artikel> Studenten Justus Lipsiuscollege misnoegd

Studenten betalen maandenlang voor maaltijden die nooit werden genuttigd

Heel wat studenten uit het Justus Lipsiuscollege moesten vorig semester betalen voor maaltijden die zij nooit opaten. Vorig academiejaar voorzag de universiteit een compensatie, nu niet meer.

Gepubliceerd

Het Justus Lipsiuscollege is een residentie van de KU Leuven met een 180-tal studenten. Anders dan in vele andere residenties, kunnen de kotbewoners hier 's ochtends en 's avonds op maaltijden rekenen, in ruil voor een extra vaste kost in de huurprijs. Studenten betalen sowieso voor de maaltijden, ongeacht of zij ze verbruiken. Het kot hanteert een huurprijs op maat zodat studenten met verschillende achtergronden er hun thuis hebben.

Toen kwam corona. Vorig academiejaar voorzag de universiteit een inschrijfsysteem, waarbij de studenten konden kiezen of ze intekenden voor de maaltijden. Zij die aangaven op kot te zitten, moesten de maaltijdkost blijven betalen. Voor zij die niet op kot kwamen, was dat niet nodig.

Toen vorig semester de tweede golf toesloeg, bezwoer de universiteit haar studenten opnieuw om zo weinig mogelijk te pendelen. Toch werd ditmaal geen compensatie geboden aan de studenten in het Justus Lipsiuscollege: je moest de maaltijdkost blijven betalen, ook al was je nooit op kot.

'Sommigen voelden zich verplicht te gaan wegkwijnen op hun kamer'

Anna Durnez, inwonende student in het Justus Lipsiuscollege

'Studenten die zelf hun huur betalen, werden financieel onder druk gezet', vertelt Anna Durnez, inwonende student van het Justus Lipsiuscollege. 'Er ontstond ook een schuldgevoel bij studenten wier ouders een leegstaand kot en niet-genuttigde maaltijd bleven betalen. Sommigen voelden zich bovendien verplicht om toch te komen en eenzaam te gaan wegkwijnen op hun kamer, wat een zware impact kan hebben op de mentale gezondheid.'

Geen verschil met andere koten

'De situatie ligt anders dan vorig academiejaar', reageert Ludo Clonen, hoofd Studentenhuisvesting van de KU Leuven. 'Vorig jaar verplichtte de overheid om een keuze te maken tussen kot en thuis. Pendelen was in principe verboden. Dat is nu niet zo. Bovendien zijn die maaltijden onderdeel van de vaste kosten. In principe is er geen verschil tussen die maaltijdkost en andere vaste kosten. Als we vaste kosten gaan terugbetalen, moeten we dat ook doen voor alle andere koten van de KU Leuven. Dat is niet realiseerbaar.'

'Het was voor veel studenten een moeilijke periode', vervolgt kotbewoner Durnez. 'Velen kozen dan ook toch om thuis te blijven om nog wat dagelijks contact te hebben. Begrijpelijk: op kot kon je niet eens in de tv- of studiezalen en moest je je Alma-maaltijd alleen op je kamer opeten. Het is jammer dat er geen begrip komt vanuit de universiteit. Blijkbaar was een inschrijfsysteem vorig jaar mogelijk, maar nu plots niet meer.'

'Iedereen die in september een contract ondertekende, wist dat het coronavirus nog niet verdwenen was'

Ludo Clonen, hoofd Studentenhuisvesting KU Leuven

'Iedereen die in september een contract ondertekende, wist dat het coronavirus nog niet verdwenen was', vertelt Clonen. 'Zij hebben zich verbonden om de overeenkomst gedurende 10 maanden na te leven. Voor ons was het toen ook moeilijk om te bepalen hoe de besmettingscijfers zouden evolueren en welke beslissingen de overheid zou nemen. Studenten die echt in financiële moeilijkheden komen, kunnen altijd bij de sociale dienst terecht; zij worden dus zeker niet in de steek gelaten.'

Gezien de penibele financiële situatie van Alma, is het momenteel een privécateraar die de maaltijden voorziet, vertelt Clonen nog. 'Dat vormt een meerkost, die wij op ons nemen.'

Powered by Labrador CMS