artikel> Uitgebreide activiteiten gepland op alle campussen in 2025

Grootse plannen voor 600ste verjaardag KU Leuven

In 2025 zal de KU Leuven zeshonderd jaar bestaan. Een jaar lang zullen op alle campussen activiteiten plaatsvinden, al wil de universiteit met de viering verder gaan dan louter toeters en bellen.

Gepubliceerd

Het is niet de eerste keer dat een verjaardag van de Leuvense Katholieke Universiteit uitgebreid gevierd wordt, dat was al zo ter gelegenheid van de 550ste en 575ste verjaardag. En ook de 600ste verjaardag, een 'eeuwfeest', van de academische instelling zal dus niet onopgemerkt voorbijgaan. Het project werd geïnitieerd door huidige rector Luc Sels. Achter de schermen is een team al een hele tijd bezig met de voorbereiding van het feestjaar 2025.

Klaartje Heiremans is zakelijk coördinator van het hele gebeuren en werkt in opdracht van de Stuurgroep 2025: 'We hebben de laatste maanden vooral de werkwijze en de structuur bepaald. Hoe pak je zoiets groots aan? Wie betrekken we bij de organisatie en uitvoering? Wat staat er allemaal op de planning?' Het resultaat is een aantal krachtlijnen en werven, die als basis zullen dienen voor de verdere uitwerking van de festiviteiten de komende jaren.

'Deze gebeurtenis is van uitzonderlijk belang. Het is een uniek moment dat we kunnen aangrijpen als universitaire gemeenschap om een aantal doelstellingen te realiseren en de KU Leuven op de kaart te zetten', verduidelijkt Klaartje Heiremans. 'Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het een project te laten worden over het verleden, het heden én de toekomst van de universiteit. Het zal dus niet louter gaan over de geschiedenis van de universiteit.'

Krachtlijnen

Een eerste krachtlijn van het project is dat de betrokkenheid wordt geambieerd van iedereen in de universitaire gemeenschap. Het gaat dan om personeel, studenten én alumni. 'We willen iedereen meekrijgen en niet enkel top-down werken', vertelt Heiremans.

'We hopen echt dat die verbinding tussen de campussen na 2025 zal doorlopen'

Klaartje Heiremans, zakelijk coördinator 600 jaar KU Leuven

Ten tweede zal er een sterke focus liggen op het betrekken van alle dertien campussen van de KU Leuven. Het zwaartepunt zal dan wel in Leuven liggen, toch staat de band versterken tussen campussen onderling en tussen de 'moederuniversiteit' en de campussen hoog op de agenda. 'We hopen echt dat die verbinding na 2025 zal doorlopen.' Uiteraard zal er ook een nauwe samenwerking met de Stad Leuven plaatsvinden.

Als derde speerpunt zal ook de Franstalige zusteruniversiteit van de KU Leuven, de UCLouvain in Louvain-la-Neuve, deel uitmaken van de viering. 'We hebben elk onze initiatieven die we onafhankelijk organiseren, maar we zorgen ook voor een gemeenschappelijk programma, zoals bijvoorbeeld de uitreiking van gemeenschappelijke eredoctoraten. We delen tenslotte een hele geschiedenis samen', klinkt het bij de zakelijk coördinator.

Duurzaam project

Ten slotte moet het jaar 2025 dienen als een hefboom voor meer duurzame realisaties en doelstellingen aan de universiteit. Het feestjaar zal lopen van 2 februari 2025, niet toevallig de dag van het Patroonsfeest, tot 2 februari 2026. Er is dus een spreiding over twee academiejaren, en dat is bewust zo gekozen, vertelt Dennis Gelders, ondervoorzitter van Stura: 'Op die manier worden twee generaties studenten betrokken bij het hele gebeuren.'

'Het gaat niet enkel om het jaar 2025, dat project staat niet op zich. Het is geen initiatief dat een begin en een einde kent'

Luc Sels, rector KU Leuven

Het project moet dus dienen als een soort vliegwiel voor de toekomst. 'Het gaat niet enkel om het jaar 2025, dat project staat niet op zich. Het is geen initiatief dat een begin en een einde kent. We kennen er nu al een aanloop naar toe, en we zullen ook een aantal doelstellingen en projecten opstellen die langer dan 2025 doorlopen. We willen keuzes maken die de positionering en werking van de universiteit duurzaam versterken en dus vele jaren nadien ook nog hun impact zullen hebben' licht rector Luc Sels toe.

