artikel> Studentenraad KU Leuven reageert op cijfers 30% CSE

Studentenraad KU Leuven gewonnen voor ijkingsproeven

De studentenraad is gewonnen voor een algemene ijkingsproef. Dat laat ze weten in een reactie op het nieuws over de grote uitval door de 30% CSE regel.

Gepubliceerd

Dit jaar kunnen 2448 studenten zich aan de KU Leuven niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding, omdat ze niet genoeg studiepunten haalden het jaar voordien. Dat maakte De Tijd vanmorgen bekend. Sinds de invoering van de 30% CSE regel (Cumulatieve Studie-efficiëntie, red.) in 2015 moeten studenten grofweg 18 studiepunten halen om zich voor dezelfde richting opnieuw te mogen inschrijven. Bij één op zes lukt dat dus niet.

De percentages verschillen verder per faculteit. De faculteit rechten spant de kroon met 28,6%. Ook bij filosofie en psychologie liggen de cijfers erg hoog. Aan faculteiten die met een ijkingstoets of ingangsexamen werken, zouden de cijfers beduidend lager liggen. Bij geneeskunde voldoet 12,5% niet, bij de ingenieurs 11%. Al moet dat bij de ingenieursstudenten enigszins gerelativeerd worden. Een aanzienlijk aantal studenten nam al wel deel aan de ijkingsproef, toch is ze pas sinds dit academiejaar verplicht.

Nu beperken de proeven zich vooral tot opleidingen in de exacte wetenschappen. Op langere termijn is het de bedoeling dat ook studiekiezers in andere domeinen via zo’n proef kunnen inschatten hoe hun startcompetenties zich verhouden tot de verwachtingen van de opleiding.

oogle

‘Het gaat niet zo snel’, vertelde minister Crevits enkele maanden geleden nog in een interview aan Veto. Bij STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics, red.) is het ook makkelijker te toetsen. In de humane wetenschappen is het opstellen van zo’n proef niet zo eenvoudig. ‘Ik heb de universiteiten gevraagd daar werk van te maken en ze engageren zich daartoe. Zo zal die proef ook geloofwaardig zijn.'

Ook Studentenraad KU Leuven (Stura) is gewonnen voor niet-bindende toelatingsproeven. In 2014 sprak ze zich nog uit voor de invoering van de 30% CSE regel, met als voorwaarde dat er op extra monitoring en ondersteuning van de eerstejaarsingezet zou worden. 'In dezelfde lijn zijn we dan ook voorstander van verplichte maar niet-bindende oriënteringsproeven voor net startende studenten zoals reeds bij de faculteit Ingenieurswetenschappen gebeurt', zegt Robbe Van Hoof, voorzitter van Stura. 'Deze proeven laten studenten immers toe om zichzelf beter in te schatten, een beter beeld te krijgen van wat de opleiding inhoudt en om indien nodig tijdig te heroriënteren. Daarbovenop kunnen faculteiten gerichte remediëringstrajecten opstarten op maat van de eerstejaarsstudent.'

Stura wil vooral de nood aan praktische en academische ondersteuning onderstrepen. 'Het feit dat een student onder de 30% CSE zakt, ligt immers niet per se aan zijn of haar persoonlijke competenties of inzet, maar moet binnen het groter kader van de overstap naar de universiteit bekeken worden.'

Powered by Labrador CMS