artikel> Sciensano, de crisiscel en het bestuur van de KU Leuven spelen allemaal een rol

Zo bepaalt de KU Leuven haar kleurcode

De kleurcode bepaalt welke maatregelen er op de campus worden genomen. Maar wie bepaalt die kleurcode eigenlijk?

Gepubliceerd

Het besluit tot aanscherping van de maatregelen wordt niet door één enkel orgaan genomen. In totaal zijn er drie spelers die zich buigen over de kleurcode: Sciensano, de lokale crisiscel en het bestuur van de KU Leuven.

De wijziging gebeurt in overleg en gebaseerd op advies van de Risk Assessment Group (RAG). Deze groep analyseert de verschillende wetenschappelijke indicatoren. De RAG wordt gecoördineerd door Sciensano, zij leveren ook de medewerkers.

Sciensano is een wetenschappelijke gezondheidsorganisatie waarin verschillende domeinen door experten vertegenwoordigd zijn, van milieu tot volksgezondheid. De dagelijkse persconferenties om 11 uur geven de cijfers van Sciensano weer. Ook de regionale datasets zijn openbaar beschikbaar.

Zij hebben een vastgelegde 'surveillance-taak' aangaande de volksgezondheid. In het kader van het opvolgen van de Covid-19 gevallen brengen ze verschillende gegevensbronnen bij elkaar. De bevestigde gevallen, de gehospitaliseerde patiënten en de sterfgevallen worden in rekenschap genomen voor het advies aan de crisiscel. Deze procedure is afgesproken met de federale overheid.

De riooltesten die worden uitgevoerd door de KU Leuven om coronahaarden op te sporen staan nog in de kinderschoenen. 'Deze testen hebben vooralsnog geen enkele invloed op het beleid', meldt Bert Aertgeerts, hoofd van het onderzoeksproject. Al kunnen deze testen in de nabije toekomst wellicht ook worden meegenomen in de besluitvorming.

Herbeoordeling: de lokale crisiscel

De lokale crisiscel voor campus Leuven is een raad van de rector van de KU Leuven, de burgemeester van Leuven en enkele experten, opgezet in het kader van de coronacrisis. Zij beslissen op regionaal niveau niet enkel over onderwijs, maar ook over de regio Leuven. De crisiscel interpreteert de gegevens van het RAG. Wanneer zij een aanscherping van de maatregelen verstandig achten, vragen zij aan de minister van Onderwijs om groen licht.

Ook zonder groen licht kan de crisiscel overgaan tot aanscherping. 'Mocht ik morgen beslissen dat KU Leuven online gaat, dan doen wij dat', stelt Luc Sels. Dit toont dat de KU Leuven een bepaalde mate van autonomie heeft in het beslissingsproces. Desondanks beslist Sels niet alleen, maar in samenspraak met het Gemeenschappelijk Bureau, waarin alle vicerectoren, de algemeen beheerder en een student uit de studentenraad zetelen.

Powered by Labrador CMS