Dienst Duurzaamheid huist in onduurzaamheid

Herbestemming Zwartzustersklooster moet mee leiden tot verduurzaming gebouw

12 december 2016
Artikel
Het nieuwe Green Office van de KU Leuven werd ondergebracht in het Zwartzustersklooster. Een gebouw dat het tegenovergestelde van duurzaamheid kan worden genoemd.

Het nieuwe Green Office van de KU Leuven bestaat nu een kleine twee maanden. ‘Het opzet is als duurzaamheidspunt onder meer een doorgeefluik te vormen tussen studenten en de universiteit’, aldus Green Office-coördinator Linde De Vroey. Belangrijk daarbij is de rechtstreekse band met de Dienst Duurzaamheid van de KU Leuven. Mede daardoor werd het Green Office ondergebracht in het Zwartzustersklooster, waar de dienst reeds huisde.

Die locatie is echter zelf niet duurzaam volgens een aantal bewoners, die op kot zitten in het Zwartzustersklooster. ‘Doordat het oude gebouwen zijn, is er nergens dubbel glas en is isolatie eigenlijk onbestaande. We zijn niet eens aangesloten op de riolering’, vertelt één van hen. 'Al ons afvalwater vloeit rechtstreeks de Dijle in.’

Op de vraag wat ze er dan van vindt dat KU Leuvens baken van duurzaamheid hier gevestigd is, antwoordt ze dat ze dat hoogst ironisch vindt: ‘Dit soort gebouwen moet echt onder handen genomen worden.’

'Er is nergens dubbel glas en de isolatie eigenlijk onbestaande'

bewoner Zwartzusterklooster

Bij Green Office zelf wijzen ze daarbij vooral op de afhankelijkheid van de KU Leuven. Deirdre Maes van de Dienst Duurzaamheid bevestigt dat: ‘We moesten ergens een plaats zoeken die leegstond en het Zwartzustersklooster is ons toegewezen.’

De kritiek op de locatie is volgens vicerector Cultuur-, Diversiteits- en Duurzaamheidsbeleid Katlijn Malfliet onterecht. Ze verwijst naar het gebouw van het voormalig Bacteriologisch Instituut, dat begin dit jaar nieuw leven ingeblazen werd door omvorming tot het BAC-Atelier. ‘Het is juist door herbestemming van oude gebouwen dat deze terug gaan leven en verduurzaamd kunnen worden’, benadrukt Malfliet.

Voorbeeldfunctie

Hoewel het volgens de vicerector wel degelijk de bedoeling is dat het Zwartzustersklooster gerenoveerd en verduurzaamd wordt, laten concrete plannen nog wel even op zich wachten. ‘In die tussentijd moeten we vanuit duurzaamheid en de Green Office bewijzen dat dit heel belangrijk is voor onze universiteit, zodat dat deze incontournable worden’, verlegt Malfliet de klemtoon.

‘Uiteindelijk is het wel een goed voorbeeld van hoe je in een oud gebouw wel kan proberen om duurzamer te zijn’

Linde De Vroey, medewerkster van het Green Office

Toch heeft ook de huisvesting in zo’n oud gebouw voordelen volgens Deirdre Maes: ‘Studenten krijgen op kot vaak te maken met dezelfde problemen omtrent isolatie en moeten daar dan ook mee leren omgaan. Het Green Office kan daarbij als voorbeeld dienen.’ Linde De Vroey van Green Office sluit zich daarbij aan. ‘Uiteindelijk is het een goed voorbeeld van hoe je in een oud gebouw wel kan proberen om duurzamer te zijn’, besluit zij.