analyse> Reconstructie: universiteit bleek mild voor betrokkenen

KU Leuven toonde weinig daadkracht in tuchtprocedures Reuzegom

Een maatschappelijke taak; de leden van Antwerpse studentenclub Reuzegom kwamen opvallend goed weg na de fatale doop twee jaar geleden.

Gepubliceerd

Rechtzetting

In een eerdere versie meldde Veto de aanwezigheid van een personeelslid aan de KU Leuven op de bewuste doop van studentenclub Reuzegom. Voor dit stuk vertrouwden wij foutief op informatie van meerdere bronnen. De persoon waarover gesproken werd, was niet aanwezig op deze doop, maar was wel aanwezig in de chatgroep. Wij excuseren ons voor het foutief voorstellen van deze feiten.

Veto blijft als studentenkrant afhankelijk van student-vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten als controleorgaan voor de KU Leuven. Dat houdt in dat er, als journalistieke leerschool, soms fouten kunnen worden gemaakt, waaruit wij blijven leren. Ondanks de eerdere foutieve voorstelling van de feiten blijven wij wel geloven in de relevantie van onderstaand stuk voor de werking van de KU Leuven. 

Reuzegom raakte twee jaar geleden in opspraak na een uit de hand gelopen doop, waarbij een van de drie schachten het leven liet na inname van een te hoge hoeveelheid visolie. Het incident betekende meteen einde verhaal voor de club, die bekend stond om haar uitzonderlijk perverse dopen. Niet veel later verdween online elk spoor van de 17 aanwezige Reuzegommers. Sindsdien verschuilen zij zich achter hun advocaten; 'de Reuzz' was gevallen.

De zeventien studenten bleven wel bekend bij de KU Leuven. Een diep geschokte rector Luc Sels reageerde door tijdelijk alle dopen te verbieden. Clubs die het doopcharter, een document basisreglement voor het dopen, niet ondertekenden, riskeerden een tuchtsanctie van de universiteit, gaande tot een mogelijke schorsing. Zo'n tuchtsanctie zou, naast mogelijke juridische gevolgen, ook de Reuzegommers boven het hoofd hangen.

Nochtans zouden die clubs niet zomaar buigen voor de dreigementen van de universiteit. De deadline van 28 februari werd zonder gevolg overtreden. Het Seniorenkonvent, de koepelorganisatie van de clubs, werkte naar eigen zeggen aan een ambitieuzer charter 'dat beter en coherenter geschreven is'. LOKO, de overkoepelende organisatie voor de Leuvense studentenkringen, reageerde cynisch: 'Het is bijzonder opmerkelijk dat het Seniorenkonvent na zes jaar totaal blokkeren van enig initiatief opeens inhoudelijke feedback heeft.'

Bedreigingen en pesterijen

Des te opmerkelijker gezien studentenvertegenwoordigers op dat moment al weken te maken kregen met intimidaties en pesterijen van verschillende clubleden, onder wie ex-Reuzegommers. 'Ons gebouw werd gevandaliseerd, mensen van ons team werden geduwd bij het uitgaan en geïntimideerd op straat', getuigt Kenny Van Minsel, toenmalig LOKO-voorzitter. LOKO was op dat moment al maanden in dialoog met het Seniorenkonvent om het charter getekend te krijgen.

'Het summum was wel dat men zei dat de foute student was gestorven'

Kenny Van Minsel, voormalig voorzitter LOKO

Toen de intimidatie toenam, schakelde Van Minsel zelfs de beveiligingsdiensten van de KU Leuven in: 'We kregen op den duur te horen dat we moesten oppassen.' De LOKO-voorzitter werd ook persoonlijk geviseerd met graffiti op posters. De club Ons Hageland gebruikte dan weer een foto van Van Minsel en schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens als affiche voor een 'Doopcharterdisco', nota bene vier maanden na de fatale doop van Reuzegom. 'Het summum was dat men zei dat de foute student was gestorven.'

Ook de KU Leuven werd op de hoogte gesteld van de pesterijen, na klacht van Van Minsel bij de toenmalige vice-rector Studentenbeleid Chantal Van Audenhove en het Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag. 'Daar is niets mee gebeurd', getuigt Van Minsel. 'En dan moet je al bedenken dat ik, van de 40.000 studenten in Leuven als voorzitter van LOKO de persoon was met de meeste middelen tot zijn beschikking. Dan nog was het een enorme uphill battle.'

Van Minsel vernam later dat in de zes maanden die passeerden slechts twee daders werden aangesproken. 'In augustus kregen we dan te horen: "Goh ja, wat verwacht je? Excuses?". Met andere woorden, studenten die de lijn trokken tegen wantoestanden van clubs en daardoor werden belaagd, moesten bedreigingen maar negeren. Dan vraag ik me af: wat is de waarde van een Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en bijkomende tuchtprocedures als daar niets mee wordt gedaan?'

Clementie

Voor de KU Leuven lag de Reuzegomaffaire in augustus al langer achter de rug. In april bereikte het akkoord met het Seniorenkonvent rond het tekenen van het doopcharter. Ook de tuchtprocedure voor de 17 aanwezige Reuzegommers werd afgerond. Het verdict viel op een taakstraf van 30 uur en een verplichte paper over de geschiedenis van de doopcultuur, te presenteren op het kantoor van de vicerector Studentenbeleid. Daarmee werd een voorwaardelijke schorsing opgeheven.

Vicerector Studentenbeleid Van Audenhove noemde een schorsing of uitsluiting van de universiteit destijds 'niet gepast'.

Vicerector Studentenbeleid Van Audenhove noemde een schorsing of uitsluiting van de universiteit destijds ‘niet gepast’. Binnen de KU Leuven bestond immers twijfel of ernstige tuchtsancties niet te streng waren: ‘Al die jongeren waren ook in shock na wat er gebeurd was, dat was het laatste wat ze verwacht hadden’, aldus Van Audenhove.

De beslissing destijds werd niet door een tuchtcommissie genomen, courant bij Vlaamse universiteiten, maar viel uitsluitend onder de bevoegdheid van vicerector Van Audenhove. Enkel indien er sprake is van een potentiële uitsluiting wordt zo’n commissie samengeroepen. In de andere gevallen worden zowel onderzoek als sanctie bepaald door de vicerector.

De clementie maakt dat een groot deel van de zeventien betrokkenen daarom nog steeds actief is op de universiteit. Onder hen ook een ex-preses van de club, niet aanwezig op de doop, maar wel lid van de bewuste chatgroep die gebruikt werd tijdens de doop. Deze ex-praeses is, ondanks eerdere berichtgeving in enkele Vlaamse kranten niet betrokken in de strafprocedure, maar werd na de doop aangenomen aan de universiteit; van de overige studenten studeert een groot aantal nog aan de KU Leuven.

Na een reconstructie van de fatale doop in de Mediahuis-kranten afgelopen zaterdag, zou de situatie voor de KU Leuven naar eigen zeggen wel veranderen. De informatie die daarin stond, onder meer dat de aanwezigen op de doop veel te laat ingrepen en actief bewijsmateriaal verwijderden, bevatte voor de KU Leuven 'nieuwe elementen' en kan leiden tot verdere tuchtsancties. Bronnen binnen de KU Leuven twijfelen wel aan de mogelijkheid van zo'n revisie van tuchtsancties. Daarvoor wacht de universiteit eerst de uitspraak van de raadkamer op 4 september af.

Powered by Labrador CMS