Geen voordelig treinabonnement voor interuniversitaire opleidingen

Verouderde toekenningsvoorwaarden teisteren Campuskaart

25 april 2016
Artikel
De Campuskaart staat onder druk. Willekeur en verouderde toekenningsvoorwaarden zijn nefast voor het voordelige treinabonnement. De minister van Mobiliteit moet het systeem actualiseren, klinkt het.

Met een Campuskaart kunnen studenten onder de 26 jaar aan een voordelige prijs pendelen op een vast traject. Voor de toekenning van het abonnement vraagt de NMBS aan de student een attest van de onderwijsinstelling.

De plaats waar onderwijs wordt gegeven, staat op dat attest vermeld. In praktijk geven onderwijsinstellingen echter enkel de plaats van hun hoofdvestiging aan. Steeds meer opleidingen zijn verspreid over verschillende campussen en dat leidt tot problemen.

Prehistorische voorwaarden

De master gender en diversiteit wordt gegeven aan de UGent, VUB, KU Leuven, UAntwerpen en UHasselt. Vincent Boulanger, opleidingsvertegenwoordiger en werkstudent bij de master gender en diversiteit, getuigt: “Sommige van de studenten uit die master raken niet aan alle abonnementen om te reizen tussen de instellingen”.

Het probleem is echter niet beperkt tot die specifieke master. “Door fusies, gezamenlijk aangeboden opleidingen en de flexibilisering van het hoger onderwijs zal les hebben op meerdere plaatsen meer en meer de norm worden," geeft Boulanger aan.

Na verschillende klachten van studenten kaartte Federaal Parlementslid David Geerts (sp.a) het probleem aan bij Jacqueline Galant, voormalig minister van Mobiliteit. “De voorwaarden die Galant stelt zijn van een prehistorisch niveau dat zeer ver van de werkelijkheid af staat," aldus Geerts.

"Er zijn indicaties dat het personeel de attesten flexibel interpreteert, maar tegen de officiële regels in"

Vincent Boulanger, opleidingsvertegenwoordiger

Galant benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling is om de verschillende plaatsen waar onderwijs wordt gegeven op het attest te vermelden. “Het is jammer dat de attesten enkel de hoofdvestigingsplaats van de school vermelden. Vermelding van alle plaatsen waar de student les volgt, zou een groot aantal problemen die voorkomen bij de aanvraag van een treinkaart kunnen oplossen,” vindt Galant.

Volgens Boulanger is het voorstel van Galant niet realistisch. Het studieprogramma wordt pas samengesteld na de inschrijving en kan nog tot februari wijzigen. De onderwijsinstelling kan onmogelijk op voorhand weten op welke verschillende plaatsen een student les zal volgen.

Willekeur

Bovendien leidt de huidige situatie volgens Boulanger tot willekeur: “Er zijn heel wat indicaties dat het loketpersoneel op dit moment de attesten wel flexibel interpreteert, maar tegen de officiële regels in. Daardoor ontstaat willekeur, dat kan niet.”

Geerts en Boulanger pleiten voor een automatische en vereenvoudigde toekenning van het abonnement op basis van een algemeen inschrijvingsbewijs. “De NMBS moet een flexibeler systeem toepassen en minder rigide zijn in het hanteren van hoofdplaatsen van de instelling als referentie,” aldus Boulanger.

Volgens Maarten Verbiest, adviseur duurzaamheid aan de KU Leuven, is het systeem van de Campuskaart op nog een ander punt gebrekkig. Het huidige abonnement kan verlengd worden tot de leeftijd van 26 jaar. Een student die op 21-jarige leeftijd afstudeert, kan nog vijf jaar lang gebruik maken van het verminderd tarief.

Een 27-jarige student maakt echter geen kans op het abonnement. “Het is voorbijgestreefd om enkel leeftijd als criterium te hanteren. De realiteit is heel wat complexer. Tot nu toe was er echter nog geen politieke bereidheid om dit systeem aan te passen,” vindt Verbiest.

De Campuskaart is een treinformule van de NMBS waarbij je aan een voordeeltarief kan reizen tussen je universiteitsstad en een andere plaats. Dat hoeft niet je woonplaats te zijn.