artikel> Meer studenten hebben 30% CSE gehaald

Waarschijnlijk geen aanpassing CSE-regels door coronacrisis

KU Leuven-studenten deden het goed in de coronacrisis – ook eerstejaars en studenten met diversiteitskenmerken. Het rectoraat stelt voor om de CSE-regels en graden van verdienste niet aan te passen.

Gepubliceerd

In 2019-2020 zijn er minder studenten onder de 30% CSE beland dan in de voorbije vier academiejaren: we gaan van gemiddeld 25,6% van de studenten naar 23,5% het voorbije academiejaar. Zowel de groep die het het slechtst doet als de groep die het het best doet gaat erop vooruit, meldt een persbericht van de KU Leuven. Ook de middenmoot schuift mee op.

Er zijn bovendien meer studenten die voor 80 tot 100% procent van hun opgenomen studiepunten slagen: de laatste vier jaar is dat gemiddeld 23,3% van de studenten, nu is dat 26,5%.

Hogere cijfers

Naast studiesucces, gaan ook de gemiddelde cijfers omhoog. Daarmee wordt het beeld uit juni bevestigd. 'We zien een lichte verbetering', stelt vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans. 'We hebben dus geen enkele reden om de graden van verdienste bij te stellen.'

'Er is geen reden waarom studenten die deze keer onder de 30% CSE-regel zitten nu meer kans maken op een diploma'

Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid

Dat lag origineel wel op tafel als mogelijke coronamaatregel, zodat je eventueel met een lager percentage aan een onderscheiding raakt. Een verlaging van de 30% CSE-grens zou ook een optie kunnen zijn geweest. 'De 30% CSE-regel bestaat omdat de groep studenten met zo'n lage studie-efficiëntie in de statistieken bijna nooit nog een diploma haalt op vijf jaar', legt Baelmans uit. 'Er is geen reden waarom studenten die deze keer onder de 30% CSE-regel zitten nu meer kans maken.'

De beslissing om geen aanpassingen te doen is gemaakt op het niveau van het Gemeenschappelijk Bureau, maar de cijfers worden ook nog geagendeerd op de Academische Raad. Baelmans benadrukt wel dat een student nog steeds een persoonlijke uitzondering kan vragen. 'Er wordt met zorg gekeken naar de impact die de coronacrisis op hen heeft gehad.'

Diversiteitskenmerken

De universiteit heeft ook de resultaten voor specifieke doelgroepen onderzocht: beursstudenten, pioniersstudenten (studenten waarvan geen van beide ouders hoogopgeleid is, red.), studenten met functiebeperking en ook de groepen op basis van zelfrapportering – bijvoorbeeld of iemands grootouders geen Belgische nationaliteit hebben.

Een maatregel specifiek voor beursstudenten zou moeilijker uit te voeren zijn

'Bij al die groepen zien we dat hun resultaten mee naar boven bewegen zoals in de algemene cijfers', stelt Baelmans. 'De resultaten daar liggen traditioneel nog steeds wel lager dan de grote groep, maar de kloof met het gemiddelde is niet verdiept.'

Dat is een geruststelling voor het beleid: een maatregel voor de hele groep studenten is te verantwoorden, een maatregel specifiek voor beursstudenten zou moeilijker uit te voeren zijn.

Coronacheck

De KU Leuven koos voor een andere aanpak dan sommige andere universiteiten. Aan de UGent kwam bijvoorbeeld een 'coronacheck' die significant lagere resultaten moest bijsturen. De check bleek uiteindelijk niet nodig: de slaagcijfers zijn er licht gestegen en de coronacheck werd maar in drie procent van de vakken gebruikt.

De UCLL kondigde vooraf aan alle studievoortgangsregels op te schorten in 2019-2020. Ook daar stegen uiteindelijk de slaagcijfers na de eerste zit licht.

  • Rechtzetting: In een eerdere versie stond dat het aandeel studenten onder 30% CSE van 15,2% de voorbije vier academiejaren naar 14,3% het voorbije academiejaar is gegaan. Dit was een fout in het persbericht. Het aandeel is van 25,6% naar 23,5% gegaan.
Powered by Labrador CMS