lezersbrief> Lezersbrief Julien Hage

Lezersbief: Leve de koning!

België is een bastion. De Koning is het fundament. De monarchie fucken en deze afschaffen zou het land in een eindeloze politieke en communautaire crisis doen storten.

Gepubliceerd

Belgiëis een bastion. De Koning is het fundament. De monarchie

fuckenen deze afschaffen zou het land in een eindeloze politieke encommunautaire crisis doen storten. We weten allemaal dat België opcommunautair vlak niet de meest stabiele natie van de wereldbol is,om het eufemistisch uit te drukken. Wie neemt er dan de plaats in vande Koning die van rechtswege regeert, die als neutrale instantie degemoederen van de naar-macht-hunkerende politici weet te bedaren? Eenverkozen regent? Een Waal of een Vlaming die niet anders kan dan zijneigen belangen voorrang te geven? De Koning vertegenwoordigt nietenkel de socialisten, de liberalen, de Christenen of de atheïsten,hij staat in voor het hele Belgische volk. Dus jawel, het principevan erfopvolging heeft degelijk haar bestaansredenen.

Inderdaad,we zijn ondertussen 2017. Toch past een koning nog perfect in dezepost-moderne tijd. Het is compleet verzoenbaar met de waarden dievandaag hoog in het vaandel worden gedragen. Ik hoor de critici alroepen: “De Koning wordt niet verkozen, bijgevolg is de monarchieondemocratisch!” Om dit pertinente commentaar te weerleggen citeerik graag de eminente filosoof en econoom Philippe Van Parijs: “Dekwaliteit van de democratie hangt niet af van de monarchie.” Weleven nog altijd in een democratisch land (weliswaar zeker niet in demeest perfecte vorm), ook al is de Koning het staatshoofd. De éénsluit het andere niet uit.

Tallozemeerwaarden van de monarchie in België worden zo vaak over het hoofdgezien. Een monarchie is onlosmakelijk verbonden met bepaaldewaarden, zoals loyaliteit, eerlijkheid of rechtvaardigheid. En ja,onze vorst is allerminst asociaal, integendeel. Het paleis krijgtjaarlijks zo’n 55.000 brieven in de brievenbus, waarvan er ruwweg11.000 van sociale aard zijn. Vrouwen en mannen die hun laatste hoopaan het paleis toevertrouwen, om dankzij een weliswaar kleinefinanciële bijdrage, eindelijk uit de put te geraken.

Royalismeis niet zozeer een kwestie van nostalgie, fanatisme of eenderwelkepolitieke standpunt. Het draait om fierheid. Trots om ook na een WKvoetbal in alle zelfvertrouwen te durven zeggen dat je Belg bent. Hetdraait om het vrijwaren van een harmonie die ons land bijna tweeeeuwen lang samenhoudt. Het draait om elf miljoen Belgen die zichkunnen verenigen onder 1 persoon: de Koning. Daarom: Leve de Koning!

Powered by Labrador CMS