nieuws> Dashboard biedt antwoord

Scoor je beter of slechter dan je aulabuur?

Naast examenresultaten zien eerstejaarsstudenten sinds dit jaar op Toledo ook hoe ze het doen in vergelijking met aulagenoten en de voorgaande generatie starters. Dat kan demotiveren.

Gepubliceerd

Eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven kunnen hun studievoortgang in vergelijking met huidige en eerdere studentengroepen raadplegen via het nieuwe 'voortgangsdashboard' op Toledo. Het dashboard richt zich op eerste bachelorstudenten die vanaf dit academiejaar zijn ingestroomd.

De vergelijkingen moeten studenten aanzetten tot reflectie over de eigen studiekeuze, -methode en -inzet, maar kunnen ook demotiverend zijn.

Vergelijkingen met andere studenten

Het dashboard bestaat uit drie luiken. Het eerste luik richt zich op de cumulatieve voortgang van de eerste mijlpaal, waarvoor een student alle eerstejaarsvakken succesvol moet afronden binnen twee jaar. De tool toont hoever de student daarin staat, op basis van het aantal verworven studiepunten.

Het tweede luik linkt de eigen studievoortgang aan een groep van voorgaande eerstejaarsstudenten met gelijkaardige cumulatieve voortgangscijfers. Daarbij geeft de tool de aandelen studenten uit de vergelijkingsgroep die de mijlpaal zonder vertraging, met vertraging of niet behaalden.

Faculteiten bakenen de vergelijkingsgroepen zelf af. Die autonomie is nodig, aldus Giel Ketelslegers, mandataris Onderwijsraad bij de Studentenraad. 'Aan de faculteit Geneeskunde is er bijvoorbeeld een toelatingsexamen, waardoor je een uitgeselecteerde groep studenten hebt die hoger zal scoren dan de gemiddelde student.' Een vergelijkingsgroep met een studievoortgang van 0 tot 30 procent zal in dat geval volgens Ketelslegers relatief nutteloos zijn.

'Perfectionisme vormt stof tot nadenken'

Giel Ketelslegers, mandataris Onderwijsraad Studentenraad

Het derde luik positioneert een eerstejaarsstudent ten opzichte van de eigen medestudenten. Als de studentengroep te klein is, is dat luik niet zichtbaar. De slaagcijfers van de algemene studentengroep zouden in dat geval onrechtstreeks de examenresultaten van individuele studenten kunnen prijsgeven.

Perfectionisme overpeinzen

Wie in het tweede of derde luik onder de middenmoot zit, kan een nieuwe studierichting of -methode overwegen aan de hand van uitleg en reflectievragen, die bij het cijfermateriaal staan.

Reflectie is zowel voor de student die te weinig als te veel studeert: de geïnvesteerde tijd en moeite moeten in verhouding staan tot de behaalde examenresultaten. 'Perfectionisme vormt dus ook stof tot nadenken', stelt Ketelslegers.

Risico op demotivatie

Het dashboard kan perfectionistische studenten of studenten met faalangst demotiveren. Omwille van die risico's staat de Studentenraad KU Leuven niet achter een uitbreiding van het pilootproject naar alle studenten.

De universiteit heeft oog voor de bezorgdheid. Ketelslegers legt uit: 'Bij de vergelijkingen met andere studentengroepen staan begeleidende teksten. Die zijn gescreend door psychologen.'

De tool toont sommige studenten dat ze niet de enige zijn met tegenvallende examenresultaten

De inhoud is daarbij steeds genuanceerd. 'Een student die de eerste mijlpaal nog kan behalen zal nooit de boodschap krijgen dat dat niet meer mogelijk is', verduidelijkt Katleen Craenen, domeinverantwoordelijke Studieloopbaanbegeleiding van Stuvo (studentenvoorzieningen)

'De teksten verwijzen ook naar mogelijke begeleiding en hulp', vult Katrien Heirwegh, procesbeheerder van het learning dashboard, aan. De tool toont sommige studenten dat ze niet de enige zijn met tegenvallende examenresultaten. Craenen hoopt dan ook dat dat het taboe doorbreekt en studenten aanzet om met elkaar in gesprek te gaan.

Enkel voor de mijlpaalstudent

Momenteel is het voortgangsdashboard enkel beschikbaar voor mijlpaalstudenten. De evaluatie van het project vindt aan het einde van dit academiejaar plaats, waarop wordt bekeken of het eerste luik met de mijlpaalstudenten mee zal reizen naar de volgende studiejaren. De universiteit zou ook een uitbreiding naar andere doelgroepen of op vakniveau kunnen overwegen.

Eerstejaarsstudenten in het mijlpaalsysteem kunnen met feedback en vragen over het voortgangsdashboard terecht op voortgangsdashboard@kuleuven.be.

Powered by Labrador CMS