nieuws> Transparantie centraal

Nieuw Leuvens doopcharter is klaar

Een nieuw en uitgebreider Leuvens doopcharter werd vandaag uitgestuurd naar studentenverenigingen. Het is nog afwachten of de studentenclubs tekenen.

Gepubliceerd

Na een samenwerkingstraject afgelopen academiejaar, maakte de KU Leuven vandaag samen met haar partners – studentenkoepel LOKO, stad Leuven, UCLL, LUCA School of Arts en de Leuvens politie – het nieuwe 'Charter voor Doop- en Welkomstrituelen' bekend.

Het nieuwe charter geeft duidelijker aan wat de regels zijn en wat er wordt verwacht van verenigingen die een doopritueel of andere ontgroeningsactiviteit organiseren. Het bevat ook duidelijkere regels wat bijvoorbeeld alcohol- en voedselconsumptie betreft. De verkoop van schachten blijft in het nieuwe charter verboden.

Breed gedragen

Opvallend is dat het Seniorenkonvent en het Meisjesseniorenkonvent – de overkoepelende organisaties van de studentenclubs – het charter mee zouden dragen. Die clubs zijn onafhankelijke verenigingen en staan kritisch tegenover zulke charters. Het is ook daar dat in het verleden de grootste problemen met dopen plaatsvonden – veel meer dan bij de faculteitskringen die deel uitmaken van LOKO.

'Zowel het Seniorenkonvent als het Meisjesseniorenkonvent hebben zich duidelijk geëngageerd om dit charter te erkennen en na te leven'

Luc Sels, rector KU Leuven

Het duurde tot na de dood van Sanda Dia voordat de twee konventen in 2019 het oude doopcharter wilden ondertekenen. Bij de mannelijke clubs tekende overigens enkel het Seniorenkonvent zelf, terwijl dat slechts een overkoepelend orgaan is dat geen eigen dopen doet. De jongensclubs tekenden enkel een intern reglement.

'Zowel het Seniorenkonvent als het Meisjesseniorenkonvent hebben zich duidelijk geëngageerd om dit charter te erkennen en na te leven. Zodra we tot ondertekening overgaan, zullen de verantwoordelijken van deze koepels het charter ook ondertekenen', vertelt KU Leuven-rector Luc Sels.

Tucht

Het charter is verplicht voor alle officiële Leuvense studentenkringen en -verenigingen. De onafhankelijke studentenclubs vallen daarbuiten. Maar in het geval dat er iets misloopt op een doop van zo'n club, is het wel nog steeds mogelijk dat de studenten vallen onder het algemene tuchtbeleid van de KU Leuven.

'Als de activiteit in kwestie in het verlengde van het studentenleven is georganiseerd, kan de KU Leuven ingrijpen via haar tuchtreglement. In die zin is de strikte naleving van het charter ook een verzekering en beveiliging voor elke kring of club, omdat ze zo geen risico op sancties lopen', verduidelijkt Sels. Toch benadrukt Sels dat voorlopig alle verenigingen zich bereid hebben verklaard het charter te ondertekenen.

Wat verandert er?

Het charter heeft vier grote pijlers: verantwoordelijkheid, respect, veiligheid en verbinding. In het nieuwe charter worden zo duidelijke verwachtingen en regels opgesteld waaraan elk doop- of verwelkomingsritueel moet voldoen.

'Dit charter is niet in eerste instantie opgesteld met het oog op een betere perceptie van de KU Leuven of het studentenleven'

Luc Sels

Zo moet er bijvoorbeeld voortaan steeds een hoofdverantwoordelijke, een EHBO-verantwoordelijke en een controlepersoon aanwezig zijn op elke activiteit.

Elke vereniging die zo'n ritueel wenst te organiseren moet een uitgebreide procedure volgen. Zo moeten ze op voorhand een draaiboek met een gedetailleerd overzicht aan de politie bezorgen. Een draaiboekencommissie beoordeelt of het voorgelegde draaiboek in lijn is met het charter.

Dooptraject

Het nieuwe charter is het resultaat van het zogenaamde dooptraject dat de universiteit en haar partners dit academiejaar volgden. In de bijhorende sessies speelden de Leuvense studentenverenigingen een belangrijke rol. 'Alle partijen kregen de kans om alle grijze zones of onduidelijkheden weg te werken uit het vorige charter. Daar zijn we erg tevreden over', stelt Brent Monette, voorzitter van studentenkoepel LOKO.

Het charter bouwt verder op het vorige charter, dat in 2013-2014 was opgesteld. In 2019, na de beruchte Reuzegomdoop, is het al een eerste keer aangepast. 'Dit charter is niet in eerste instantie opgesteld met het oog op een betere perceptie van de KU Leuven of het studentenleven, maar wel met het oog op een warme verwelkoming in een veilige en verbindende omgeving', beweert Sels.

In 2019 ontwikkelde minister van Onderwijs Hilde Crevits (cd&v) al een Vlaams doopcharter, eveneens na de Reuzegomdoop. Dit nieuwe Leuvense doopcharter is gedetailleerder.

Powered by Labrador CMS