Bewegen buiten Leuven

Sport aan de externe campussen

09 mei 2016
Artikel
Sporten is gezond, en voor menig Leuvens student is het sportkot zijn tweede woonst. Maar op andere campussen wordt er ook heel wat afgezweet.

Het "sportkot" is alom bekend in Leuven maar wat met studenten die op de andere campussen aan sport willen doen? Volgens Rik Gosselink, vicerector Studentenbeleid en verantwoordelijke voor het sportbeleid van de Associatie, krijgen de campussen een grote autonomie op vlak van sportbeleid. “De sportvoorzieningen zoals wij die hier in Leuven hebben met het universitair sportcentrum, zijn volledig in handen van de studentenvoorzieningen op de campussen,” licht hij toe.

Toch wordt er vanuit Leuven sterk wel sterk gehamerd op het belang van sport voor de studenten. “De centrale boodschap van het beleidsplan op het associatieniveau is dat bewegen en sport belangrijk is", vertelt Gosselink.

Sportkoffer

Op de meeste campussen is het belangrijk om sport zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dat heeft volgens Gosselink te maken met een andere studentenpopulatie op de campussen. “De vraag is anders, doordat er op campussen buiten Leuven veel minder kotstudenten zijn,” licht hij toe. “De voorzieningen zoals we die in Leuven hebben uitgebouwd, is minder markt voor omdat er veel studenten ‘s avonds sport beoefenen in hun woonplaats.”

“We proberen op regelmatige basis sport aan te bieden voor de studenten en dat op een laagdrempelige manier,” legt Benjamin Breat, sportcoördinator voor de technologiecampus in Gent, uit. Ook in Geel en aan de technologiecampus De Nayer in Sint-Katelijne Waver wordt er gewerkt met een sportkoffer. “We proberen sport op de campus aan te bieden. Meestal gebeurt dit door middel van een sportkoffer," vertelt Johan Breat sportverantwoordeliijke voor Thomas More. In die koffer zit allerlei sportmateriaal zoals frisbee's die studenten kunnen gebruiken. "Studenten kunnen gratis een koffer ontlenen op vertoon van hun studentenkaart,” verduidelijkt Breat.

"De voorzieningen zoals we die in Leuven hebben uitgebouwd, daar is minder markt voor omdat er veel studenten ‘s avonds sport beoefenen in hun woonplaats."

Rik Gosselink, Vicerector Studentenbeleid

“Studenten nemen soms ook zelf het initiatief om sport aan hun campus te promoten. “Wij rekenen ieder jaar op ons sportpresidium die looptochten en swinglessen organiseren,” licht De Kimpe toe. “En we moedigen studenten vooral aan om daar nieuwe initiatieven te nemen.” Hiervoor kan de KULAK rekenen op geld van Bloso.

Sportkaart

In Leuven kunnen studenten gebruik maken van een sportkaart maar er wordt ook rekening gehouden met studenten van externe campussen. “Studenten die in Brussel of Mechelen studeren maar in Leuven op kot zitten kunnen ook gebruik maken van de sportkaart van de KU Leuven,” verduidelijkt Gosselink.

Andere campussen werken dan weer met een eigen sportkaart. Dat is ook het geval bij de technologiecampus De Nayer. “Bij ons kost die kaart bijvoorbeeld 15 euro. Daarmee kunnen studenten voor het hele academiejaar vijftig verschillende sporten beoefenen,” vertelt Rousseau.

Elders zijn er overeenkomsten met externe partners om sport aan te bieden op de campus. “Op de meeste campussen is het zo dat er een overeenkomst wordt gesloten met de stad en/of de associaties van Gent of Antwerpen. Daardoor zorgen we ervoor dat studenten tegen een democratische prijs kunnen sporten die zeker niet hoger ligt dan hier in Leuven,” stelt Gosselink.

Aan de KULAK is dit bijvoorbeeld het geval. “Dicht bij onze campus ligt er een sporcententrum van Kortrijk, de Lange Munte. In samenspraak met alle hogescholen van kortrijk is het zo dat studenten daar op vertoon van hun studentenkaart een fikse korting krijgen bij de aankoop van een sportkaart.”