artikel> Drukt student mee op dossier 'herindeling academiejaar'?

Slagkracht voorzitterloos Stura beperkt

Twee weken geleden namen de belangrijkste leden van het bureau van Studentenraad KU Leuven (Stura) ontslag. Sindsdien staat de studentenvertegenwoordiging op een wel heel laag pitje.

Gepubliceerd

Zaterdag 30 september sloeg de bom in: voorzitter Kevin Seurs diende zijn ontslagbrief in na een ruzie met de algemene vergadering (AV). Samen met hem nam de voltallige raad van bestuur ontslag. Ook twee van de drie groepsvertegenwoordigers in de Academische Raad (AR) en ondertussen ook een vertegenwoordiger in de Onderwijsraad houden het voor bekeken.

Gewijzigde mentaliteit

Wel werden op afgelopen AV twee nieuwe mandatarissen SLO gestemd, die zich zullen focussen op de lerarenopleiding. Dat maakt dat het bureau nu op zeven man draait, waarvan slechts één ‘hogere’ vertegenwoordiger op niveau van de AR, het de iure belangrijkste beslissingsorgaan van de KU Leuven.

De dagelijkse werking ligt op de schouders van de overgebleven mandatarissen en staf. Toch willen de voorzitters van de facultaire overlegorganen (FO) ook hun steentje bijdragen. ‘De mentaliteit leeft nu des te meer dat we allemaal een deel zijn van Stura en er allemaal voor moeten zorgen dat Stura een mooie toekomst tegemoet gaat’, laten zij weten. Bewijs van die gewijzigde mentaliteit zou volgens hen zijn dat de FO’s ook shiften op de Studentenwelkom hebben vervuld.

'We kunnen natuurlijk moeilijk iemand die niet verkozen is en die geen bestuurder is, inzage geven in alle dossiers’

Luc Sels, Rector KU Leuven

Toch lijken de FO-voorzitters vooral inhoudelijk richting te geven, wat een wel erg passieve AV tot gevolg had vrijdag laatstleden. Dat de discussie zich naar interne overleggen verplaatst, heeft overigens repercussies op de participatie van de campussen. Hun vertegenwoordigers kunnen niet zo gemakkelijk naar de ad hoc overlegmomenten in Leuven afreizen. Op de AV werd dan ook geklaagd over het feit dat ze onvoldoende betrokken worden bij het crisisgebeuren.

Gapend gat

Problematischer is de afwezigheid van de studenten in het Gemeenschappelijk Bureau (GeBu), het de facto belangrijkste beslissingsorgaan van de KU Leuven. Vanaf dit jaar krijgen de studenten, na een lange strijd, een volwaardig lidmaatschap in hoofde van de voorzitter van Stura. Door Seurs’ ontslag is dat echter een leeg zitje.

Het liefst had de AV voor elke vergadering van het GeBu een vertegenwoordiger afvaardigd. De rector ziet dat echter niet zitten. ‘We kunnen natuurlijk moeilijk iemand die niet verkozen is en die geen bestuurder is, inzage geven in alle dossiers’, aldus Luc Sels. ‘Stel je voor dat ik als rector plots lang ziek zou vallen. Dan kun je ook niet zomaar een extern, niet-verkozen persoon daar plaatsen en die aan alle vergaderingen laten deelnemen.’

De studentenraad was not amused dat de voorzitter niet was uitgenodigd voor het beleidsconclaaf

Wel wil hij de mogelijkheid bieden aan de studenten om iemand af te vaardigen voor bepaalde agendapunten die de studenten aanbelangen. Een discussiepunt waar de studenten alvast op uitgenodigd zijn, is dat van de herindeling van het academiejaar. Wat dat dossier betreft, zal Toon Deburchgrave, mandataris Onderwijsraad bij Stura, in hoofde van de student deelnemen aan de vergadering van dinsdag. Hiervoor vindt vanavond een brainstorm plaats met een aantal stuvers. Die input moet als indicatie van de studentenmening dienen. Een officieel standpunt zal de AV passeren na het GeBu.

Medebestuur

Welke dossiers wel en niet onder de noemer ‘van belang voor de student’ vallen, is echter grotendeels overgeleverd aan de discretie van de rector. Daar zit Sels naar eigen zeggen verveeld mee. ‘Het is voor mij ook lastig, omdat ik echt medebestuur naar voren wil schuiven. Daar neem ik geen woord van terug.’

Nochtans lijkt dat medebestuur toch minder voor de hand liggend dan vanuit het rectoraat graag wordt beweerd. Zo deed Sels bij de opening van het academiejaar wel heel concrete plannen uit de doeken in een interview met De Standaard. Vooral de herindeling van het academiejaar was een doorn in het oog van Stura, die uit de lucht viel over de uitspraken.

Daardoor werd duidelijk dat het conclaaf, dat initieel werd voorgesteld als een teambuildingmoment tussen Sels en zijn vicerectoren, een heel aantal beleidspunten had gedestilleerd. De studentenraad was not amused dat de voorzitter hier niet voor was uitgenodigd. Ironisch is natuurlijk dat het nu zoeken is naar een voorzitter. De plooien met de rector waren nog maar net gladgestreken, toen met ontslagbrieven werd gezwaaid.

Lange termijn

Op een langetermijnoplossing blijft het wachten. Even was er sprake dat een informateur gezocht zou worden om een nieuwe raad van bestuur bijeen te zoeken. Een aantal veteranen hadden zich opgeworpen voor die taak. Er brak echter onenigheid uit over persoonlijke banden - met bureauleden, AV of de vzw achter de studentenraad - en dus een gevreesd gebrek aan neutraliteit. Op de AV maakte Stura zich er van af met een statement ‘niets te willen overhaasten’.

Conclusie: een dikke twee weken later zit Stura nog steeds in crisis en een structurele oplossing lijkt nog lang niet in zicht. Al beseft men daar evengoed dat erop gewaakt moet worden dat de studentenstem niet wordt weggeveegd. Zonder voorzitter blijft de slagkracht van de student hoe dan ook beperkt.

Powered by Labrador CMS