analyse> Enquête internationale studenten: 40% is bang om corona op te lopen op kot

'Ik zou liever corona krijgen dan in deze situatie te leven'

Een enquête bij internationale studenten op kot in Leuven toont dat 40% vaak tot altijd eenzaam is. De lockdown weegt enorm, dat is duidelijk. Slechts een vijfde volgt de regels weinig tot nooit.

Gepubliceerd

De enquête vond plaats van 3 tot 14 november, na het afkondigen van de tweede lockdown. 91 internationale studenten die op kot zitten in Leuven vulden de enquête in.

Drie vierde van de deelnemende internationale studenten zit op een kot met gemeenschappelijke keuken en sanitair, waarvan de helft in een residentie en een vierde op een privaat kot. Net geen 15% huurt een studio, zij het bij een private huurder of op een residentie. Van de laatste 10% zitten de meeste respondenten op een kot met gedeelde keuken, maar persoonlijk sanitair.

Zonder familie in een vreemd land leven tijdens deze lockdown: het zijn geen eenvoudige tijden voor internationale studenten. Een enquête van Veto toont dat de meerderheid (57%) van hen de coronaregels op kot altijd of bijna altijd volgt, terwijl iets meer dan een vijfde (23%) aangeeft ze weinig of nooit te volgen. Een vijfde antwoordt in het midden tussen altijd of nooit.

De overgrote meerderheid van 80% van de internationale studenten maakt onderling op kot geen afspraken over corona. Als dat wel gebeurt, dan gaan die bijvoorbeeld over het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes als er sprake is van een coronapatiënt.

'De universiteit houdt geen toezicht op hoe het eraan toegaat op kot. We krijgen enkel wat clichématige mails'

Anonieme student

Een vierde voelt zich niet comfortabel met de huidige regels op zijn of haar kot, en zo'n 40% geeft aan bang te zijn om corona op te lopen op kot. 'De universiteit houdt totaal geen toezicht op hoe het eraan toegaat op kot, we krijgen enkel wat clichématige mails', luidt een van de reacties.

40% vaak tot altijd eenzaam

40% laat weten veel minder sociaal contact te hebben door corona; voor 28% leidt corona tot minder sociaal contact. 'Vorig jaar deden we heel veel samen en kwamen we allemaal heel goed overeen. Nu heb ik iedereen alleen nog maar van op afstand "hallo" gezegd en ken ik mijn nieuwe kotgenoten eigenlijk zo goed als niet', getuigt een van de internationale studenten.

22% geeft aan altijd eenzaam te zijn, een andere 21% is dat vaak. Zowat de helft (47%) is soms eenzaam en 10% is dat nooit. , klinkt het bij een respondent. De eenzaamheid ligt dus hoger dan bij de Belgische studenten, of toch hoger dan de eenzaamheid bij Belgische studenten voor de lockdown.

'Het zou al helemaal anders zijn als we huisdieren mochten houden. Alles om niet weken na elkaar te spenderen zonder enig fysiek contact'

Anonieme student

Verder geeft 78% te kennen dat ze afspraken met vrienden of familie van het thuisland afzeggen omwille van corona. Dat gemis aan persoonlijk contact weegt: 'De lockdown zou al helemaal anders zijn als we huisdieren mochten houden, of bijvoorbeeld pleegouders van huisdieren konden zijn. Alles om niet dagen of weken na elkaar te spenderen zonder enig fysiek contact.'

Een opvallend gegeven dat aan bod komt in de getuigenissen van de internationale studenten is het gevoel alleen te moeten leven in een verlaten kot. Enkelen geven ook aan dat veel Belgische studenten hun kot verlieten tijdens de lockdown.


Reacties werden bijna uitsluitend in het Engels gegeven. Wat je hier leest, zijn vertalingen.

Powered by Labrador CMS