artikel> 'De minister van Volksgezondheid heeft tot nu toe amper iets ondernomen om oplossingen te voorzien'

Medische wereld woedend omwille van aanpak dubbele cohorte geneeskundestudenten

Zowat alle belangrijke spelers in de medische (onderwijs)wereld maken in een persbericht brandhout van de aanpak omtrent de 'dubbele cohorte'. 'Studenten mogen niet het slachtoffer worden.'

Gepubliceerd

Ook aan de KU Leuven zijn er bezorgdheden rond de specialisaties.

Door de verkorting van de basisopleiding geneeskunde van 7 naar 6 jaar studeren in 2018 twee jaren af. Er is dus veel meer nood aan stage- en specialisatieplaatsen (de zogenaamde ‘dubbele cohorte’). De basisstage werken de geneeskundestudenten af in de masteropleiding, de specialisatieplaatsen in de Manama.

Onder meer het VASO-AMSF (Vereniging voor Arts Specialisten in Opleiding), de BVAS/ABSYM (Belgische Vereniging van ArtsenSyndicaten/Association Belge des Syndicats), acht decanen van de Belgische Geneeskunde-faculteiten en alle Vlaamse rectoren klagen in een persbericht de aanpak van de overheid aan omtrent de effecten en gevolgen van die dubbele cohorte. Het was het Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO), de vereniging van de Vlaamse geneeskundestudenten, die de aanzet tot de brief gaf.

'6 jaar! Al 6 jaar is geweten dat de basisopleiding geneeskunde gereduceerd zou worden van7 naar 6 jaar. De minister van Volksgezondheid en Sociale zaken heeft tot nu toe amper ietsondernomen om oplossingen te voorzien voor de dubbele cohorte studenten geneeskundedie volgend academiejaar (17’-18’) afstuderen', schrijven de ondertekenaars.

'In de eerste plaats is er een ernstig tekort aan kwalitatieve opleidingsplaatsen. Dit zijn deplaatsen waar afgestudeerde basisartsen hun vervolgopleiding voor een bepaald specialismevoltrekken. De planningscommissie kwam in december 2016 met cijfers naar buiten dieaantonen dat er op dit moment nog een tekort is van 1200 opleidingsplaatsen!'

Er wordt met scherp geschoten op Minister Maggie De Block: 'De voorbije jaren zien we als Vlaamse en Franstalige vertegenwoordigers met lede ogen aan hoe Minister De Block weigert om constructieve en lange termijn oplossingen uit te werken die zowel de Hoge Raad als de KAGB drie (!) jaar geleden hebben voorgesteld.'

De belangrijkste bezorgdheid bevindt zich evenwel op het vlak van financiering. 'We stellen vast dat Minister De Block liever investeert in bijvoorbeeld de ontwikkeling van dure apps, digitalisering en andere investeringen dan in de opleiding van toekomstige artsen. Zonder adequate financiering bestaan er echter weinig constructieve oplossingen voor het probleem van de dubbele cohorte, zeker nu het al zo laat is.'

De ondertekenaars sluiten af: 'Het is belangrijk om te beseffen dat de dubbele cohorte niet alleen een probleem vormt voor één afstudeerjaar, maar ook voor de huidige ASO’s en HAIO’s en degenen die hierna afstuderen: we staan allen op dezelfde werkvloer. Concreet betekent dit dat de dubbele cohorte een invloed heeft op een hele nieuwe generatie artsen verspreid over 11(!) afstudeerjaren en dus ook de kwaliteit van de gezondheidszorg van morgen! Daarom is (na 3 à 6 jaar wachten) het geduld op en pleiten we voor een investering in kwalitatieve opleidingsplaatsen, een volwaardige huisartsopleiding en de afschaffing van de minderwaardige 000-RIZIV-nummers, waarbij dit stuk voor stuk afhankelijk is van een adequate financiering.'

Edit: De aanzet van de brief kwam van Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO), de vereniging van de Vlaamse geneeskundestudenten. Dit werd toegevoegd omstreeks 13u44.

Powered by Labrador CMS