artikel> Sensibiliseren in de Schouwburg

Red de planeet, poseer met Mathilde

Eergisteren vond de eerste editie van We, The Future!? plaats. Hare Majesteit de Koningin Mathilde was van de partij en verschillende presides formuleren bedenkingen bij het subsidieregelement.

Gepubliceerd

'Jongeren zijn de stakeholders van de toekomst', zo opende onze koningin, ambassadeur van de Sustainable Development Goals, de avondsessie van 'We, the Future'. Het evenement in de Stadsschouwburg vormde de afsluiter van een dag die studenten moest sensibiliseren over de SDG's. Zeventien doelen die tegen 2030 volbracht moeten worden en ons een duurzame wereld brengen. De dag werd geopend met workshops en een zonnig festival in het park, geflankeerd door borden met nummers en doelen: '1. Geen Armoede, 5. Gendergelijkheid'.

Gertjan Van Den Meulder, iniatiefnemer en organisator, legt uit: 'Wij merkten dat de Sustainable Development Goals nog niet zo goed gekend waren bij studenten. Dat is toch een heel belangrijk thema. Tegen 2030 moeten die doelstellingen gehaald worden. Het was de bedoeling te sensibliseren en te laten zien: kijk deze doelstellingen bestaan. Hier staan wij voor samen met de toekomstige generatie.'

'You are the future', zei de koningin tegen een zaal vol prominenten

Tijdens de plenaire zitting 's avonds maande de koningin studenten aan deel te zijn van duurzame oplossingen en pleitte ze ervoor het evenement ieder jaar in een andere studentenstad te organiseren. Herman Daems, voorzitter van de KU Leuven en BNP Paribas Fortis, vond dat een goed idee. 'You are the future', zei de koningin tegen een zaal vol prominenten.

'Wij geloven dat jongeren een belangrijke rol zullen moeten gaan vervullen in het bereiken van de SDG's', aldus initiatiefnemer Van Den Meulder. 'We organiseren de avond ook in de hoop dat we dat nu eens samen vastpakken en iets ondernemen om die doelstellingen te bereiken.'

Interdisciplinair plichtvak duurzaamheid

De avond werd gekaderd door een centraal panelgesprek. Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Gerard Govers, vicerector Duurzaamheid aan de KU Leuven, Philip Mol, Corporate Social Responsility Manager bij BNP Paribas Fortis en Diane Delava, Belgisch jeugdambassadeur voor duurzame ontwikkeling bij de Verenigde Naties, spraken over de grootste moeilijkheden van duurzame ontwikkeling. Het debat bleef wat steken in het eigen domein van de verschillende panelleden. Zo was het niet meteen duidelijk wat de student met dit prominentenbal te maken had.

Enkel vicerector Govers was echt vurig, pleitend voor de duurzame zaak. Boeiend werd het dan ook wanneer hij concreet werd. Govers pleitte voor een interdisciplinair plichtvak over duurzaamheid. Volgens hem ontbreekt het de student nog te vaak aan de nodige kennis en is onderwijs het domein waar de meeste winst te boeken valt. Daarnaast stelde hij maatregelen te willen nemen in het vele vliegverkeer van onderzoekers.

Grote vissen

Eerder leidde de subsidieaanvraag voor We, The Future!? tot een discussie op de AV van de Leuvense Overkoepelende Studentenkring. De afhandeling van het dossier maakt kleinere kringen bezorgd over de slagkracht van grote kringen.

Oorspronkelijk vroeg de organisatie 4500 euro subsidie aan. Voor dit bedrag gaf de subsidiecommissie van LOKO een negatief advies, zij raadden zowat 2000 euro aan. Doordat de universiteit uiteindelijk zelf wat zou inspringen, werd de aanvraag tot 3000 euro herleid, nog steeds meer dan 10 procent van de totale subsidiepot. Niet iedereen was ervan overtuigd dat dat echt nodig was.

'De stemming was niet zo nuttig', zegt Sander Vanmaercke, preses van Katechetika. De vijf kringen die het project mee uitdroegen, vormen immers meteen ook een meerderheid op de AV. 'Het maakte weinig uit wat andere kringen vonden. De meerderheid had al beslist', aldus de preses.

'Als vijf grote kringen samen een project aandragen, lijkt het me logisch dat ze er zelf niet over meestemmen'

Sander Vanmaercke, preses Katechetika

'Ik snap dat grotere kringen meer stemmen hebben', luidt het. 'Dat is de democratische werking van de AV en die doet het gewoonlijk heel goed. Maar nu kregen we de uitzonderlijke situatie waarin niet één, maar vijf kringen samen een project indienden en dat het op voorhand duidelijk was dat ze de gevraagde subsidie zouden krijgen.'

Ook bij letterenkringen kan die bezorgdheid rekenen op bijval. De vanzelfsprekendheid van het voorval komt vooral beangstigend over. 'Ik wil benadrukken dat we blij zijn met een evenement als We The Future!? en dat het subsidiesysteem iets is waar we zelf ook voor kozen', zegt Joppe Ruts, preses van Historia. 'Nu zien we echter een nadeel ervan, waar over nagedacht moet worden. Dit valt zeker makkelijk op te lossen.'

'Als vijf grote kringen samen een project aandragen, lijkt het me logisch dat ze er zelf niet over meestemmen', aldus Vanmaercke. Harris Van Der Stighelen, preses van Ekonomika, zegt zeker bereid te zijn om rond de tafel te zitten wanneer de kleinere kringen bezorgd zijn.

Powered by Labrador CMS