artikel> Met het geld wil de faculteit studentencoaches aanstellen: 'Studenten zouden bij ons terecht moeten kunnen om eenzaamheid of onzekerheid aan te kaarten'

Verhoogde inschrijvingsgelden voor buitenlandse filosofiestudenten

Engelstalige opleidingen binnen de faculteit Wijsbegeerte zullen voor internationale studenten fors duurder worden. Met het extra budget wil de faculteit investeren in coaches.

An English translation of this article is available by clicking this link.

Niet-Europese studenten die volgend jaar een bachelor of master aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte willen starten, zullen net iets dieper in de buidel moeten tasten. De faculteit verhoogt de inschrijvingsgelden namelijk van het standaardbedrag van 906 euro naar een forse 3.500 euro. Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte schaart zich daarmee achter de evolutie richting verhoogde inschrijvingsgelden voor Engelstalige opleidingen en internationale studenten.

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte heeft een volledig parallel Engelstalig programma. Dit programma, dat grofweg de helft van de 939 studenten filosofie bevat, wordt nu dus duurder. Nog opvallender misschien is de specifieke regeling voor studenten met een uitmuntende score. Wie een cumulatieve studie-efficiëntie van 90% haalt en over de lijn van een academiejaar gemiddeld minstens 70% scoort, kan het daaropvolgende academiejaar zich aan een verlaging van zijn inschrijvingsgeld verwachten. Excellentie wordt dus beloond, ook in de eindafrekening.

'Het studiegeld kan variëren per faculteit, maar het blijft de instelling die dat bepaalt'

woordvoerder Minister van Onderwijs Hilde Crevits

Zoekende filosofen en helpende coaches

Met deze regeling speelt het decanaat naar eigen zeggen in op de toenemende vraag naar meer psychosociale begeleiding. En daar is uiteraard meer budget voor nodig. ‘Met de huidige structuren en budgetten kunnen we de nodige steun niet bieden’, betoogt decaan Gerd Van Riel. ‘We zien dat studenten verwachten dat een faculteit niet enkel een leerplek is, maar ook een plek waar begeleiding is in hun persoonlijkheidsvorming.’

'Misschien trekt de filosofie als richting gewoon meer mensen aan die op zoek zijn naar zichzelf'

Gerd Van Riel, decaan Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Voorlopig geldt het verhoogde inschrijvingsgeld en de bijbehorende extra steun enkel voor het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Dat het uitgerekend die faculteit is waar de nood aan meer steun hoog is, berust volgens de decaan niet geheel op toeval. ‘Misschien trekt de filosofie als richting gewoon meer mensen aan die op zoek zijn naar zichzelf en daardoor ook makkelijker de weg kwijtraken’, stelt Van Riel, die meteen wil benadrukken dat het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte geen eigen gezondheidscentrum op poten wil zetten. ‘Het gaat om alle duidelijkheid niet om professionele psychosociale begeleiding’, countert hij. ‘Daarmee zouden we zelfs meer kwaad dan goed doen.'

'Studenten zouden bij ons terecht moeten kunnen om eenzaamheid of onzekerheid aan te kaarten. We willen zo als faculteit een laagdrempelig aanspreekpunt worden waarbij we eventueel doorverwijzen bij meer ernstige klachten. We denken eraan om iemand van het personeel gedeeltelijk vrij te stellen om studentencoach te zijn.’ Terwijl de beslissing over de inschrijvingsgelden al genomen is, moeten deze plannen nog voorbij de faculteitsraad. Ook Nederlandstalige studenten zouden ervan gebruik kunnen maken.

Goedkoop

Vooralsnog vallen studenten uit een van 31 landen van de Europese Economische Ruimte (EER-studenten, red.), waaronder België en Nederland, onder de normale regeling. Ook voor doctoraatsstudenten wijzigt er niets, net als voor niet-EER-studenten die al een opleiding waren gestart en zo nog vijf jaar van het normaal tarief genieten. Daarnaast mogen ook buitenlandse studenten uit erkende lage-inkomenslanden op hun beide oren slapen. Zij betalen geen rosse cent extra.

'Voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte is het aan de instelling (universiteit/hogeschool, red.) om op een “vrij en gemotiveerde wijze” het studiegeld te bepalen', laat minister van Onderwijs Hilde Crevits in een reactie via haar woordvoerder weten. 'Dat kan variëren per faculteit, maar het blijft de instelling die het studiegeld bepaalt.' Op de Academische Raad van 28 november werd de beslissing van de faculteit dan ook bekrachtigd.

Op de vraag of opleidingen nu niet onredelijk duur worden in ruil, verwijst Van Riel graag naar de landen over de plas. ‘We hebben nog geen kwade reacties ontvangen’, verklaart hij. ‘In vergelijking met Britse, Amerikaanse of zelfs Nederlandse universiteiten, waar je ook meer betaalt voor extra steun, zitten we hier in Leuven zelfs nog heel comfortabel. In internationale context zijn onze opleidingen goedkoop. 'Zelfs in die mate dat we vroeger wel eens de reactie kregen van buitenlandse studenten dat er wel iets aan de kwaliteit van de universiteit moest schorten voor die prijs.’

Powered by Labrador CMS