Werven

Naast krachtlijnen, die de meer 'ideologische' richting van het project uittekenen, zijn er ook vier werven geïdentificeerd. Binnen deze concrete domeinen zullen verschillende activiteiten en initiatieven worden ontwikkeld die door de universiteitsbrede Stuurgroep worden gecoördineerd en in sommige gevallen met partners samen worden georganiseerd.

De eerste werf is 'publicaties en onderzoek'. Er zullen een aantal publicaties worden ontwikkeld die niet enkel gaan over het verleden van de universiteit, maar ook thema's aansnijden die haar vandaag aanbelangen. Ten tweede is er ruimte voor reflectie, onderzoek en debat over de rol en toekomst van de Leuvense universiteit en van onderzoeksintensieve universiteiten in het algemeen.

Rector Luc Sels ligt toe: 'Onze interdisciplinaire denktank Metaforum zal zich buigen over de vraag hoe de onderzoeksintensieve universiteit van de toekomst er kan of zal uitzien. Die oefening mag gerust ook een visionaire of utopische dimensie krijgen: hoe willen we dat de universiteit in de toekomst haar opdrachten invult en de samenleving dient?

'Mogelijk werken we dit samen met de Universiteit Leiden uit, die in 2025 haar 450ste verjaardag viert. We willen ook de rectoren van onze voornaamste internationale partneruniversiteiten hierbij betrekken tijdens een zogenaamde Rectors' Assembly die we samen met UCLouvain zullen organiseren', voegt de rector nog toe.

Ten derde is er een belangrijke werf rond kunst, cultuur en evenementen. Er zal onder andere een tentoonstelling worden ontwikkeld en een kunstwerk gerealiseerd worden. De traditie om bij grote verjaardagen een kunstwerk te schenken aan de stad Leuven wordt op deze manier verder gezet: zo is de kever op het Ladeuzeplein een resultaat van de 575ste verjaardag van de KU Leuven en het 'Fonske' van haar 550ste verjaardag.

'Nu is het de bedoeling om vanaf volgend academiejaar echt in overleg te gaan met verschillende spelers'

Klaartje Heiremans, zakelijk coördinator 600 jaar KU Leuven

Daarnaast zullen er verschillende evenementen plaatsvinden. Er zal een cultureel programma worden uitgewerkt, maar er wordt ook gedacht aan meer sportieve invulling, congressen, lezingen enzovoort.

Renovatiewerken

De vierde werf bestaat uit renovatieprojecten, waarbij we bestaande gebouwen renoveren en enkele nieuwbouwprojecten zullen realiseren, vertelt Klaartje Heiremans. 'Als KU Leuven hebben we een groot patrimonium aan gebouwen en die moeten natuurlijk onderhouden worden. Maar deze gebouwen symboliseren ook grotendeels onze geschiedenis en we willen deze ontsluiten voor de universitaire gemeenschap en een breder publiek, dus er zal wel wat in de kijker worden gesteld daaromtrent.'

Hiernaast werden nog twee transversale beleidsdoelstellingen geïdentificeerd. 'Het gaat om twee heel belangrijke beleidslijnen voor de universiteit, die we verweven doorheen het hele project. Een eerste is de internationale werking en als tweede is er de nauwe betrokkenheid van de campussen en faculteiten. Dat zijn twee elementen die we echt doorheen die verschillende werven mee zullen nemen.'

Nu de structuur uitgedacht is, volgen er nog verschillende jaren van uitwerking en concrete invulling van het project. 'Nu is het de bedoeling om vanaf volgend academiejaar echt in overleg te gaan met verschillende spelers, zoals studenten en de faculteiten, om te bespreken op welke manier zij betrokken zullen worden en mee invulling kunnen geven aan het programma.'

Powered by Labrador CMS