nieuws> Veel Stura-mandatarissen gaan voor een tweede jaar

Nieuwe lading studentenvertegenwoordigers verkozen

Op 6 en 20 mei vond een eerste deel van de verkiezingen van de Studentenraad KU Leuven (Stura) plaats. Twaalf mandatarissen voor volgend academiejaar zijn verkozen, waaronder enkele bekende gezichten.

Gepubliceerd

Studenten vertegenwoordigen: hoe gebeurt dat?

Kandidaat-mandatarissen voor het Algemeen Bureau van Stura werden in mei op de rooster gelegd. Het Algemeen Bureau vormt de steunpilaar in de werking van Stura, waarvan elk lid gespecialiseerd is in een bepaald beleidsdomein.

Op vrijdag 20 mei kende de verkiezing in acht van de negen gevallen een positieve afloop. Vrijdag 6 mei was dat voor alle vier de kandidaten het geval. Voor volgend academiejaar moet Stura het tot nu toe met twaalf mandatarissen stellen. Opvallend is het aantal herverkozen kandidaten.

Onderwijs en diversiteit

De verkiezingen van Stura-mandatarissen gebeuren getrapt. Het zijn de leden van de Facultaire Overlegorganen (FO's) die mogen stemmen. Die overlegorganen vertegenwoordigen de studenten per faculteit over onderwijsaangelegenheden. Studentenvertegenwoordigers van die FO's worden wel rechtstreeks verkozen.

Voor een zitje in de Onderwijsraad – de adviesraad die zich bezighoudt met onderwijs – werden studenten Andreas Vandingenen en Eline Gonnissen verkozen. Vandingenen is student Geschiedenis, maar is niet via zijn FO CORaaL (Letteren) bij Stura terechtgekomen. Gonnissen komt uit het FO FORS (Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen).

Net zoals haar voorgangers van dit academiejaar wil Hélène Vrielynck pleiten tegen menstruatiearmoede

Stijn Oosterlinck en Yune Paepe werden op hun beurt verkozen als mandatarissen Diversiteit en Inclusie. In die functie zullen ze zetelen in de diversiteitsraad van de KU Leuven, wat eveneens een adviesorgaan is. Oosterlinck en Paepe zijn beide afkomstig van het FO CORaaL.

Stuvo en cultuur

Hélène Vrielynck van het FO FORS werd dan weer verkozen als mandataris Stuvo. Zij moet het volgende jaar toezien op de dienst studentenvoorzieningen van de KU Leuven, waarbinnen ze net zoals haar voorgangers van dit academiejaar wil pleiten tegen menstruatiearmoede.

Tom Konings werd twee weken eerder voor dezelfde functie verkozen. Hij zetelde dit jaar nog in de Onderwijsraad.

Net zoals Vandingenen is Dries Paesen een student Geschiedenis, die zich niet via zijn FO kandidaat stelde bij Stura

Als mandataris Cultuur is het Dries Paesen die het haalde. Net zoals Vandingenen is Paesen een student Geschiedenis, die zich niet via zijn FO kandidaat stelde bij Stura. Hij zal het volgende academiejaar zetelen in de Commissie Kunst, Cultuur en Erfgoed (CKE) van de KU Leuven, die toeziet op cultuurprojecten en samenwerkingsverbanden en adviseert in het universitaire cultuurbeleid.

Internationaal en duurzaamheid

Voor de functie van mandataris Internationaal werden Robin Kokot en Christiana Galani herverkozen. Samen zullen zij Stura vertegenwoordigen in de Raad voor Internationaal Beleid, die het beleid over internationalisering en ontwikkelingssamenwerking uiteenzet. Zij zullen ook zetelen in de Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, die het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid omzet in de praktijk.

Er staat een moeilijke taak te wachten, aangezien er wel wat lijkt te schorren aan de invulling van de educatieve masters

Voor de functie van mandataris Duurzaamheid werd vorige week dan weer Liesa Vosch verkozen. Zij zal instaan voor de vertegenwoordiging van de studentenstem in de Duurzaamheidsraad van de KU Leuven, wat zowel een adviesorgaan als klankbordgroep is. De raad zet ook in op sensibilisering en vernetwerking. Ook Vosch was vorig jaar al actief in dezelfde functie.

ICTS en Eduma

Voor de functie van Mandataris Educatieve Master was het Aurélie Van delm die victorie mocht kraaien. Zij komt uit het FO CORaaL. Er zal haar een moeilijke taak te wachten staan, aangezien er wel wat lijkt te schorren aan de invulling van die opleidingen. Zo schreef Veto nog onlangs een artikel over de problemen bij de educatieve masters.

Ruben Kindt werd vorige week vrijdag als mandataris ICTS verkozen. Dit jaar was hij nog lid van de Onderwijsraad. In de functie van mandataris ICTS zal hij mee waken over het ICT-beleid van de KU Leuven.

Volgende verkiezingen

Van het Dagelijks Bureau (DaBu) – het orgaan dat het merendeel van de werking op zich neemt en waarin de voorzitter en ondervoorzitter zetelen – is nog niemand verkozen. Dit academiejaar moest het DaBu het zonder ondervoorzitter, Algemeen Beheerder en Campuscoördinator stellen. Volgens huidig Stura-voorzitter Pepijn Nollet zouden de verkiezingen van het DaBu in juli plaatsvinden.

Powered by Labrador CMS