nieuws> Criminologie mee in benaming

Rechtenfaculteit wil nieuwe naam

De faculteit Rechtsgeleerdheid wil 'Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen' worden. Het is de laatste faculteit in België die criminologie toevoegt aan haar naam.

Gepubliceerd

Vorige week vrijdag heeft de faculteitsraad van Rechtsgeleerdheid unaniem een naamswijziging goedgekeurd. Als alles goed gaat, wordt de faculteit in de toekomst 'Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen'. In het Engels gaat men van 'Faculty of Law' naar 'Faculty of Law and Criminology'.

De nieuwe naam moet nog langs het Gemeenschappelijk Bureau en de Academische Raad, maar zal waarschijnlijk weinig obstakels tegenkomen.

De UGent achterna

Criminologische Wetenschappen staat in voor meer dan een derde van de eerstejaarsstudenten aan de faculteit. Criminologie huist ook 30% van de postdocs en is goed voor 34% van de overheidsprojecten. De criminologen zitten sinds 1966 aan de faculteit, toen de School voor Criminologie erin werd geïntegreerd.

Vijf jaar geleden is er al een poging gedaan aan de KU Leuven, maar die heeft het niet gehaald

Alle andere Belgische rechtenfaculteiten met een opleiding criminologie zijn al langer van naam veranderd – de VUB, ULB, UCL en ULiège. De faculteit Rechtsgeleerdheid aan de UGent is in 2017 hernoemd tot 'Recht en Criminologie'.

Decaan aan de UGent Michel Tison vertelt via mail dat de vraag tot naamswijziging af en toe intern opborrelde, maar lange tijd op weinig enthousiasme stuitte. 'De grootste "twistappel" was uiteindelijk de vraag of de faculteit zou herdoopt worden tot "Recht en Criminologie" of "Rechten en Criminologie". De eerste optie heeft het gehaald.'

Statement om het niet te doen

Vijf jaar geleden is er al een poging gedaan om de faculteitsnaam te veranderen aan de KU Leuven. Die heeft het destijds niet gehaald. 'Het is goed dat er nu volledige consensus rond is gegroeid', vertelt toenmalig decaan Bernard Tilleman. 'Het is de bedoeling dat een naamswijziging verbindend en niet polariserend werkt.'

Een decaan uit criminologie is er nog niet geweest

Volgens Jeroen Maesschalck, professor criminologie, leeft het idee van de naamsverandering al een lange tijd. 'Het is de huidige decaan (Wouter Devroe, red.) die het zelf opnieuw op de agenda heeft gezet. Het is niet dat we daar nu heel hard voor hebben moeten lobbyen.'

Maesschalck beschouwt de naamswijziging als een erkenning. 'Het was een mooie nota. De druk werd ook wat groter, nu we de laatste waren die de naamswijziging niet heeft doorgevoerd. Het werd bijna een statement om het niet te doen.'

Namen blijven echter maar namen, benadrukt Maesschalck. 'Ik voel mij goed in de faculteit. We zijn misschien een minderheid, maar worden fair behandeld.' Zo is er bijvoorbeeld consequent een criminoloog vicedecaan. Een decaan uit criminologie is er wel nog niet geweest.

Lange naam

In tegenstelling tot de VUB en de UGent kiest de KU Leuven niet voor het korte 'Recht en Criminologie', maar voor 'Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen'. Het woord 'Recht' is, aldus het faculteitsbestuur, 'het object van onze studie; het is niet de studie zelf en in die zin dus een minder adequate naamgeving van de discipline.'

Ook het woord 'Rechten' kon het faculteitsbestuur niet bekoren: striktgenomen slaat 'rechten' op de 'beide rechten', namelijk het civiele en kerkelijke recht. Maar kerkelijk recht zit aan de KU Leuven onder de bijzondere faculteit Kerkelijk Recht. Het lange 'Criminologische Wetenschappen' duidt dan weer op een langere traditie en wil 'het multi- en interdisciplinaire karakter van "de criminologie" benadrukken'.

Is dat niet onhandig, zo'n lange naam? Volgens de nota van het faculteitsbestuur wordt tegenwoordig al vaak met de afkorting 'FRC' gewerkt. Rechtsgeleerdheid is dood, lang leve FRC.

Powered by Labrador CMS