nieuws> Streven naar inclusievere universiteit ingezet

Charter rekent af met witte KU Leuven

De KU Leuven streeft met het Charter voor Inclusie een inclusievere universiteit na. De praktische uitwerking blijft momenteel nog uit.

KU Leuven wil welbevinden LGBTQI+-gemeenschap verbeteren

Met de werkgroep LGBTQI+ wil de KU Leuven een beleidskader opstellen dat het mentaal en fysiek welzijn van de LGBTQI+-gemeenschap bevordert. De leiding is in handen van Liesbeth Stevens, Professor Seksueel Strafrecht, maar ook adjunct-directeur bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook studenten zijn onderdeel van de werkgroep.

'Net zoals het charter mikt de werkgroep op de inclusie van mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap', benadrukt Mertens. 'Het behandelt daarin ook vragen over onder meer genderneutrale toiletten of de registratie van het geslacht.' Tegen eind maart zal de werkgroep een eerste versie van het beleidskader afleveren.

Respect, inclusiviteit en veiligheid vormen de essentie van het nieuwe Charter voor Inclusie, dat sinds begin dit jaar online staat. De recente meldingen van grensoverschrijdend gedrag lagen dus niet aan de basis van de verklaring.

Over de tekst wordt al sinds 2021 gesproken. Toen voerden studenten en medewerkers van de KU Leuven zo'n 24 gesprekken over het thema. Het charter is daar de output van. 'Er was het gevoel dat de KU Leuven een zeer witte universiteit is', vertelt Heidi Mertens, hoofd van de Dienst Diversiteitsbeleid.

'Het gaat verder dan het rekruteren van meer minderheidsgroepen'

Heidi Mertens, hoofd Diversiteitsbeleid

'Veel mensen gaven aan dat er nood was aan een concrete basistekst', vertelt Mertens. 'Als we gesprekken aangaan met elkaar, of als studentenvertegenwoordigers afspraken maken met hun kringen, waar is dat dan op gebaseerd? Het charter kan dan een hulp bieden.'

Geen rookgordijn

Dat de KU Leuven zich inclusiever wil profileren, is niet nieuw. Sels opende het vorige academiejaar nog met een oproep tot respect, veiligheid en inclusie - de kernwaarden van het charter vandaag. Een rookgordijn is het charter allerminst. Mertens: 'Het gaat verder dan de rekrutering van meer minderheidsgroepen of de verbetering van de doorstroming en het behalen van het diploma.'

Volgens Joyce Koeman, die ook meewerkte aan de uitwerking van het charter, maakte het beleid al een evolutie door en bouwt het charter daarop voort. 'We zien ook dat internationaal inclusiebeleid breder gaat en veel meer kijkt naar structurele ongelijkheden. Dat gebeurt zowel in de maatschappij als binnen de eigen organisatie, wat maakt dat er nieuwe vragen gesteld worden.'

'Het charter is bedoeld om een houvast te bieden en te zien waar we naartoe willen werken'

Joyce Koeman, dienst Diversiteitsbeleid

Een eerste prioriteit bestaat erin om iedereen van de KU Leuven mee te krijgen. Koeman: 'Het is moeilijk om vanuit de Universiteitshallen te zeggen: "Dit is de toverformule, en dit gaat voor iedereen werken."' Volgens haar komt het er nu op aan om te spreken over de concrete inhoud en doelen van het charter.

Verandering komt van elders

Zowel Koeman als Mertens benadrukken dat iedereen het charter moet kunnen gebruiken, en dat het dus verder gaat dan enkel informeren. 'We zijn aan het bekijken waar we het overal kunnen inzetten', stelt Mertens. Momenteel loopt er dan ook een bevraging onder leidinggevenden om het charter al te integreren in de bestaande structuren en tegelijk ook te reflecteren over de tools die nog nodig zijn.

'Zo weten wij ook hoe we het inclusieplatform verder kunnen ontwikkelen, waar de nood het hoogst is en waar we op moeten inzetten', benadrukt Koeman. Toch is er sprake van realisme: het charter zelf zal niet voor verandering zorgen. 'Het charter is bedoeld om een houvast te bieden en te zien waar we naartoe willen werken, waar het beter kan.' De dialoog tussen medewerkers en studenten kan een verandering teweeg brengen.

Powered by Labrador CMS