reportage> Volg de officiële start van het academiejaar hier op de voet

LIVEBLOG: beleef de opening van het academiejaar (Beëindigd)

Vandaag wordt het nieuw academisch jaar ingeluid. De traditionele stoet der togati, de speeches en andere feestelijkheden kun je hier volgen.

Ververs deze pagina regelmatig om de updates te zien. Voor Windows druk CTRL + F5. Voor Mac druk CMD + R.

13u05

Sels: 'Ik verklaar hierbij het academiejaar 2018-2019 voor geopend.'

En wij wensen alle studenten een boeiend jaar toe.

13u00

'De wetenschap is een middel om de wereld te leren begrijpen, niet om te gebruiken in ons eigen voordeel. Ik dank u.'

12u57

ALs laatste punt gaat Sels opnieuw in op de klokkenluider. 'Ik wil geen heksenjacht voeren, maar we hebben een nog krachtiger klokkenluiderbeleid nodig'. Ook in gevallen waarbij een gerapporteerde inbreuk finaal onterecht blijkt te zijn, luidt het.

12u48

Sels trekt de onderzoeksstructuren in twijfel. Dat één iemand tegelijk verantwoordelijk is voor 30 doctorandi, is bedenkelijk, aldus de rector. Sels pleit voor meer toezicht. Een te grote schaalvergroting is nefast, klinkt het.

12u34

Rector Sels wil klokkenluiders over fraude in wetenschappelijk onderzoek beter beschermen.

12u29

Sels wil wel ingaan op enkele moeilijkheden omtrent integriteit. Hij spreekt over de regels rond co-auteurschap, waar heel wat problemen mee zijn. Ook zogeheten 'sloppy science' komt ter sprake. De grote inbreuken op de wetenschappelijke integriteit blijven beperkt, maar wel veelvoorkomend is slordige wetenschap.

Zo’n 2% van de wetenschappers wereldwijd geeft aan ernstig wetenschappelijk wangedrag te hebben gepleegd. Deze ernstige inbreuken betreffen drie hoofdzonden: falsificatie, fabricatie en plagiaat (FFP). Veel vaker gaat het over grijs gebied, zoals onzorgvuldige experimenten of data positiever voorstellen dan ze zijn. Een opmerkelijke 32% van de wetenschappers geeft toe zich al eens aan deze laakbare onderzoekspraktijken schuldig te hebben gemaakt. Lees verder hierover in Veto.

12u18

'Trust us, we are a university', zegt Sels. Hij bekritiseert de media voor te sensationele berichtgeving. 'Ik ga het niet hebben over de crisis in de wetenschap, want die zie ik niet', klinkt het.

12u13

Na een muzikaal intermezzo volgt nu de openingsrede van rector Luc Sels. Sels wil zich vooral focussen op wetenschappelijke integriteit.

12u02

Nu is Studentenraad Ku Leuven (Stura) aan de beurt. Stura wacht dit jaar de zware taak om de vertegenwoordiging weer op de rails te zetten. Vorig jaar draaide de vertegenwoordiging niet op volle kracht, omdat een groot deel van het bureau opstapte na een intern conflict.

Voorzitter Robbe Van Hoof wijdt uit over de vrijheid om kritisch te zijn. Jongeren moeten ook meer betrokken worden in de politiek, klinkt het met de gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd.

'Stura is klaar voor volwaardig medebestuur', luidt het vervolgens. Meteen gaat het over maatschappelijk medebestuur. Over de 'Heb je mei gemist' actie van vorig jaar wordt niet gesproken. Nochtans waren de huidige voorzitter en ondervoorzitter van Stura hecht betrokken bij de actie. Toen waren de studentenvertegenwoordigers behoorlijk kritisch voor de rector. Ze voelden zich gepasseerd in het dossier herindeling academiejaar, dat ook dit jaar nog steeds op tafel ligt.

11u56

Matthias Meirlaen spreekt namens het Administratief en Technisch Personeel (ATP). De voorbije jaren werd het ATP meer betrokken bij de besluitvorming. Ze werd vorig jaar verankerd door lidmaatschap in de Academische Raad. Meirlaen evalueert het overleg positief.

