nieuws> Vooral kleinere kringen hebben vrouwen aan het hoofd

Helft van nieuwe praesides is vrouw

Na twee coronajaren zonder fysieke kiesweken, zetten opkomende praesidia weer alles op alles om de stem van studenten te krijgen. Opvallend meer vrouwen komen op als praeses.

Gepubliceerd

Zoals gebruikelijk hangt er een gezellige sfeer in Leuven tijdens de eerste weken na de paasvakantie. Onder het mom van de kiesweken vinden er allerlei evenementen per faculteit plaats.

Het is een belangrijke periode waarin studenten hun stem uitbrengen op de facultaire vertegenwoordigers van het komende academiejaar. Het is interessant om te kijken of de kiesploegen rekening houden met de diversiteit binnen de faculteiten.

Volgend jaar staat normaal in 18 van de 36 studentenkringen een vrouwelijke praeses of kringcoördinator aan het hoofd. Het is de eerste keer dat er een gelijke man-vrouwverdeling is voor die rollen.

Meer vrouwelijke studenten

Arzu Balli, masterstudent Sociaal Werk en Sociaal Beleid, onderzoekt voor haar thesis de verschillen tussen mannen en vrouwen op vlak van participatie binnen studentenverenigingen. Dat doet ze aan de hand van een enquête en documenten van de Leuvense studentenkoepel LOKO.

Het zijn vooral de kleinere kringen waar een vrouw als leider verkozen wordt

Dit academiejaar waren er 16% minder mannelijke dan vrouwelijke studenten aan de KU Leuven in de stad Leuven. Toch telde Balli dit jaar meer mannelijke dan vrouwelijke praesides. Zonder Katechetika, waar zowel een man als een vrouw aan het hoofd stond, waren er dit jaar vijftien studentenkringen met een vrouwelijke praeses.

Veel heeft te maken met de studierichting van de vereniging. Het zijn vooral de kleinere kringen waar een vrouw als leider verkozen wordt. Bij KLA, de kring van de logopedie- en audiologiestudenten, was dat dit jaar al het geval.

Balli's resultaten geven weer dat het aantal vrouwen in het KLA-praesidium boven de 80 procent ligt. Dat geldt ook voor SocA (Sociaal Assistent), de Psychologische Kring en de Pedagogische Kring. Het praesidium van Eros bestaat zelfs uitsluitend uit vrouwen.

Volgens huidige praeses van KLA, Magalie Motmans, is dat logisch: 'Er zijn maar vijf of zes mannen in onze hele studierichting. De weinige die er zitten, zijn wel actief in de vereniging.' Ook dat komt overeen met de resultaten van de masterproef.

Vrouwenquotum?

Enkel studenten van de faculteit of richting in kwestie mogen stemmen op het nieuwe praesidium. LOKO schrijft voor dat de opkomst minstens 10% moet bedragen, anders is het praesidium niet verkozen.

'Elke persoon met gezond verstand weet dat een team met vrouwen sterker staat dan een zonder'

Ignas Verheyen, praeses Ekonomika

Meerdere studentenkringen passen bovenop die basisregels nog strengere afspraken toe. Zo moet bij de Psychologische Kring de winnende ploeg een opkomst van 25% halen.

Er zijn geen kringen met vrouwenquota. Dat lijkt zelfs bij grotere studentenverenigingen niet noodzakelijk te zijn. Zo blijkt uit de resultaten van Balli's onderzoek dat er een evenwichtige man-vrouwverhouding bestaat in het praesidium van Ekonomika.

Ignas Verheyen, huidige praeses van Ekonomika, meent dat zoiets natuurlijk tot stand komt: 'Elke persoon met gezond verstand weet dat een team met vrouwen sterker staat dan een zonder. Een bepaald quotum opleggen is dus nutteloos. Maar als er zich ooit problemen stellen, kan het misschien wel nuttig zijn.'

