De verborgen geschiedenis van vrouwen aan de KU Leuven

Een tijdlijn van female firsts

08 maart 2017
Artikel
Meisjes doen het vandaag net iets beter aan de universiteit. Althans de studenten. Bij het zelfstandig academische personeel is er nog lang geen genderevenwicht bereikt.

Vrouwendag betekent stilstaan bij de positie van vrouwen wereldwijd. Het betekent enerzijds aandacht geven aan wat vrouwen bereikt hebben, maar anderzijds ook stil staan bij de ongelijkheid die er vandaag, hier en nu, nog heerst. Ook aan de KU Leuven is er nog een hele weg te gaan, maar hier vestigen we de aandacht op de weg die reeds is afgelegd.

Rechtzetting: In een oudere versie stond dat professor Malfliet tot op heden de enige vrouwelijke decaan is en voorzitter van de vrouwenraad. Dit klopt niet.