artikel> Moet een universiteit ook vrijwilligerswerk certificeren?

Studentenkoepel stapt niet mee in Identiteitsportfolio

Vrijwilligerswerk laten certificeren door de universiteit? Nee dank u, zeggen onze studentenvertegenwoordigers. Al blijft de dialoog wel constructief.

Gepubliceerd

Het identiteitsportfolio (I-portfolio) is een initiatief van het recent opgerichte Student Career Center, een centrum vanuit de KU Leuven dat carrièremogelijkheden van studenten wil ondersteunen. Het I-portfolio zorgt ervoor dat studenten engagement dat ze buiten de lesuren opnemen ook kunnen laten erkennen in hun diploma, engagement dat enigszins verbonden is aan de KU Leuven weliswaar. Zo moet dit identiteitsportfolio moet de arbeidskansen vergroten.

De Algemene Vergadering (AV) van de Leuvense studentenkoepel (LOKO), bestaande uit vertegenwoordigers van de studentenkringen, stemde echter op 17 maart om niet deel te nemen aan het I-portfolio. Dat wil zeggen dat vrijwilligers bij LOKO en de leden van de AV hiervoor geen certificaat zullen kunnen aanvragen of krijgen. De studenten hadden namelijk nog enkele bezorgdheden bij het project. Ze kunnen zich niet meteen vinden in het feit dat vrijwilligerswerk gecertificeerd wordt door middel van een getuigschrift. Bovendien hebben ze vragen bij hoe ver de KU Leuven dit moet doortrekken: enkel KU Leuven gerelateerd, of naar alle studentgeoriënteerde organisaties. Ze willen daarom eerst een duidelijk standpunt vormen.

Dat de studentenkoepel niet mee in de boot stapt, is een onverwachte tegenslag voor het project. De koepel gaat wel nog rond de tafel zitten met de projectverantwoordelijke om de dialoog verder te zetten.

'Niet iedereen is het erover eens of een universiteit nu ook nog eens vrijwilligerswerk moet gaan certificeren'

Bram Van Baelen, voorzitter van LOKO


Vrijwilligerswerk certificeren

‘De AV heeft dit beslist omdat we toch nog wel wat bedenkingen hadden bij het portfolio, en zeer specifiek bij het certificaat dat daarbij komt kijken’, vertelt Bram Van Baelen, voorzitter van LOKO. ‘Niet iedereen is het erover eens of een universiteit nu ook nog eens vrijwilligerswerk moet gaan certificeren. Bovendien zitten we met nog heel wat vragen over hoe dat precies in elkaar zit. Hoe wil de universiteit hiermee verder gaan, en waar stopt vrijwilligerswerk en begint een taak voor de universiteit dan? En stimuleren we met zo’n portfolio niet teveel cv-jagers?’

Lieze Steensels, projectverantwoordelijke voor het I-portfolio, vindt het spijtig dat LOKO niet mee in het project stapt. ‘Maar het I-portfolio is een vrijblijvend aanbod aan de studenten, organisaties en faculteiten van de KU Leuven zijn dus vrij om al dan niet activiteiten toe te voegen aan dit nu al uitgebreide aanbod.’

'We zien ook in de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, waar het portfolio al bestaat, dat het daar wel positief onthaald wordt'

Lieze Steensel, projectverantwoordelijke I-portfolio

‘Natuurlijk heeft LOKO zijn recht op bezorgdheden. Ik vind het heel goed dat ze kritisch blijven, maar tegelijk ook een open dialoog blijven voeren’, vindt Steensels. ‘Het beleid heeft er destijds voor gekozen om voor een portfolio met certificaat te gaan. We zien ook in de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, waar het portfolio al bestaat, dat het daar wel positief onthaald wordt. We hoopten dat het met het I-Portfolio ook het geval zal zijn, eens studenten er gebruik van beginnen maken.'

