artikel> UCLL heeft driestudiepuntenvak, Studentenraad KU Leuven geen fan voor universiteit

Word vertegenwoordiger bij UCLL, krijg studiepunten

Hogeschool UCLL biedt als instellingsbreed keuzevak 'Studentenparticipatie' aan. Zo erkennen ze de competenties die studentenvertegenwoordigers opdoen.

Gepubliceerd

In studentenvertegenwoordiging kruipt heel wat tijd. Als je bewijst dat je minstens 75 uur hebt geïnvesteerd, kan je aan de UCLL drie studiepunten verdienen. Evaluatie gebeurt aan de hand van gesprekken en het bijhouden van een logboek.

Er worden geen punten gegeven: het is een pass or fail-systeem. 'Het is moeilijk om een engagement in punten te gieten. We gaan ervan uit dat iedereen een engagement naar eigen kunnen zo goed mogelijk wil invullen', zegt Nele Beel, coördinator van het vak aan de Sociale School.

Stura KU Leuven

Aan de KU Leuven bestaat een gelijkaardig vak enkel aan de faculteit Architectuur. Als je daar student dean bent, kan je het vijfstudiepuntenvak Student dean opnemen. De student dean is in de faculteit verantwoordelijk voor alle studenten.

'We zijn principieel tegen een beloning'

Lotte Delemarre, voorzitter Studentenraad KU Leuven

De KU Leuven dacht een aantal jaar geleden na over de invoering van een universiteitsbreed participatievak, maar de Algemene Vergadering van de Studentenraad was geen voorstander.

Voorzitter Lotte Delemarre: 'We zijn principieel tegen een beloning. Als studenten het vak zouden opnemen, stellen we ons misschien vragen bij hun intrinsieke motivatie om studentenvertegenwoordiger te worden.'

Onafhankelijkheid

Het Onderwijs- en Examenreglement staat studentenvertegenwoordigers nu al toe verplichte practica, examens of lessen te missen. Delemarre wil vooral inzetten op ondersteuning op dit vlak.

De UCLL gaat het vak dit jaar herbekijken

Daarnaast, zegt Delemarre, moet er altijd iemand van de universiteit evalueren of je erdoor bent. Dat zou in het nadeel kunnen werken van een vertegenwoordiger die heel hard ingaat tegen het beleid van de universiteit.

Hervorming

Het UCLL-vak is ontstaan in 2006, toen de instelling nog KHLeuven heette. 'De inspiratie kwam van 'Elders verworven competenties' of EVC, toen een hot topic binnen hoger onderwijs', vertelt toenmalig hoofd Onderwijs Irene Hermans. Het idee is beginnen te borrelen tijdens opleidingsvergaderingen. Studentenvertegenwoordigers werden betrokken om het vak vorm te geven.

De UCLL gaat het vak dit jaar herbekijken. Het merkte een aantal hiaten, zoals de invullingen op de verschillende campussen. Bovendien is enkel een engagement bij de Studentenraad nu geldig, maar bij een andere organisatie is dat niet het geval.

Powered by Labrador CMS