artikel> Draad wordt terug opgepikt rond maart of april

Controle koten loopt vertraging op

De aangekondigde extra controles door de Huisvestingsdienst zijn voorlopig stopgezet. Twee van de aangeworven adviseurs verlieten het project. De helft van de koten bleek to nu te kort te schieten.

Gepubliceerd


Sinds begin van vorig academiejaar heeft de Huisvestingsdienst nieuwe mensen in dienst voor huisbezoeken. In die periode hebben we al gemerkt dat we in de helft van de gevallen voorwaarden moesten stellen aan de verhuurders om op Kotwijs te blijven,” aldus Katrien Devillé van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven.

Devillé benadrukt dat enkel voor zware inbreuken de samenwerking met de verhuurder wordt stopgezet. “We zwieren die er natuurlijk niet direct uit als er enkele zaken ontbreken of niet in orde zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over rookmelders die er niet zijn of onvoldoende brandblusapparaten, geen tweede uitweg aanwezig of comfortnormen niet worden nageleefd.”

“Dat project is nu een jaar bezig, en is nu even on hold gezet omdat twee adviseurs maar contracten voor een jaar hadden"

Ludo Clonen, dienst Studentenhuisvesting KU Leuven

Indien na een controle blijkt dat het kot niet voldoet aan de voorwaarden geeft de Huisvestingsdienst nog een kans aan de verhuurder om de zaken op orde te stellen, legt Devillé uit. “We stellen dan een aantal voorwaarden op waaraan de verhuurder moet voldoen om op Kotwijs actief te blijven. Het feit dat wij die huisbezoeken op grote schaal kunnen doen, helpt toch ook wel om hier en daar van de verhuurders iets gedaan te krijgen.”

Huisbezoek

De Huisvestingsdienst kijkt verscheidene zaken na tijdens een huisbezoek. “Comfortnormen, brandveiligheid, het contract, de contractinhoud. We bekijken ook contractkwaliteit, bijvoorbeeld of rechten en plichten evenredig verdeeld zijn,” aldus Devillé. Het project loopt echter vertraging op. “Dat project is nu een jaar bezig, en is nu even on holdgezet omdat twee adviseurs maar contracten voor een jaar hadden,” geeft Ludo Clonen, hoofd van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven, toe.

“De Huisvestingsdienst werft momenteel nieuwe adviseurs aan en we willen de draad terug oppikken in maart/april.” De Huisvestingsdienst moet rekenen op de stad om effectief op te treden, legt Devillé uit. “Wij hebben geen bevoegdheid om verhuurders te sanctioneren. Het enige wat we kunnen doen is hen aanmanen zich in orde te stellen. Het is belangrijk dat de overheid ook die controles gaat uitvoeren.”

"Als je in een slecht kot zit, ga je het best gewoon weg. Er zijn nog meer dan duizend vrije koten"

Ludo Clonen, dienst Studentenhuisvesting KU leuven

Het project van de Huisvestingsdienst is dan ook een voorloper van controles door de stad. De stad zal de komende tien jaar alle panden en koten in Leuven controleren en dan effectief de bevoegdheid om te sanctioneren gebruiken. Tegen dat de stad er volop mee bezig is, is ons project afgerond en hebben we een goed zicht op alle verhuurders op Kotwijs,” hoopt Devillé.

Clonen benadrukt dat de keuze bij de student ligt. De illusie dat je geen andere keuze hebt, moet doorprikt worden. “Als je in een slecht kot zit, ga je het best gewoon weg. Er zijn nog meer dan duizend vrije koten.” De student kan daarnaast ook een klacht indienen. “Je hoeft dat als student niet te pikken. Dien een klacht in.”

Powered by Labrador CMS