Toch wil Meirlaen oproepen om verdere stappen te zetten in de ingeslagen weg. De betrokkenheid op het allerhoogste niveau is groot, maar op de tussenliggende niveau's mist ze nog te vaak. Het ATP wil meer beleidsadvies kunnen formuleren over thema's als duurzaamheid, werkdruk, etc. om haar betrokkenheid te vergroten.

11u51

Buysse maakt zich sterk voor de ondersteuning van het academisch personeel. 'Laat ons niet vergeten dat heel wat mensen uitvallen bij gebrek aan voldoende ondersteuning of basisfinanciering.'

'Om duurzaam onderzoek te kunnen realiseren, is een duurzaam personeelsbeleid noodzakelijk.' Buysse wil dat ingezet wordt op betere werkomstandigheden. Werkdruk, work-life balance, en financiering kunnen beter. 'Vandaag bevestigt het Academisch Personeel haar bereidheid om hieraan mee te werken.'

11u49

Namens het Academisch Personeel neemt Isolde Buysse het woord.

11u41

De rector gaf in zijn openingswoord een beknopt overzicht van afgelopen academiejaar. Straks volgt een uitgebreide rectorale rede.

11u40

'Dit is een bijzonder jaar.' De KU Leuven viert dit jaar vijf jaar integratie van hogeschoolopleidingen binnen de associatie KU Leuven. In oktober 2013 werd een aantal opleidingen, voorheen te volgen aan de hogeschool, geacademiseerd. Zo werden Industrieel Ingenieur en Toegepaste Taalkunde universitaire opleidingen.

11u34

Sels wijdt uit over het strategisch beleidsplan. Dat plan focust vooral op meer activerende werkvormen, internationalisering en digitalisering. Een kritische analyse van het beleidsplan vind je hier. Het plan werd vorig jaar goedgekeurd en moet nu in de praktijk worden omgezet. Over de herindeling van het academiejaar heeft de rector nog niet gesproken.

11u30

De rector neemt even de tijd om Louis Tobback in de bloemetjes te zetten voor 24 jaar burgemeesterschap. Tobback houdt het na dit jaar voor bekeken. 'Louisville wordt weer Leuven', aldus Sels. Dat zal een erg spannende verkiezing opleveren.

11u24

Rector Luc Sels houdt een openingswoord. 'Bedankt dat u hier met zovelen bent. Met de fiets hopelijk, dan hebt u voorrang. Die waren we deze zomer bijna kwijt.'

11u22

De togati treden plechtig en feestelijk de aula binnen.

11u09

Terwijl Sels een plaspauze inlast, neemt de rest van de stoet plaats in de Pieter De Somer aula.

10u59

Aan het Hogeschoolplein wordt de stoet onthaald met vrolijke fanfaremuziek. Op het programma staan diverse cantusliedjes, o.a. 'The Wild Rover'. Ook 'Bella Ciao' komt aan bod, een hedendaagse muziekkeuze dus.

10u53

De viering is afgesloten en de stoet zet zich voort naar aula Pieter De Somer.

10u51

Ook het Universiteitsarchief bericht over de togakleuren. Ziehier het overzicht van de faculteiten en hun kleuren.

10u45

Vroeg jij je ook altijd al af waar de kleuren van de biesjes en kwasten aan toga's voor staan? Ine Van Houdenhove schreef er iets over op de nieuwssite van de KU Leuven.

10u03

Haers wijdt een groot deel van zijn toespraak aan de in 1980 overleden aartsbisschop Oscar Romero, die in 1980 een eredoctoraat ontving aan de KU Leuven, en dit jaar heilig is verklaard in Rome.


9u43

De eucharistieviering vat aan. Die wordt voorgezeten door Jacques Haers, voorzitter van de Universitaire Parochie. Ook minister Koen Geens is van de partij!

9u30

Trompetgeschal alom, we zijn vertrokken!

9u22

Zometeen vertrekt de stoet der togati. Naar jaarlijkse traditie laat die even op zich wachten.

9u09

Luc Sels start zijn tweede jaar als rector met 'een groter gevoel van zekerheid', maar ook met een beetje spanning voor alle grote plannen die nu gerealiseerd moeten worden.

9u

Welkom op deze liveblog over de opening van het academiejaar.

Powered by Labrador CMS