artikel> *Wel enkel voor personeel tijdens de zomer

Stiltehuis biedt bezinning*

Vorig academiejaar opende het Stiltehuis voor het eerst haar deuren. Doel van het project is mensen tot rust laten komen en een plaats voor reflectie aanbieden.

Gepubliceerd

In een tijd waarin burn-outs schering en inslag zijn en de werkdruk elk jaar toeneemt, is een plaats om tot rust te komen een aangenaam gegeven. Dat is de insteek die de KU Leuven had bij het idee van het Stiltehuis. ‘Er was geen concrete vraag naar een dergelijk concept,’ vertelt Deirdre Maes van de Dienst Duurzaamheid, ‘maar wel een grote nood.’ Personeelsleden van de KU Leuven kunnen een reflectiekamer boeken om zich daar in stilte bezig te houden, maar er zijn ook twee vergaderzalen aanwezig.

Geen rust voor iedereen

Het Stiltehuis is wel enkel toegankelijk voor personeelsleden van de KU Leuven. Studenten kunnen van de ruimtes dus geen gebruik maken. ‘Voor personeelsleden is er qua welzijn niet zo heel veel aanbod’, verklaart Maes. ‘Bij studenten zijn er meer kanalen beschikbaar wat betreft psychologische problemen. Voor personeelsleden is dit het eerste echte structurele aanbod rond welzijn.’

Doctoraatsstudenten mogen wel gebruikmaken van het Stiltehuis en die gaan daar ook gretig op in. ‘41% van de doctorandi voelt zich, volgens een studie, constant gespannen’, zegt Maes. ‘De druk op onderzoekers en doctorandi aan de universiteit is immens hoog, waardoor het volgens mij belangrijk is een ruimte te hebben om daarvan los kunnen te komen.’

'Voor personeelsleden is dit het eerste echt structurele aanbod rond welzijn'

Deirdre Maes, Dienst Duurzaamheid

De reden dat het Stiltehuis enkel voor personeel toegankelijk is, heeft verschillende redenen. ‘Studenten hebben toegang tot andere stille ruimtes in bijvoorbeeld Agora en de bibliotheken’, legt Katlijn Malfliet, vicerector Duurzaamheidsbeleid, uit. Daarbij is er al een veelheid aan personeel en is de beschikbaarheid van het huis beperkt. ‘Er zijn nu zeven reflectiekamers,’ zegt Maes. ‘Als je het Stiltehuis zou openstellen voor studenten, zou je vraag je aanbod te veel overstijgen.’

Niet tijdens de winter

In de wintermaanden is het Stiltehuis niet beschikbaar om praktische redenen, vertelt Maes: ‘Er is slechts basisverwarming aanwezig, waardoor het er in de winter enorm koud is. Het Stiltehuis ligt ook in een overstromingsgebied en daardoor is het er ’s winters enorm drassig.’ Dat is zeker een probleem, omdat het Stiltehuis, dat in een natuurgebied ligt, niet met de auto te bereiken is. ‘Het Stiltehuis is wel altijd al een zomerhuis geweest, dus op zich is het niet meteen een probleem dat het in de wintermaanden sluit’, zegt Maes. ‘De doctoraatsstudenten, die het meest gebruikmaken van het Stiltehuis, hebben ook vooral veel werk in de zomer.’

'41% van doctorandi voelt zich constant gespannen'

Deirdre Maes, Dienst Duurzaamheid

Mensen die gebruikgemaakt hebben van het Stiltehuis reageren alvast positief op het aanbod. Een evaluatie van het project maakt de Dienst Duurzaamheid echter pas na het tweede jaar van het project. Het huis kan volgens Maes bovendien leiden tot een gesprek over andere mogelijkheden om rust te brengen, bij zowel studenten als personeel. ‘Als er een vraag zou zijn van studenten over een dergelijk project voor hen, zouden we de mogelijkheid daartoe zeker bekijken’, besluit Maes.

Powered by Labrador CMS