Meer dan één optie

Meestal komt er slechts één serieuze kiesploeg op per kring. Veel keuze is er voor studenten vaak dus niet aan. Zelfs bij grotere kringen, die meer mankracht en dus meer mogelijke competitie hebben, is dat het geval.

Dit jaar was daarom speciaal voor rechtenkring VRG: Sahar Sakkaf van kiesploeg Lexscape en Mats Vissenaekens van kiesploeg Outlawyers namen het tegen elkaar op. Lexscape trok daar aan het langste eind. Daarmee was de achttiende vrouwelijke praeses binnen.

Een overzicht van de uitslagen:

Kring

Praeses 2021-2022

(Kandidaat-)opvolger

Alfa

Luna Fabré

Robbe Van den Bergh (Les Chevaliers de la table Robbe)

Apolloon

Arne Vrebos

Thalia Izeboud (Invictus)

Apollonia

Nicolas Reyntjens

Esmee Modhvadia (Trident)

Babylon

Vincent Laevers

Riet Belmans (La vache qui Riet)

Bios

Elke Voeten

Silke Kusters (Lord of the Lynx)

Chemika

Alexander Peeters

Emma Wijers (Beauty & The Yeast)

Cluster

Kobe Lefebvre

Isaura Billiet

Crimen

Tijmen Paredis

Mette Knuts (Mette trein naar Leuven)

De Kelten

Quinten Cockx

Quinten Cockx (Eximia)

Diana

Annelore Ponsaerts

Niels Mertens (Unitas)

Docentica

Maarten Bettens

Milan Gantois (Ohana)

Ekonomika

Ignas Verheyen

Diederik Bogaert (Revenant)

Eoos

Emilie Xu

Lin Antonis (A-Lin in Wonderland)

Eros

Lisa Backaert

Kim Vandenborre (All you need is Eros)

Farmaceutica

Sebastiaan Ceunen

Brently Berx (Botuline)

Geos

Roan van Tilburg

Roan van Tilburg (Trilobeat-It)

Historia

Cas Venbergen

Eva Druyts (Evangelisten)

Industria

Dante Van Oeteren

Mats Vandemeulebroucke (District)

KLA

Magalie Motmans

Sophie Van Compernolle (Pirates of the Earibbian)

LBK

Magdalena Bellen

Wander De Nies (Los Granjeros de Xandres)

Medica

Myrthe Peeters

Maaike Puimège (Nexus)

Medisoc

Ties Rijks

Elias De Coninck (Caladrius)

Merkator

Kjell Faes

Lukas Sterckx (Het Merkambrium)

Musicologica

Louise Drijkoningen

Ward Wielockx (Wardians of the galaxy)

NFK

Edna Schepens

Edna Schepens (Déjà vu)

Pedagogische Kring

Thomas Janssens

Katrien Spruyt (Peda Colada)

Politika

Willem Jan Quintens

Frauke Geerts (Ridders & Jonkfrauken)

Psychologische Kring

Mona Adriaens

Gijs Op T Roodt (Back in Psyme)

SocA

Sien Daniëls

Fien Van Der Meersch ((N)everest)

StEIL

Jari Pierre

Marthe Lenaerts (Simultas)

VRG

Arne Zels

Sahar Sakkaf (Lexscape)

VTK

Bram Devriese

Lars Wouters (Don Lupo)

Wina

Babet Van Dingenen

Bram Claes (Pulsar)


Canonica, Katechetika en Mecenas zijn niet opgenomen in de tabel omdat zij dit jaar geen praeses hadden, of nog geen hebben voor volgend jaar.
  • Correctie 9/05/2022: een vorige versie van deze tabel vermeldde dat Xander Peeters de nieuwe praeses van LBK is. Dit moest Wander De Nies zijn.
  • Correctie 11/05/202: een vorige versie van dit artikel vermeldde dat er in 2021-2022 vier vrouwelijke praesides waren. Dit moest 'vier minder dan volgend jaar' zijn.
Powered by Labrador CMS