lezersbrief> Lezersbrief Jonas Veys

Lezersbrief: Theologie aan de universiteit? Het kind met het wijwater weggooien

In een opiniestuk in De Standaard van (28/02) pleit Maarten Boudry om voor eens en voor altijd komaf te maken met faculteiten theologie aan universiteitscampussen.

Gepubliceerd

Als wetenschapsfilosoofhaalt Boudry de zeis van het positivisme boven en maait allesvakkundig weg wat niet analytisch, mathematisch of positivistisch teverklaren valt.

Maar snijdt deze aanvalrichting de studie van het “on-grijpbare” wel hout? Het eerstewat ik zag toen ik de Heilige Graf kerk buiten stapte in Jeruzalem opeen zonnige lente ochtend was een minaret, nooit voelde ik in mijnleven meer de al dan niet zachte botsing tussen twee religies en hunvolgers.

Dat gevoel heeft mijaangespoord tot het verder uitspitten van theologie, waar zitten nudie verschillen, gelijkenissen en twistpunten tussen en binneninverschillende geloofssystemen? Boudry wil het kind met het wijwaterweggooien en pikt daarvoor de zwakste kalveren van de kudde uit:pneumatologie en soteriologie. Pneumatologie, of de studie van deheilige geest zou volgens Boudry een studiedomein zijn waarbelastinggeld aan wordt verkwanseld aan onze universiteiten.

Boudry vergist zich vaneeuw als het aankomt over de studie van theologie, als men op google“Pneumatologie KU Leuven” ingeeft krijg je het harde werk te zienvan medici en wetenschappers die zich dag in dag uit inzetten voorlongziektes. De studie van de heilige geest wordt aan een kritische21e eeuwse universiteit niet meer beoefend. Deze materiewordt bijvoorbeeld wel nog bestudeerd omdat een discussie over wat deheilige geest nu zou zijn in de Nieuwe Tijd een grote impact had oppolitiek en conflict.

Theologie gaat over meerdan een al dan niet bestaande god, en alle sprookjes die er rondzouden zijn gebouwd. Systematische en Fundamentele Theologie zijnvoor mij ook een studie van de mens. Het gaat over de inhoud van watmensen geloven, en alleen zo kunnen we ons zelf beter begrijpen en deander. Er is bijna nog nooit een beschaving geweest zonder religieuzewortels.

Demeeste geopolitieke conflicten in de geschiedenis van de mensheidzijn overgoten met een religieus sausje. Als we ons willen inzettenvoor een meer verdraagzame maatschappij waarbij we onszelf beterleren kennen, én de ander dan is gedegen onderzoek in de meestesub-disciplines van de theologie gewenst.

Net zoals filosofie starttheologie met verwondering, verwondering naar wat we zelf zijn, waarwe vandaan komen, en vooral, waar we naartoe gaan.

Jonas Veys studeerde geschiedenis en internationale politiek aan de KU Leuven en studeert theologie als werkstudent. Hij werkt in het Vlaams Parlement.

Powered by Labrador CMS