artikel> Ook meer geslaagden voor niet-verplichte toetsen

Meer geslaagden voor ijkingstoets burgerlijk ingenieur

In augustus slaagde 70% voor de ijkingstoets burgerlijk ingenieur, tegenover 64% in de eerste sessie vorig jaar. De toetsen werden omwille van COVID-19 een maand later afgenomen dan normaal.

Gepubliceerd

Ook burgerlijk ingenieur-architect tekende een stijging in de slaagcijfers op, maar bij diergeneeskunde is er een ander beeld: amper 25% was erdoor, tegenover 34% vorig jaar. Het is pas het tweede jaar dat de diergeneeskundetoets verplicht is.

De oorzaak van de hogere slaagcijfers is niet duidelijk. Vierde- en vijfdejaars werden dit jaar gevraagd om niet deel te nemen, maar het is niet duidelijk of hun afwezigheid in haar eentje de cijfers omhoogstuwden. 'We hebben er nog geen antwoord op, maar we zullen dit zeker onderzoeken', stelt mede-organisator Lot Fonteyne (UGent).

Het is ook nog wachten op de resultaten van de tweede sessie. Die vindt op 12 september plaats, twee weken later dan de originele 29 augustus.

Online

Enkel de ijkingstoetsen voor burgerlijk ingenieur(-architect) en diergeneeskunde vonden dit jaar nog fysiek plaats, omdat zij verplicht zijn. De 18 andere, niet-verplichte ijkingstoetsen zijn online afgenomen via het toetsplatform usolv-it. Daar tekenden de organisatoren dit jaar een forse stijging van de slaagcijfers op.

Dit jaar wordt ook de ijkingstoets industrieel ingenieur verplicht

Het is hier ook nog zoeken naar een verklaring voor de stijging: buiten de gecontroleerde omgeving van de examen-aula voelden de deelnemers zich misschien meer op hun gemak, maar konden ze evengoed valsspelen. De verklaring kan ook liggen bij een betere voorbereiding.

Kunnen we na deze editie vaker online afnames verwachten? 'We zijn nog volop aan het evalueren', vertelt Fonteyne. 'We zullen in de eerste plaats vragen aan de deelnemers hoe zij de toets hebben ervaren. We proberen in te spelen op wat de leerlingen nodig hebben.'

Volgend jaar ook industrieel ingenieur

De ijkingstoets burgerlijk ingenieur(-architect) is verplicht sinds 2018, de ijkingstoets diergeneeskunde pas sinds 2019. Normaal was dit jaar industrieel ingenieur aan de beurt, maar de verplichting is uitgesteld naar 2021 door de vermoeilijkte organisatie.

Tegen komend voorjaar weten we of een nieuwe opleiding een verplichte ijkingstoets krijgt

De vraag is of daar dit jaar nog een andere richting bovenop komt. De centrale ijkingstoetscommissie onderzoekt de komende maanden de validiteit van de bestaande niet-verplichte ijkingstoetsen. Als een ijkingstoets goed in staat is de studieresultaten te voorspellen en goed de startcompetenties van de opleiding weerspiegelt, gaan de universiteiten onderling op zoek naar draagvlak voor een verplichting.

Als de universiteiten een verplichting voor een nieuwe richting adviseren aan de overheid, zouden we tegen komend voorjaar weten welke opleiding aan de lijst van vier wordt toegevoegd. Dat is op tijd voor de communicatie naar middelbare scholieren.

Powered by Labrador CMS