Handgek(l)ap voor nieuwe hervorming van Master Diversiteit

Master Diversiteit wordt meer divers

17 oktober 2018
Satire
Auteur(s): Hans De Mey
De KU Leuven kondigde aan de Master Gender en Diversiteit uit te breiden met enkele nieuwe, minder evidente vakken. Wij gingen verhaal halen bij rector Suc Lels.

Na herhaalde kritiek dat de Master Gender en Diversiteit te ideologisch gekleurd zou zijn en weinig tot geen praktische vaardigheden zou bijbrengen, heeft de KU Leuven besloten om de opleiding te hervormen. De universiteit zal nieuwe vakken inrichten over een breed scala aan onderwerpen, zoals de onderdrukking van de man in de matriarchale samenleving, het morele failliet van de #metoo-beweging, de noodzaak van traditionele genderrollen en de voordelen van rassensegregatie.

'We hopen met deze uitbreiding de Master wat meer ideologisch neutraal te maken', verklaart rector Suc Lels. 'Natuurlijk is dit nog maar een eerste stap. Later zouden we bijvoorbeeld graag inleefstages aanbieden in gesegregeerde landen. Verder zijn apartheidsstudies in Congo nog een onontgonnen terrein en laat ons wel wezen, hulp bij lokale ontginning is iets waarin wij Belgen altijd al geëxcelleerd hebben.' 

De inrichting van deze nieuwe vakken vraagt natuurlijk een serieuze investering. Naast nieuwe materialen is er immers ook een nood aan bekwame docenten. Rector Lels heeft onder andere een Gentse radicaliseringsexpert uitgenodigd om zijn projecten in het Leuvense verder te zetten, maar die wou begrijpelijk eerst zijn eigen Master afmaken.