artikel> AV stemt unaniem voor herintrede

Studentenraad KU Leuven sluit terug aan bij VVS

Vrijdag stemde de Studentenraad KU Leuven voor wederaansluiting bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), na meer dan drie jaar afwezigheid. Desondanks blijven bepaalde eisen niet ingewilligd.

Gepubliceerd

Lees ook:

VVS is back

Koepelorganisatie staat er, maar er is werk aan de winkel

De Studentenraad KU Leuven motiveert deze beslissing deels met veranderingen die al plaatsvonden binnen VVS en deels met wijzigingen die het nog wil doorvoeren wanneer ze toetreden. Het gaat onder meer over een stemverdeling die meer macht geeft aan de universiteiten en de oprichting van verschillende adviesraden voor universiteits- en hogescholenstudentenraden.

Een andere reden wasde beperkte invloed die Stura kon uitoefenen op Vlaams beleid zonder hetdecretaal verankerde VVS, iets wat Stura-voorzitter Lotte Delemarre ookaanhaalde bij haar verkiezing eerder dit jaar.

Stura KU Leuvenvolgt met hun herintreding de Studentenraad UAntwerpen, die in 2016 kort naStura ook de koepelorganisatie verliet. Vorig jaar kregen de twee grotestudentenraden een gedeeld zitje in de Vlaamse Interuniversitaire Raad.Studentenraad UAntwerpens herintrede zorgde er echter voor dat hun gezamenlijkevertegenwoordiging daar verviel.

Een standpunt kan enkel nog worden aangenomen met een derde van de stemmen in beide groepen

StudentenraadUAntwerpen liep vooruit op Stura KU Leuven omdat ze niet wilden wachten tot VVSbeter werd. Voorzitter Anthony Longo: 'We wilden geen kritiek leveren tot wezelf in de werking zouden zitten. Want het VVS-bestuur heeft vaak goede ideeën, maar ze misten de draagkracht om ze door te voeren omdat zeuniefs en hogescholen ontbraken.'

Tochtoetreden

De interneveranderingen bij VVS waar Stura naar verwijst, gingen voornamelijk over demachtsverhoudingen tussen studentenraden van universiteiten en hogescholen.Tegenwoordig kan een standpunt bijvoorbeeld enkel nog worden aangenomen met eenderde van de stemmen in beide groepen. Minderheidsstandpunten zijn ook eenoptie geworden.

De Bureaustructuur is ook aangepast. Dat was volgens Stura nodig, en een belangrijke reden waarom ze er eerder uit VVS waren gestapt. In dat Bureau krijgen alle leden één stem, wat in het voordeel werkt van de kleine maar talrijke hogeschoolstudentenraden. Stura is zelf een structuur die gewend is aan meer macht voor de Algemene Vergadering en zou na haar intrede verder aan de verhouding willen werken.

'Wij hechten meer belang aan samenwerking en consensus dan het doordrukken van een stemgewicht'

Anthony Logo, Studentenraad UA

Stura KU Leuvenheeft ook samengezeten met VVS voor een nieuwe stemverdeling waarin destemaantallen van de universiteiten meer in balans zijn met hun werkelijkestudentenaandeel. Stura zou twee stemmen extra krijgen, wat haar aantal op negen vande zestig brengt. Andere hogescholenstudentenraden zouden dan weer stemmen verliezen.

De nieuwestemverdeling moet nog goedgekeurd worden op de Algemene Vergadering van VVS.Toch stapt Stura nu al in de organisatie zodat het kan meestemmen over denieuwe verdeling. Het heeft wel beslist te zullen blijven zelfs al zou de nieuweverdeling er niet doorkomen. Anders vrezen ze dat de stemming veel weg zouhebben van een referendum over hun toetreding - een handeling waarvoor inprincipe geen goedkeuring vereist is van VVS.

Duurzaamheid

De oudeonevenwichtige stemverdeling - die de hogescholen 60% van de stemmen gafterwijl zij 50% van de studenten vertegenwoordigen - was ook een reden van deStudentenraad UAntwerpen om destijds uit de organisatie te stappen. Toch is datgeen prioriteit meer van het huidige bestuur, zegt voorzitter Longo: 'Onzeeigen AV moet zich nog uitspreken, maar ik kan zeggen dat de studentenraad hiermeer belang hecht aan samenwerking en consensus dan het doordrukken van eenstemgewicht.'

Hoe dan ook is hetde vraag hoe duurzaam deze herintrede is. Een poging tot samenwerking tussenVVS en Stura voor een Vlaams memorandum liep vorig jaar grondig mis. Stura's woelige historische relatie met VVS is er sowieso een vankomen en gaan. De laatste uitstap (voor die van 2016) dateert van 2006, waarnade organisatie - toen nog onder de vlag van LOKO - twee jaar later tochterugkeerde.

Powered by Labrador CMS