nieuws> Week 28 maart - 24 april

Onderwijs kort

Hogeschool Vives werd geveld door een cyberaanval en de verwoesting van een universiteitsbibliotheek in Kaapstad brengt Belgische solidariteit teweeg: de voorbije vier weken in het hoger onderwijs.

Gepubliceerd

Cyberaanval op Vives

Hogeschool Vives heeft er een turbulente paasvakantie op zitten. Op 8 april werd ze getroffen door een cyberaanval. Op woensdag 20 april zijn de lessen weer hervat met negentig procent van de technologische capaciteit. Dat is een dag later dan voorzien.

Intussen heeft Vives niet stilgezeten: de wachtwoorden van alle personeelsleden en studenten moesten bijvoorbeeld veranderd worden. Daarvoor mocht de hogeschool tijdelijk gebruik maken van het datasysteem en de expertise van de KU Leuven, haar partner in de Associatie KU Leuven.

De hackers zijn er niet in geslaagd zijn om de autorisatierechten van het datasysteem te bemachtigen om zo het gehele systeem te controleren. Doordat de cyberaanval in feite was mislukt, is het voor de algemeen directeur van Vives, Joris Hindryckx, onduidelijk wat de bedoeling was.

Hij vermoedt dat geld een drijfveer was. Zo was de Universiteit Maastricht (UM) op 23 december 2019 het slachtoffer van een geslaagde cyberaanval, wat haar 197.000 euro aan losgeld heeft gekost om haar datasysteem weer in handen te krijgen.

Het gerechtelijk onderzoek over het voorval bij Vives loopt momenteel. 'We hopen dat de identiteit van de dader ooit uitkomt, maar we maken ons geen illusies', zegt Hindryckx.

Bibliotheek beweegt tot solidariteit tussen universiteiten

Op 18 april 2021 leidden bosbranden tot de teloorgang van de Jagger Library aan de Universiteit van Kaapstad. Verschillende Belgische bibliotheken en universiteiten, waaronder de KU Leuven, en Belgische initiatieven in Kaapstad zelf, hebben intussen een bedrag van 25.000 ingezameld voor de heropbouw van de bibliotheekcollectie.

Dat deden ze onder de noemer Move for Cape Town. De Vlaamse regering deed ook nog een duit in het zakje en verdubbelde het bedrag tot een totaal van 50.000 euro.

Luc Sels, rector van de KU Leuven, was via videoverbinding aanwezig in Kaapstad tijdens de overhandiging van de geldsom. Sels legde de link met de eigen universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein, die tweemaal is afgebrand. 'Met de verzamelde fondsen willen we vooral bijdragen aan de broodnodige digitaliserings- en conserveringsacties voor de getroffen collecties', besluit Sels.

Eerste bachelor Artificiële Intelligentie in Vlaanderen

Vanaf volgend academiejaar biedt de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de bacheloropleiding Artificiële Intelligentie (AI) aan. Dat is een primeur in Vlaanderen. 'Vlaanderen wil een voorsprong nemen door in te zetten op de opleidingen van de nabije toekomst', vertelt Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs.

Artificiële of kunstmatige intelligentie is een verzamelterm voor alle technische systemen die het menselijk denkvermogen kunnen nabootsen en put uit verschillende disciplines: van computerwetenschappen tot psychologie en taalkunde. Naast een technische basiscomponent, zal de opleiding ook inzetten op reflectie over de maatschappelijke impact van de implementatie van zulke technologieën.

Credits krijgen om een MOOC op te nemen

Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn binnenkort ook op te nemen als vak binnen het huidige studieprogramma. Waar een student voorheen zo'n MOOC of online cursus vrijwillig kon volgen buiten het programma of als deel van een reeds bestaand vak, zal het vanaf volgend academiejaar mogelijk zijn om een MOOC als volwaardig, online vak op te nemen.

Inschrijving in een MOOC zal studenten met andere woorden studiepunten of credits kunnen opleveren, vandaar de naam van het pilootproject: MOOCS for credit. Met een inschrijving alleen redt de student in kwestie het echter niet. Om de studiepunten te verwerven, zal de student moeten slagen op de evaluatie van het online vak, zoals een examen, opgesteld en verbeterd volgens de standaarden van de KU Leuven.

Althans, dat geldt voor de groep Wetenschap en Technologie, meer bepaald de faculteiten Ingenieurswetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Wetenschappen. De studenten aan die faculteiten kunnen volgend academiejaar al studiepunten verwerven voor de MOOC Mathematical techniques.

De studenten humane en biomedische wetenschappen zullen nog even geduldig moeten zijn, aangezien de MOOCs for credit volgend academiejaar niet aan hun faculteiten geïmplementeerd worden.

Het project is een internationaal unicum. Andere universiteiten bieden ook al MOOCs gekoppeld aan studiepunten aan, maar de MOOCs hangen nog vast aan een gedeelte on campus. De KU Leuven is de eerste die een vak waarmee studiepunten te halen zijn volledig online zal geven.

Powered by Labrador CMS