analyse> Stand van zaken van de Leuvense kotenmarkt

Krappe kotenmarkt krijgt ademruimte door thuisgebleven internationals

Leuven kampt nog steeds met krapte op de kotenmarkt, al blijft die beperkt. Toch vragen meer studenten een huurprijs op maat aan.

Gepubliceerd

Hoeveel kost een kot?

Op 6 oktober organiseerde Metaforum een middaggesprek over de kostprijs van een kot. Katrien Devillé en Frank Vastmans waren de sprekers. De opname vind je hier.

Ook dit jaar is er krapte op de Leuvense kotenmarkt. Dat beaamt domeinverantwoordelijke huisvesting bij Stuvo KU Leuven Katrien Devillé. Die krapte blijft echter beperkt omdat aan internationale studenten werd aangeraden vóór de afreis naar België een kot te zoeken.

'Voor Belgische studenten zijn er soms nog alternatieven als ze geen kot vinden', vertelt Devillé. Zij kunnen immers soms nog pendelen. Voor internationale studenten ligt dat moeilijker. Ze zijn bovendien vaker slachtoffer van oplichting of misbruik op de kotenmarkt.

Een grotere krapte op de kotenmarkt zorgt sowieso al voor meer kans op misbruik. 'Alles wat op de huurmarkt komt, wordt op dit moment verhuurd', weet Devillé. De huisvestingsdienst houdt de klachten die binnenkomen in de gaten, staat studenten bij met advies en gaat het gesprek vervolgens aan met de huisbaas.

Kamer op maat

Volgens Devillé betaal je in Leuven dit jaar al snel meer dan 400 euro per maand. Maar daar een cijfer op plakken is moeilijk, aangezien er grote variatie is tussen de verschillende koten. Zo is de gemiddelde prijs van een standaardkamer, met een contract voor 12 maanden 402 euro per maand.

Op jaarbasis is dat 317 euro verschil ten opzichte van het academiejaar 2019-2020. Een comfortkamer kost gemiddeld 545 euro per maand. Dat is op jaarbasis 541 euro meer dan twee jaar geleden.

De KU Leuven biedt ook koten met huurprijs op maat aan. De toekenning en prijs daarvoor hangt af van het gezinsinkomen. Studenten betalen voor zulke kamers tussen de 131 euro en 326 euro.

De aanvragen voor dergelijke koten met huurprijs op maat zijn toegenomen onder invloed van de economische crisis. 'Dit jaar zijn er 200 aanvragen bijgekomen', vertelt Ludo Clonen van residentiebeheer van de KU Leuven. Devillé wijdt de stijging in aanvragen voor kamers met huurprijs op maat ook aan de krapte op de kotenmarkt. De private markt valt daardoor vaak duurder uit.

Voorlopig lukt het nog om iedereen op de wachtlijst van een kot te voorzien. Initieel was die wachtlijst langer, maar in september werden er toch veel annulaties opgetekend. Er staan wel nog UCLL-studenten op de wachtlijst. Het aantal kamers met huurprijs op maat voor UCLL-studenten is gelimiteerd in samenspraak met UCLL Stuvo, vertelt Clonen.

Verzadigd

Daarnaast zegt Frank Vastmans, verbonden aan de onderzoekseenheid Economie van de KU Leuven, dat de kotenprijzen sneller stijgen dan de inflatie. Voor gewone huurprijzen is dat niet het geval. Dat komt omdat de kotenmarkt erg lokaal is, en dus kwetsbaarder voor schokken.

De KU Leuven heeft een cel die de krapte op de kotenmarkt monitort. Devillé geeft echter wel aan dat het moeilijk is om nu een prognose te maken, aangezien we ons in een onzekere periode bevinden. 'De inschatting is dat er nog zo'n 4.000 extra kamers nodig zijn binnen drie à vier jaar.'

De universiteit werkt nauw samen met de stad. Die laatste wil vooral de eengezinswoningen in de stad vrijwaren. Leuven dreigt verzadigd te geraken. Er wordt voor een oplossing gekeken naar de buurgemeenten.

Powered by Labrador CMS