editoriaal> Editoriaal

Wie staat er op?

11 mei zijn het rectorverkiezingen. Dat is over vijf maanden – een erg lange periode aan de universiteit. Maar dat valt in het niets bij hoe lang een rector blijft zitten: vier jaar.

Gepubliceerd

Vier jaar is een eeuwigheid voor studenten, meer dan voor eender welke andere groep aan de universiteit. Op vier jaar doorlopen velen een volledige studie. En op vier jaar kan een beleidsploeg een universiteit blijvend transformeren. Daarom trapt Veto in dit nummer al zijn verslaggeving van de rectorverkiezingen af.

Komt Sels op? En wie daagt het establishment uit? Bijna iedereen die we spraken over het voorbije half jaar, was het eens dat er een debat moet zijn in april: tegengestelde visies en tegengestelde werkwijzen, contrasten en duidelijke keuzes.

Het is een wens waar wij ons bij aansluiten. Het gevaar van een debatloze (her)verkiezing is groot, voor de universiteit en voor studenten. Als Sels of een kroonprins(es) zomaar wordt herverkozen, staat op 1 augustus de herindeling van het academiejaar aan de deur. Het is een boutade, maar een heel tastbare optie. Zo leert de Heb je mei gemist-ervaring uit 2017.

Studenten bezitten 10% van de stemmen, maar proffen zijn vaak verdeeld. Daardoor hebben we in het verleden vaker wel dan niet de verkiezing bepaald. Dat doen we door garanties te vragen en blijvende dingen binnen te halen. Maar dat gaat enkel als er een strijd is.

Eender wie nu wil opstaan, vertrekt al met een dankbaarheidsbonus vanuit de studenten. Daar zijn wij zeker van. Tegelijk wil je uiteraard geen tegenkandidaat om een tegenkandidaat. Je wilt een serieuze optie, iemand die het beleid van de voorbije jaren de spiegel voorhoudt – en zelf een alternatief schetst. Sinds 2017 is er zoveel gebeurd, dat de KU Leuven binnenkort moet stilstaan, evalueren en opnieuw beraadslagen over het te kiezen spoor. Een verkiezing met maar één kandidaat staat daar haaks op.

Tijs Keukeleire is redacteur onderwijs. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige redactie.

Powered by Labrador CMS