nieuws> Onderwijs kort

Overlijden tijdens een examen en iedereen geslaagd?

De kop van de instellingsreview is eraf en de mythe over een overlijden tijdens een examen ondervindt een factcheck: een korte update uit het hoger onderwijslandschap.

Gepubliceerd

Eerste bezoek van de reviewcommissie

Op 22 november is een onafhankelijke reviewcommissie voor het eerst op bezoek geweest bij de KU Leuven in het licht van de instellingsreview, het zogenaamde examen voor de universiteit.

De instellingsreview voelt het onderwijsbeleid, de onderwijskwaliteit en de kwaliteitscultuur van de KU Leuven aan de tand. Afhankelijk van de uitkomst daarvan op 22 juli is de universiteit al dan niet geaccrediteerd om ook zonder bijkomende opleidingsevaluaties erkende diploma's af te leveren.

Het recentste bezoek van de commissie is aftastend

Het recentste bezoek van de commissie is aftastend: op basis van verkennende gesprekken met studenten en personeel bepaalt ze welke opleidingen en thema’s ze wil doorlichten op 23, 24 en 25 maart in het komende kalenderjaar.

De onderzochte items heten review trails. Op het einde van het bezoek hebben de commissie en de KU Leuven nagedacht over de co-creatie daarvan. Dat is zowel in afzonderlijk als gezamenlijk overleg gebeurd.

De reviewcommissie is samengesteld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De organisatie bestaat uit een internationaal gezelschap van (voormalig) (vice)rectoren, een decaan, een student en een adviseur Onderwijs van Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen, red.).

De mythe rond overlijden op een examen

Take one for the team en jouw nagedachtenis leeft voort in je dankbare aulagenoten? Dat is in ieder geval het gerucht dat steevast de ronde doet op confessionpagina's: wanneer een student sterft tijdens een examen is iedereen automatisch geslaagd voor dat vak. Niets is minder waar.

'Dat gerucht klopt niet en je zal het dus ook niet in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) terugvinden', aldus Chloe Heerman, coördinator van Algemene Procesopvolging (APO) aan de KU Leuven. Die unit is onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke en praktische coördinatie van het onderwijs- en examenreglement.

Iedereen geslaagd verklaren is geen optie

'Als er zich tijdens een examen een situatie voordoet waardoor het examen onderbroken moet worden, dan zal steeds bekeken worden wat de meest geschikte oplossing is', vervolgt Heerman.

Een nieuw examen organiseren is zo'n mogelijke oplossing. Iedereen geslaagd verklaren, is daarentegen geen optie. Zo toets je namelijk niet of alle studenten de materie voldoende beheersen, besluit Heerman.

Bij deze is de mythe dus ontkracht. Studenten moeten in januari bijgevolg andere memes in het leven roepen om zichzelf te plezieren.

Powered by Labrador CMS