nieuws> De 'Leuven' in 'KU Leuven' vervaagt door nieuw campusoverleg

Studentenraad zet in op multicampusoverleg

Sinds mei 2022 heeft de Studentenraad KU Leuven (Stura) het campusoverleg in het leven geroepen. Dat verandert de wijze van studentenvertegenwoordiging aan de universiteit drastisch.

Gepubliceerd

Werking van Stura

Het Algemeen Bureau (AB) neemt de dagdagelijkse werking van Stura op zich en bestaat uit mandatarissen, elk gespecialiseerd in een specifiek KU Leuven-beleidsdomein. 

De Algemene Vergadering (AV) bestaat uit Facultaire Overlegorganen (FO's) die tot gezamenlijke standpunten komen over onderwijsaangelegenheden aan de universiteit, telkens rekening houdend met de context van hun eigen faculteit. Stura draagt die standpunten vervolgens uit in haar vertegenwoordiging.

Het recent opgerichte campusoverleg vormt een structureel overlegorgaan over alle campussen van de KU Leuven heen dat naast de AV officiële standpunten van Stura kan bepalen. De AV houdt een toeziend oogje in het zeil om een bevoegdhedenoverschrijding te voorkomen.

Studentenvertegenwoordiging: hoe werkt dat?

Voor mei 2022 gaven studentenvertegenwoordigers van de verschillende KU Leuven-campussen in Vlaanderen informeel hun advies over het universitaire beleid. Nu doet een structurele dialoog over alle campussen zijn intrede met de recente oprichting van het campusoverleg.

'Het overleg zal allicht één keer per maand plaatsvinden. Daarnaast willen we elke dag met hen verbonden zijn', legt Pepijn Nollet, voorzitter van Stura, uit.

Stura voert zo de grootste hervorming van haar werking door sinds 2013. 'Waar we eerst onze Algemene Vergadering (AV) en Algemeen Bureau (AB) hadden, komt daar nu ook het campusoverleg bij', vertelt Nollet. Dat benadrukt de noodzaak van een campuscoördinator binnen Stura, die dit academiejaar echter ontbrak.

Cruciale rol van de campuscoördinator

Voorheen verliep het contact met de andere campussen buiten Leuven informeel en was hun betrokkenheid afhankelijk van de aanwezigheid van een verkozen campuscoördinator binnen Stura, die contact onderhoudt met de campusraden.

'Helaas hadden we niet altijd een campuscoördinator', licht Nollet toe. Ook het afgelopen academiejaar 2021-2022 moest Stura het zonder een campuscoördinator stellen.

'Het oorspronkelijke doel van de Stuvoraad was om over alle campussen heen op één lijn te zitten'

Pepijn Nollet, voorzitter Stura

In augustus vinden verkiezingen plaats, die de bemanning — waaronder een eventuele campuscoördinator — van Stura in het komende academiejaar bepalen. De coördinator zal alvast geholpen worden door Hélène Vrielynck en Tom Konings, reeds verkozen Stuvo-mandatarissen in de Sturaploeg van 2022-2023.

Meer diepgaande samenwerking

In 2013 werden de voorheen academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten geïntegreerd, waardoor ook de KU Leuven campussen verwierf buiten Leuven. De KU Leuven heeft in totaal dertien campussen verspreid over Vlaanderen: Brussel, Antwerpen, Geel, Sint-Katelijne-Waver, Gent, Aalst, Kortrijk, Brugge en Diepenbeek.

Een campus wordt vertegenwoordigd aan de KU Leuven door een campusraad. Voor de campus Leuven, bijvoorbeeld, is dat de Leuvense studentenkoepel (LOKO), die naast KU Leuven-studenten ook de spreekbuis is van studenten aan andere Leuvense hoger onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld UCLL of LUCA School of Arts.

Het nieuwe campusoverleg bestaat uit de vertegenwoordigers van al die campusraden: LOKO, Kring Brugge, Studentenraad IIW Campus Geel, Absoc en Calesa als campusraden van Campus Antwerpen, Studentenraad Ingenia als campusraad van Campus Gent, Kulak Praesidium als campusraad van campus Kulak Kortrijk en Studentenraad IIW Campus De Nayer als campusraad van Campus Sint-Katelijne-Waver.

Stuvoraad als inspiratiebron

Het campusoverleg is gemodelleerd naar de Stuvoraad, waarin al op informele wijze dialoog plaatsvond over thema's met betrekking tot studentenvoorzieningen, zoals huisvesting en studieloopbaanbegeleiding.

'Het oorspronkelijke doel van de Stuvoraad was om over alle campussen heen op één lijn te zitten, en campussen die tot nu toe weinig betrokken waren in het centraal beleid meer mee te krijgen in het verhaal', aldus Nollet. De institutionalisering daarvan in het campusoverleg was kortom een logisch vervolg.

'Het is eerst aan de campussen zelf om zich te vertegenwoordigen'

Pepijn Nollet, voorzitter Stura

Het campusoverleg spreekt zich momenteel uit over thema's binnen studentenvoorzieningen, maar Nollet ziet ook ruimte voor uitbreiding: 'Er zijn sommige zaken, ook buiten de studentenvoorzieningen, waarover campusraden zich beter kunnen uitspreken dan de AV, omdat het lokale niveau er meer mee vertrouwd is.'

Ook moeten de Facultaire Overlegorganen, waaruit de AV bestaat, volgens Nollet meer communiceren met hun afdelingen op andere campussen, naast de campus Leuven.

Evenwicht tussen de overlegorganen

Normaalgezien, mag enkel de AV officiële Stura-standpunten naar voren schuiven. Het campusoverleg vormt zodoende een unicum: het is een overleg dat zelfstandig standpunten voor Stura inneemt, mits controle vanuit de AV dat het overleg haar bevoegdheden niet overschrijdt.

Het subsidiariteitsprincipe staat daarbij centraal. 'Het is eerst aan de campussen zelf om zich te vertegenwoordigen', verklaart Nollet. 'Als ze niet aanwezig zijn, vertegenwoordigen wij hen.'

In tegenstelling tot de AV beslist het campusoverleg unaniem. 'Je kan geen proportionele stemverdeling aanhouden', duidt Nollet. 'De ene campus vertegenwoordigt zoveel procent van de KU Leuven-studenten en de andere zoveel. Dan zou één campus alles voor het zeggen kunnen hebben.'

Powered by Labrador CMS