editoriaal> Editoriaal

Opinie: Onvoldoende huiswerk

Dit edtioriaal is een reactie op een brief van Zeger Debyser over een voorstel van N-VA Leuven voor een fietsdeelproject.

Gepubliceerd

Dit editoriaal is een reactie op de lezersbrief van Zeger Debyser.

In ons artikel leggen we wel degelijk jullie fietsdeelconcept uit. Dat we daarbij ook enkele kritische opmerkingen plaatsen en niet klakkeloos het persbericht overnemen, is onze journalistieke plicht. Wij stellen de kritische vragen die - afgaand op de artikels die in andere kranten verschenen - door andere journalisten niet werden gesteld.

Wij ontkennen geenszins dat N-VA Leuven wat huiswerk heeft gedaan om dit idee te lanceren. Alleen veel te weinig. De titel van jullie thesis - ‘Vlò’ - is klaar, maar is blijven steken in een verkennende literatuurstudie zonder de onderzoeksvraag op te lossen: is een fietsdeelsysteem voor Leuven wenselijk en haalbaar?

Om die vraag te beantwoorden is een haalbaarheidsstudie nodig en moet er grondig gepraat worden met de lokale actoren. Het zou getuigen van intellectuele eerlijkheid en constructieve oppositie om daarover duidelijk te zijn. Jullie lanceren een logo, een abonnementsprijs (10 euro) en het idee dat dat allemaal budgetneutraal kan, maar kunnen dat niet hardmaken.

Dat terwijl jullie zelf hekelen dat de meerderheid (sp.a en CD&V) fietsdelen in Leuven wegwuift omdat het financieel niet haalbaar is.

De analyse van N-VA Leuven is gebaseerd op ‘nattevingerwerk’. Dat zijn niet onze woorden, maar die van de bedenker van ‘Vló’. Cijfers die niet gebaseerd zijn op een grondige studie zijn holle cijfers en bewijzen niets.

We passen aan in ons artikel dat jullie niet de volledige kost van het weesfietsenbeleid willen besteden aan fietsdelen. Al overtuigt die andere aanname ons geenszins dat ‘Vlò’ budgetneutraal mogelijk is.

Los van het gegoochel met cijfers moet, naast de kiezer, ook het middenveld overtuigd worden van een fietsdeelsysteem voor Leuven. Jullie wekken echter de indruk dat vzw Velo al voor het idee is gewonnen terwijl het omgekeerde waar is. Door Velo in het harnas te jagen, brengen jullie de droom van fietsdelen in Leuven wat verder weg.

De belangrijkste middenveldorganisatie die fietsers vertegenwoordigt, de Fietsersbond, nodigden jullie pas ná ons artikel uit voor een gesprek. Als jullie echt jullie huiswerk hadden gemaakt, dan was dat gebeurd vóór de persconferentie.

Jullie verwijten ons dat we op die persconferentie niet aanwezig waren. Onze redactie van vrijwillige studenten had examens in die periode. Heel de presentatie die jullie op die persconferentie gaven, hebben we persoonlijk met de bedenker van ‘Vlò’ overlopen. Met drie mensen van N-VA hebben we urenlang gebeld om het voorstel te doorgronden.

Het artikel in de Oxford Mail werkt met een ander systeem dan jullie voorstel. In dat systeem gaat het namelijk over privéfietsen die gedeeld worden.

Veto spreekt zich niet uit voor of tegen fietsdelen in Leuven. Wij kijken wel kritisch naar hoe het debat wordt gevoerd en zullen dat blijven doen.

Powered by Labrador CMS