nieuws> Twee kandidaten met verschillende stijl

Theologie kiest nieuwe decaan

Krijgt de faculteit Theologie en Religiewetenschappen voor het eerst een vrouwelijke decaan? Bijbelwetenschapper Bénédicte Lemmelijn staat op voorsprong, vicedecaan Johan Leemans achtervolgt.

Gepubliceerd

This article is also available in English.

Donderdag heeft er voor het eerst een decaansdebat plaatsgevonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, georganiseerd door studentenkring Katechetika. Er waren zo'n zeventig mensen aanwezig, waaronder ook een aantal proffen.

Bénédicte Lemmelijn, lid van de Pauselijke Bijbelcommissie en voormalig vicedecaan Internationalisering, neemt het op tegen Johan Leemans. Hij zit nu al in zijn derde termijn als vicedecaan Onderzoek.

Pensioengolf

Ondanks Leemans' ervaring lijkt Lemmelijn voorlopig de grootste kanshebber. In de indicatieve stemronde haalde ze dubbel zoveel stemmen als Leemans: 24 tegenover 12, terwijl 8 leden van de faculteitsraad blanco stemden. Lemmelijn ligt dus op koers om de eerste vrouwelijke decaan van de faculteit te worden.

Leemans wil niet verhuizen naar het statige decaansbureau

Veel potentiële kandidaten waren er niet. Als kandidaat moet je een gewoon hoogleraar zijn én de komende vier jaar niet op pensioen gaan, terwijl proffen op emeritaat moeten gaan op hun 65 jaar. Er komt toevallig de komende vier jaar een golf aan pensioneringen aan bij de faculteit.

Huidig decaan Johan De Tavernier was zo te oud voor een tweede termijn. In 2018 haalde hij het in de decaansverkiezingen van Didier Pollefeyt, oud-vicerector Onderwijsbeleid. Pollefeyt had deze keer opnieuw kunnen opkomen, maar trok zich terug. Net als veel andere potentiële kandidaten trouwens, waaronder vicedecaan Onderwijs Pierre Van Hecke.

Bestuurscultuur

Op het debat viel de nadruk op persoonlijke stijl en bestuurscultuur op. Zo zei Leemans dat hij niet zou verhuizen naar het statige decaansbureau met secretariaat, maar om vlotter toegankelijk te zijn gewoon op zijn huidige bureau zou blijven. De ruimte van het decanaat zou dan een vergaderlokaal kunnen worden.

'Ik wou dat ik het zelf had verzonnen'

Johan Leemans, vicedecaan Onderzoek

Lemmelijn wil dan weer het faculteitsbestuur openstellen voor iedereen die wil langskomen. Leemans vond dat een erg goed idee. 'Ik wou dat ik het zelf had verzonnen', reageerde hij.

De twee kandidaten houden er een andere stijl op na. Zo was Lemmelijns visietekst inclusief professionele website al een paar dagen na de indicatieve stemronde klaar, terwijl Leemans het decaansdebat nog deed zonder officieel programma. Dat is deze maandag wel online gekomen. Het programma is beleidsmatig behoorlijk concreet.

Hete hangijzers

Er is heel wat gaande aan de faculteit. Grensoverschrijdend gedrag kwam meermaals aan bod in het decaansdebat. Dat moeten we waarschijnlijk zien in het licht van twee rapporten die de voorbije jaren uitkwamen over de situatie van assistenten aan de faculteit.

'De bachelorhervorming wou vooral iedereen tevreden stellen'

Bénédicte Lemmelijn, Bijbelwetenschapper

Het tweede rapport, dat Veto kon inkijken, sprak op basis van focusgesprekken over een 'variëteit aan vormen van pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag' aan de faculteit. 'Dit lijkt erop te wijzen dat dit gedrag, hoe klein ook, valt te zien als een deel van de cultuur van de faculteit', concludeerden de auteurs. Belangrijke bemerking is dat maar 12 assistenten meededen aan de focusgesprekken.

Daarbij gaat het niet om seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar over de algemene verwachting aan de faculteit om te overpresteren, zo zeggen de auteurs in een reactie aan Veto. Daar spraken de kandidaten ook expliciet over op het debat. De beschreven spanningen hadden dan ook te maken met sterke kritiek op het academisch werk van assistenten.

Theologen vs. religiewetenschappers

Tijdens het debat werd er kort verwezen naar de bachelorhervorming van Theologie en Religiewetenschappen. Beide kandidaten toonden zich geen voorstander: 'Een berg die een muis heeft gebaard', noemde Leemans de hervorming. Lemmelijn vond dat de hervorming 'vooral iedereen tevreden wou stellen'.

Nog maar in 2011 voegde de faculteit 'Religiewetenschappen' toe aan haar naam

De hervorming van de enige Nederlandstalige bachelor aan de faculteit heeft anderhalf jaar aangesleept. Bij dergelijke beslissingen speelt klassiek de discussie tussen theologen en religiewetenschappers op. Die eersten onderzoeken religie vanuit de eigen geloofsbetuiging, die laatsten benaderen religie meer als sociale wetenschappers. Nog maar in 2011 voegde de faculteit 'Religiewetenschappen' toe aan haar naam.

Internationals

Ook internationalisering is een heet hangijzer. Een significant deel van de zaal bestond donderdag uit internationals. Het debat werd half in het Engels gevoerd en half in het Nederlands met simultane ondertiteling.

Katechetika heeft het vaak lastig: de meeste vergaderingen waar zij studenten vertegenwoordigen zijn in het Nederlands, terwijl het aantal Nederlandstalige generatiestudenten slinkt. Beide kandidaten engageren zich om Katechetika beter te ondersteunen.

Aan het einde van het debat konden de aanwezige studenten stemmen op hun favoriete kandidaat. Zo'n 50 deden dat. De vijf studentenstemmen op de faculteitsraad zullen bij de verkiezingen deze vrijdag integraal gaan naar de kandidaat die het meeste steun kreeg op het debat.

Powered by Labrador CMS