lezersbrief> Leuvense Academici schrijven brief aan Bernard Tilleman, decaan van de Rechtsfaculteit

Open brief: 'Samenwerking met Bar Ilan Universiteit en Israëlische politie is witwassing van etnische zuivering en marteling'

Geachte heer Tilleman, wij vragen aan de rechtsfaculteit de deelname in het Law Train-project, een onderzoek waarin Israëlische instellingen een hoofdrol spelen, stop te zetten.

Gepubliceerd

De Bar Ilan Universiteit, die het project coördineert, traint niet alleen de gevreesde geheime diensten maar zij is ook het moederhuis van Ariel, een universiteit in bezet gebied, die als zodanig een zware inbreuk vormt op het oorlogsrecht: men mag geen bevolkingsgroepen verplaatsen naar bezette gebieden, laat staan er universiteiten oprichten. Dit is niets minder dan een voortzetting van de etnische zuivering die begon in 1948 toen 750.000 Palestijnen op de vlucht werden gejaagd. Drie generaties later zitten er 5 miljoen vluchtelingen in kampen. De geplande nieuwe kolonie is een voorzetting van die misdaad tegen de menselijkheid.

Een belangrijke projectpartner is de Israëlische politie. In vele rapporten wordt deze instelling veroordeeld voor mensenrechtenschendingen, met name: excessief geweld en arbitraire arrestaties; mensonwaardige mishandeling van gevangenen; terroriseren van volwassenen en kinderen met nachtelijke raids, langdurige administratieve detenties (zonder aanklacht), collectieve straffen, een “shoot to kill”-politiek en het achterhouden van lijken.[i] Samenwerken met de Israëlische politie komt met andere woorden neer op witwassing van marteling.

De rector gebruikt als hoofdargument dat de ethische commissies van de EU en van de KU Leuven zich over de zaak hebben gebogen en dat alles de toets doorstaan heeft. Die commissies hebben echter een paar belangrijke vragen niet gesteld: Kan men samenwerken met de Israëlische politie? Kan men samenwerken met een universiteit die actief geëngageerd is in de bezetting van Palestijns land? Die vragen zullen wij blijven stellen.

De rector gebruikt als tweede argument dat de onderzoeker academische vrijheid geniet en dat hij die moet beschermen. Dit lijkt ons evenmin valabel omdat de keuze om samen te werken met regimes die misdaden plegen en instanties die martelen geen kwestie is voor een individuele onderzoeker, maar een kwestie voor de universiteit, of… de betrokken faculteit.

Omdat de betrokken onderzoeker wordt afgeschermd door de rector en zelf herhaaldelijk niet thuis gaf voor debatten of gesprekken en de rector zijn niet-steekhoudende argumenten blijft herhalen, richten wij ons tot u als decaan. De rechtsfaculteit is bij uitstek een instantie die mensenrechten en het internationaal recht hoog in het vaandel draagt. Samenwerken met instanties die oorlogsmisdaden plegen hoort niet thuis in het huis der rechten.

Wij vragen u daarom de betrokken onderzoekscel van uw faculteit te overtuigen om de samenwerking met de Israëlische politie en de Bar Ilan universiteit stop te zetten. Reeds een honderdtal Leuvense academici ondertekenden de online-versie van de open brief aan de rector die in september verscheen waarin wordt gevraagd de deelname aan Law Train stop te zetten[ii]. Daarnaast ondertekenden al bijna 1500 verontruste burgers een petitie tegen Law Train[iii]. Wij hopen, geachte heer Decaan, dat de rechtsfaculteit gehoor geeft aan hun oproep.

Werkgroep Leuvense Academici tegen Law Train

(Karel Arnaut, Bert Cornillie, Lieven De Cauter, André De Coster, Rita Schepers, Jan Engelen, Nadia Fadil, Chris Kesteloot, Rudi Laermans, Albert Martens, Ides Nicaise, Reine Meylaerts, Thomas Van Riet, e.a.)


[i] Voor uitvoerige documentatie zie het dossier “Het ‘Law-Train’ Project: Waarom een partnership met de Israëlische politie onverdedigbaar is” (54p.), http://www.bacbi.be/pdf/lawtraindossier_NL.pdf

[ii] https://www.petitions24.com/ku_leuven_stop_samenwerking_met_israelische_politie

[iii] http://stop-law-train.be/nl/petitie

Powered by Labrador CMS