De studentenkoepel blijft wel een open dialoog voeren. ‘Wij zijn zeker niet honderd procent tegen, zeker omdat het interne gedeelte heel goed is: studenten die zo’n portfolio aanmaken, moeten reflecteren over wat ze gedaan hebben en verwezenlijkt hebben aan vrijwilligerswerk in hun studententijd’, vult Van Baelen aan. ‘Alleen bij wat finaal uit de printer rolt, zitten we nog met wat fundamentele vragen.’

Late standpuntinname

LOKO komt nu pas met een standpunt over het I-Portfolio, terwijl dat reeds begin dit jaar uitgewerkt werd en al eerder aangekondigd. Volgens Van Baelen gaat het niet om een terugkoppelingsfout vanuit de universiteit. ‘Het probleem is dat er in het verleden iets moet misgelopen zijn in de studentenvertegenwoordiging. Dit project is nooit in zijn juiste vorm op de LOKO AV besproken. Daardoor heeft dat lang aangesleept en komen we pas met een eerste standpunt nu het project al op poten staat. Daar kan de universiteit wel een raar gevoel bij krijgen: dat we er nu pas mee komen dat we het niet moeten hebben. Dat komt niet heel erg professioneel over en is dus wel vervelend.’

'Eens je zo'n portfolio lanceert, is er geen terugkeren meer'

Bram Van Baelen, voorzitter van LOKO

‘Maar ik denk dat er zeker wel studenten mee in de werkgroepen hebben gezeten, en dat er dus redelijk wat terugkoppeling geweest is. Dus nu zeggen dat we niet gehoord zijn, lijkt me intellectueel oneerlijk’, vult Van Baelen aan. ‘Wat natuurlijk niet wegneemt dat we nog steeds kunnen laten weten dat we het toch niet helemaal op deze manier zien. Mijn voornaamste zorg, en dat is mijn persoonlijke visie, is dat eens je zo’n portfolio lanceert er geen terugkeren meer is. Eens je die weg bent ingeslagen met vrijwilligerswerk, wordt dat niet zomaar weer afgeschaft’, besluit Van Baelen.

Constructieve dialoog

Binnenkort zal de studentenkoepel opnieuw aan tafel gaan zitten met de projectverantwoordelijke. ‘We zouden dan graag herbekijken hoe die input vanuit je vrijwilligerswerk, ook in de output, het certificaat zelf, komt, zonder dat daar per se een KU Leuven-stempel op moet’, laat Van Baelen weten.

Steensels beaamt dat het belangrijk is om echt nog eens met de studenten aan tafel te gaan zitten. ‘Ik denk dat dat dit jaar een stuk minder is geweest. We moeten dus samen kijken wat voor hen de breekpunten zijn en wat ze juist wel positief vinden. Zo vinden ze bijvoorbeeld het reflectie-aspect wel iets heel positiefs aan het portfolio.’

Geen doodslag

Dat de studentenkoepel niet mee in het project stapt, is zeker geen fatale klap voor het I-portfolio. Een heel aantal andere vrijwilligersactiviteiten worden immers wel opgenomen. ‘Uiteraard alles wat binnen studentenvoorzieningen aangeboden wordt’, laat Steensels weten. ‘Dan denk ik aan Residentiebeheer, Omkaderd Wonen, het contactpunt Interculturaliteit, Cel Internationale Studenten, contactpunt Religie en Levensbeschouwing, het Mindmates project, het Student Career Center, UP, de dienst Cultuur, Diversiteit, Duurzaamheid en ook Stura (StudentenRaad, red.).’

‘Dus er zijn verschillende organisaties binnen de KU Leuven die er wel mee instappen, en daarnaast zijn ook een heel aantal faculteiten mee op de kar gesprongen, zoals Geneeskunde, Sociale Wetenschappen, Letteren, en Architectuur. Vanaf volgend jaar zullen bovendien ook het Hoger Instituut Wijsbegeerte en de Industriële Ingenieurswetenschappen activiteiten toevoegen.’

Powered by Labrador CMS