artikel> Naast M/V, straks ook X?

KU Leuven wil derde genderoptie

De KU Leuven wil bij de inschrijvingen van de studenten een derde genderaanduiding toevoegen. Wettelijk kan het nog niet. “We bekijken een aanpassing van de wetgeving,” laat Koen Geens weten.

Lees zeker ook "Tussen M en V", over studeren als transgender aan de KU Leuven.

Vorig jaar berichtte de Karel De Grote-hogeschool al eerder dat het een derde genderaanduiding wil bij de inschrijvingen van studenten. Nu wil ook de KU Leuven dat. “Vanuit de KU Leuven zijn wij inderdaad voorstander van een derde optie bij gender,” laat Rik Gosselink, vicerector Studentenbeleid, weten.

De eerste stap is alvast genomen. Bij de vernieuwde Databank Hoger Onderwijs (DHO) worden voor "geslacht" alvast drie codes voorzien, maar zolang het federale niveau niet mee wil, blijft de derde optie een dode letter.

Stefanie Vanden Bossche, applicatiebeheerder van de Databank Hoger Onderwijs, licht toe. “Het is zo dat onze nieuwe persoonsdiensten in de Databank Hoger Onderwijs 2.0 volledig gesynchroniseerd zijn met het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).”

Het is namelijk nog niet mogelijk om in het Rijksregister een derde optie te laten registreren door de ambtenaar van de burgelijke stand. Als in de DHO de derde optie voor gender zou worden toegevoegd, zouden die gegevens gewoon overschreven worden door de gegevens uit het Rijksregister en het KSZ.

”We hebben met de bevoegde diensten contact opgenomen. Er werd in het voorjaar overlegd binnen de regering over een hervorming van de transgenderwet, die niet meer geüpdatet is sinds 2007. Voorlopig hebben wij echter geen weet van een concrete aanpassing of een voorziening,” laat Vanden Bossche weten.

Initiatief van de regering

Ook de regering is bezig met de zaak. “Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs en ikzelf bekijken hoe we de wetgeving kunnen aanpassen aan zowel de mensenrechten als de Europese regelgeving,” laat Koen Geens, minister van Justitie, weten.

"Mensen moeten hun geslacht operatief laten veranderen voordat ze dat juridisch kunnen," vertelt Geens. Dat is niet evident, beseft de minister.

Volgens de huidige stand van het recht mag “de betrokkene niet meer in staat zijn om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken.” Dat staat te lezen in het Burgerlijk Wetboek.

Geens blijft evenwel voorzichtig: “Er is nog geen standpunt binnen de regering en de problematiek ligt gevoelig.”

Powered by Labrador CMS