artikel> Kroniek van een lang aangekondigde stopzetting

Fuifzaal Albatros sluit de deuren

Albatros, de door LOKO uitgebate fuifzaal, sluit na achttien jaar de deuren. De beslissing komt er na een toestandsevaluatie en teleurstellende gesprekken met de eigenaar omtrent nieuwe investeringen.

Gepubliceerd

De populaire fuifzaal Albatros in de Brusselsestraat 15 sluit na achttien jaar de deuren. Studentenkoepel LOKO, die de zaal huurt en uitbaat, laat weten dat ze de beslissing neemt na evaluatie van de toestand van de zaal en teleurstellende gesprekken met de eigenaar omtrent investeringen.

Zorgenkindje

Sinds 2000 is Albatros in handen van de Leuvense studentenkoepel. Op 26 augustus 1999 werd de BVBA Albatros failliet verklaard, waarmee LOKO haar kans zag om het tekort aan fuifzalen in Leuven op te vangen door de zaal over te nemen. Hiertoe richtte ze dochtervereniging ANDRE vzw op.

In het verleden heeft LOKO al vaak moeten investeren in Albatros. Tot op heden heeft ANDRE vzw zo een schuld van 133.000 euro bij LOKO. Het uitbaten van zo’n fuifzaal is ook niet gratis. Op jaarbasis maakt Albatros een (gecorrigeerd) verlies van 9.000 euro, de netto recurrente input van LOKO in de vzw is echter 13.000 euro op jaarbasis. De laatste jaren kende de fuifzaal een daling in het aantal boekingen, al kwam er vorig jaar een lichte kentering.

Het huurcontract dat ze afsloten moet elke negen jaar vernieuwd worden. Onder andere door de versleten staat van het gebouw besloot LOKO om de discussie te voeren of ze dit huurcontract al dan niet wilden verlengen. De laatste vernieuwing viel in 2018.

‘We hopen dat de sluiting van de Albatros vooral een signaal kan zijn voor de stad en universiteit om werk te maken van een alternatief'

Kenny Van Minsel, voorzitter LOKO

‘We hebben toen geopteerd voor vernieuwing met betwisting omdat er sprake was van huurverhoging’, zegt LOKO-voorzitter Kenny Van Minsel. ‘Daar gingen wij niet in mee, gezien de toestand van de zaal en het gebrek aan recht op aanzienlijke investeringen. De nodige garanties daartoe ontbraken.’

‘We vinden het erg spijtig, maar menen dat we de uitbating vanuit langetermijnperspectief niet langer kunnen maken. De kosten zouden veel te hoog oplopen. We zullen de juridische procedure nu afwerken.

Allen waarheen?

Sinds de sluiting van een aantal bekende initiatieven, laat de krapte op vlak van uitgaansinfrastructuur zich sterk voelen bij LOKO en hun verenigingen. Een echt alternatief heeft de studentenkoepel nog niet. Sinds vorig jaar is er een beperkte samenwerking met OHL. Ook Alma 2 blijft een optie. ‘We voeren momenteel gesprekken met verschillende potentiële partners.’

‘We hopen dat de sluiting van de Albatros vooral een signaal kan zijn voor de stad en universiteit om werk te maken van een alternatief en een positief uitgaansbeleid op de kaart te zetten. Een fuifzaal is een meerwaarde.’ Ook de universiteit heeft daarin een rol volgens LOKO. Van Minsel: ‘Met 50.000 studenten dragen we samen met die partners een belangrijke verantwoordelijkheid om een fijne en verantwoorde avondbeleving voor studenten mogelijk te maken.’

‘We stimuleren een veilig en fijn uitgaansleven en we zoeken actief mee naar een locatie voor een nieuwe fuifzaal'

Visienota stadsbestuur Leuven 2019-2024

Vanuit de universiteit kwam er alvast een ‘teken van steun’, laat Van Minsel weten. ‘We hopen natuurlijk op concretisering en ondersteuning.’ Wat de stad betreft, is het voorlopig wachten op het nieuwe bestuursakkoord. Dat doorloopt eerst een participatief project dat enkele maanden in beslag neemt.

In de visienota van het nieuwe stadsbestuur klinkt in ieder geval de ambitie voor het vinden van een nieuwe fuifzaal. ‘We stimuleren een veilig en fijn uitgaansleven, we zoeken actief mee naar een locatie voor een nieuwe fuifzaal en werken verder aan de uitbouw van Hal 9 als jeugdcentrum’, luidde het.

‘Op echt lange termijn is de podiumkunstensite misschien een optie’, zegt Van Minsel. ‘De stad heeft de ambitie om die 24/7 te laten bruisen. Binnenkort worden de plannen daarvoor voorgesteld en ook wij zijn daarin een partner.’ Bij de studentenkoepel wordt ook gedagdroomd over originele pistes. Aan de KULAK is men er namelijk in geslaagd een fuifzaal te bouwen onder de Alma. Ook de UHasselt huist sinds een aantal jaar een fuifzaal op het campusterrein, als bijgebouw van een sportcentrum. ‘Je kan met bestaande infrastructuur al inventieve oplossingen vinden.’

Bij wijze van afscheid van Albatros plant LOKO in de week van 18 februari enkele evenementen.

Powered by Labrador CMS