artikel> Nieuwe beweging TPC wil studenten uit beide programma's samenbrengen

Internationale studenten aan zet aan Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De filosofiestudenten kennen een bewogen tijd. Een nieuw studentencollectief zet de huidige Nieuwe Filosofische Kring onder druk. 'Internationale studenten zijn niet consistent vertegenwoordigd'.

Gepubliceerd

English version available by clicking this link

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte biedt een volledig parallel Engelstalig programma, dat grofweg de helft van haar 939 studenten bevat. Daarmee trekt ze ook studenten uit alle uithoeken van de wereld aan. De afgelopen vijf à zes jaar is het studentenaantal aan het HIW aanzienlijk gestegen. Bijna het overgrote deel van die stijging is afkomstig van het internationale programma. Op een relatief korte termijn is die groep van een kleine subgroep naar een grote, in aantallen evenwaardige groep uitgegroeid. Aan geen enkele andere faculteit is dat het geval. Beide groepen worden traditioneel vertegenwoordigd door faculteitskring NFK (Nieuwe Filosofische Kring), die nu onder kritiek komt.

Er gaapt een te grote kloof tussen de studentenpopulaties en NFK vertegenwoordigt te veel enkel de Nederlandstalige student, luidt het. 'Internationale studenten hebben niet echt het gevoel dat ze betrokken kunnen raken', zegt Jack Goldingham, filosofiestudent in het Engelstalig programma. Met de nieuwe studentenbeweging The Philosophers Collective (TPC) wil hij daar verandering in brengen. 'Met TPC willen we een enkele gemeenschap van filosofiestudenten opzetten. Dat willen we ook doen vooraleer we beginnen met andere aspecten van vertegenwoordiging.'

Intussen draait de geruchtenmolen over het 'einde van NFK' op volle toeren. De filosofiekring kent een bewogen periode. Verschillende leden, waaronder de preses en vice-preses, stapten recent op. TPC wil ook op verschillende punten met NFK breken, waaronder de manier waarop de kring georganiseerd is en merkwaardig genoeg ook haar naam.

'Er is geen consistente vertegenwoordiging voor internationale studenten, terwijl ze wel 50% van de studentenpopulatie uitmaken'

Jack Goldingham, president-elect TPC

Wouter Termont, voorzitter van de raad van bestuur van NFK vzw, nuanceert de problemen: ‘Je mag niet onderschatten in welke mate er nog wel een presidium bestaat. Het takenpakket en de verantwoordelijkheid zijn nu meer verdeeld over de leden. Het is zeker haalbaar om nog tot het einde van het semester leuke activiteiten te organiseren en aan goede vertegenwoordiging te doen.’

Geen vertegenwoordiging

Goldingham draaide het voorbije semester mee met NFK als verantwoordelijke voor internationaal, maar voelde zich daar niet op zijn plaats. 'Ik was de enige internationale student. In de voorbije jaren was er af en toe wel iemand, maar er is geen consistente vertegenwoordiging voor internationale studenten, terwijl ze wel 50% van de studentenpopulatie uitmaken.'

'Als er internationale studenten naar activiteiten komen, zie je ze al snel in een hoekje verdwijnen. Er is een barrière die ervoor zorgt dat de groepen gescheiden blijven. Internationale studenten denken daarom dat ze niet betrokken kunnen raken.' De huidige NFK-structuur staat dat volgens Goldingham in de weg. 'Het werd duidelijk dat de problemen zoals ze zich nu voordoen niet op de best mogelijke manier worden aangepakt. De beste manier om vooruitgang te boeken, was om iets nieuw in het leven te roepen.'

Hoe die vernieuwing er precies moet uitzien, is nog koffiedik kijken. Beide partijen willen in ieder geval voorkomen dat er twee parallelle studentenwerkingen zouden ontstaan. Ook decaan Gerd Van Riel wil dat niet zien gebeuren. 'Maar ik ben op dat vlak door beide partijen gerustgesteld.'

Frisse wind

NFK houdt zich voorlopig in het midden. TPC kan op veel bijval rekenen, ook bij Vlaamse studenten. Momenteel lopen er gesprekken tussen TPC en vertegenwoordigers van NFK. De raad van bestuur stuurde recent ook een mail naar alle filosofiestudenten om de gebeurtenissen te melden.

'Het zou kunnen dat er nog een heel traditionele kiesploeg uit de bus komt met beide partijen samen’

Wouter Termont, voorzitter raad van bestuur NFK vzw

Ook Goldingham schreef in de hoedanigheid van 'president-elect' van TPC de studenten aan met een uitleg over TPC en een uitnodiging voor haar eerste activiteit. Die is er vooral op gericht een inkijk te bieden in wat TPC is.

'Het zou kunnen dat er nog een heel traditionele kiesploeg uit de bus komt met beide partijen samen’, zegt Termont. ‘Veel NFK-leden zijn op zich ook wel gewonnen voor het enthousiasme dat afstraalt van zo'n nieuwe beweging binnen de faculteit. Je ziet ook duidelijk dat enkele kringleden de meetings van TPC bijwonen om er hun inbreng te hebben. Dat is zeker positief.'

Ook voor TPC behoort het tot de mogelijkheden om alsnog de handen in elkaar te slaan. Goldingham: ‘Ik zou niet zeggen dat er geen competitie is, maar we werken nog steeds samen met NFK om te bepalen wat de beste manier is om aan studentenvertegenwoordiging te doen. TPC heeft natuurlijk haar streefdoelen, maar die verschillen niet noodzakelijk veel van NFK. Het verschil zit vooral in hoe we ze willen uitvoeren.’

Toch zal het ook in zo’n samenwerking onder een nieuwe vlag moeten. ‘Dat lijkt me noodzakelijk. Er heerst nogal een negatief beeld over wat er momenteel allemaal gaande is aan het instituut. Het is een goede zaak om in alle opzichten een frisse neus te halen.’

'Als TPC toch opkomt als een volledig nieuwe vereniging kan ik niet voorspellen wat er zal gebeuren'

Wouter Termont, NFK

Termont: ‘TPC wil naar verluid enkele drastische veranderingen doorvoeren. Dat kan enkel als het op rechtmatige wijze volgens de huidige reglementen verkozen raakt als NFK. Dan kan NFK tot TPC hervormd worden. ‘Daarvoor zal hij eventueel de competitie aan moeten met een traditionele kiesploeg. Maar momenteel hebben we geen zicht op wie er zal opkomen.’

NFK vzw

Vooral rond de vzw achter de kring is er bezorgdheid. 'Die betekende de laatste jaren een echte meerwaarde voor NFK. Ze biedt heel wat zekerheid als het over continuïteit van kennis en financiën gaat’, aldus Termont. ‘Die structuur willen we ook zeker bewaren. Daarom hopen we dat er gewone verkiezingen komen en dat men vervolgens, indien gewenst, enkele aspecten van de huidige structuur aanpast. Als TPC toch opkomt als een volledig nieuwe vereniging kan ik niet voorspellen wat er zal gebeuren.’

‘Met de vzw wordt zowel de vertegenwoordiging wettelijk geregeld als de kringwerking ondersteund. Als verschillende partijen tegelijk als kring proberen te overleven binnen de faculteit, tezamen met de vertegenwoordiging in Stura, zal het moeilijk zijn om allemaal stukjes los te weken uit wat de vzw nu in z’n geheel opvangt.’

Wordt vervolgd.

Powered by Labrador CMS