu een signaal geven aan OP3’ers die sinds de integratie niet ingezapt zijn door veelal symbolische verschillen weg te halen.

‘We hebben een aantal onnodige verschillen gecreëerd tussen beide groepen’

Luc Sels, rector KU Leuven

Hogeschoolopleidingen hebben vaak een andere structuur. Er is een grote meerderheid aan docenten en een gering aandeel hoofddocenten. Bovendien is het OP3-statuut een uitdovend kader. Sinds de integratie worden geen nieuwe OP3’ers meer gewerfd.

‘We hebben een aantal onnodige verschillen gecreëerd tussen beide groepen’, stelt rector Luc Sels. Dat is niet verwijtend bedoeld naar degene die die beslissingen genomen heeft. Zie het als een teken van voortschrijdend inzicht.’

Die verschillen werden gecreëerd om OP3 collega’s aan te zetten de stap te zetten naar ZAP, klinkt het. ‘Het is echter tijd dat we elkeen op zijn unieke bijdrage waarderen, ook wetende dat sommige OP3-collega’s nog zo’n 30 jaar actief zullen zijn aan de KU Leuven. Aan hen wil ik een positief signaal geven door hen meer te erkennen, zowel in loopbaankansen als in meer voeling voor de eigenheid van het statuut. Die onnodige verschillen moeten weg.’

Symbooldossier

‘We hebben het dan over de groep die in het verleden minder toegelegd was op onderzoek en vooral sterke bijdragen levert als docent. Zij zijn onmisbaar in onze geïntegreerde opleidingen, maar hebben een doorgaans veel beperkter onderzoeksopdracht dan ZAP. Die eigenheid moeten we waarderen, maar tegelijkertijd moeten we een aantal onnodige statutaire verschillen weggommen. In die zin kan je zeggen dat een zekere gelijkenis wordt ingevoerd.’

'Het werd wat potsierlijk dat op de campussen bij een proclamatie enkel de ZAP’ers een toga konden dragen'

Luc Sels

Vroeger kon OP3 personeel zich aan de hogeschool professor noemen, die titel werd hen afgenomen aan de KU Leuven. ‘Nu kan iedereen dat terug. Studenten merken overigens niet dat er een verschil zou zijn.’

‘Voor het togarecht geldt hetzelfde. Het is wat potsierlijk als op een campus bij een proclamatie enkel de ZAP’ers een toga konden dragen. Dat zijn symbolen die onnodig verschil creëren en te weinig respect betuigen voor de bijdrage die geleverd worden, dus dat trekken we nu gelijk. Het togarecht wordt ook uitgebreid naar docenten.’

Aan de andere kant is er nog steeds wel een accent op het verschil in opdracht tussen beide groepen docenten. ‘OP3’ers zijn meer gefocust op onderwijs dan de combinatie onderwijs-onderzoek en die eigenheid willen we nu duidelijker naar voren laten komen als het aankomt op promotiecriteria en loopbaanbeleid.’

Powered by Labrador CMS