Kulak laat nieuwe masters aan zich passeren

KU Leuven had nooit om richtingen gevraagd

28 februari 2020
Artikel
Auteur(s): Tijs Keukeleire
KU Leuven campus Kulak Kortrijk gaat de master TEW/handelsingenieur niet inrichten. Het West-Vlaamse bedrijfsleven reageert misnoegd.

Het Vlaams regeerakkoord liet ruimte voor de nieuwe richtingen, al had KU Leuven daar nooit om gevraagd. De inrichting ervan moest binnen de huidige middelen gebeuren. 'De inrichtingskost van zo'n opleiding is niet te schatten', legt vicerector Kulak Piet Desmet uit. 'In tijden van rationalisering is het niet wijs om een omgekeerd signaal te geven.'

KU Leuven ziet meer mogelijkheden in de manama's en postgraduaten (opleidingen van minstens twintig studiepunten waarvoor geen leerkrediet nodig is, red.) die het regeerakkoord ook voorzag. 'Daar staat wel geld tegenover (vijf miljoen euro, red.)', zegt Desmet. 'Het lijkt ons strategisch-inhoudelijk de betere weg.' De West-Vlaamse hogeronderwijsinstellingen onderhandelen nu over welke manama's/postgraduaten er bij wie bijkomen.

Broodnodig

De nieuwe economische opleidingen kwamen in het regeerakkoord dankzij het lobbywerk van Voka West-Vlaanderen. Daar reageert men teleurgesteld. 'We hopen dat ze het nog herbekijken, de legislatuur is nog lang', zegt algemeen directeur Bert Mons. 'KU Leuven kan proberen de middelen beter te spreiden en intern ruimte te creëren.'

'Als we rationaliseren, dan hier ook'

Piet Desmet, vicerector Kulak

Als de nieuwe masters te veel kosten, wil Mons weten hoeveel. 'Wij hebben deze algemene economische profielen broodnodig. Mijn oproep aan Luc Sels: hoeveel kost het om de mastercyclus te vervolledigen? Ik ben zelfs bereid te zoeken naar cofinanciering.'

Vicerector Desmet vindt dat de KU Leuven haar eigen strategische lijn moet leggen: 'Ik vind het cruciaal dat we als KU Leuven ageren in West-Vlaanderen, en niet louter vanuit een West-Vlaams particularisme.'

Desmet is naar eigen zeggen honderd procent akkoord met de universiteitsbeslissing om de opleidingen niet in te richten. 'Als we rationaliseren, dan hier ook.'

Geen volledig aanbod zoals Limburg

Als Kulak de richtingen toch nooit wou aanbieden, was dat dan geen verloren lobby-energie van Voka? 'Wij wisten dat er algemene weerstand is tegen de masters', zegt Voka-belangenbehartiger Bart Vansevenant. 'Maar dit is een vraag vanuit het bedrijfsleven.'

'De afstand van Oost-Vlaanderen naar West-Vlaanderen is even groot als omgekeerd'

Brecht Warnez (CD&V), Vlaams parlementslid

Algemeen directeur Mons vult aan: 'We hebben in West-Vlaanderen alles behalve een evenwichtig aanbod aan academische opleidingen. Wij vragen geen volledig aanbod zoals Limburg, alleen bepaalde inspanningen voor de economische richtingen.'

Manama's

Anderzijds is er begrip voor de focus op de postgraduaten/manama's. Volgens vicerector Desmet hebben die specifieke opleidingen de meeste kans om studenten terug naar de provincie te brengen. 'De vraag is of een initiële master belangrijker is dan een manama als het daar op aankomt', zegt Desmet.

Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) ziet het belang van de unieke richtingen als aantrekkingspool voor nieuwe studenten – ook van buiten West-Vlaanderen: 'De afstand van Oost-Vlaanderen naar West-Vlaanderen is even groot als omgekeerd.'

Onderwerpen als artificiële intelligentie en cybersecurity worden bekeken

Op dit moment biedt KU Leuven nog geen manama's aan in West-Vlaanderen, wel een aantal postgraduaten. De nieuwe manama's en postgraduaten zouden uniek en technologiegericht moeten zijn.

Onderwerpen als artificiële intelligentie en cybersecurity worden bekeken, net als opleidingen specifiek gericht op de voedingsindustrie, kunststoffenindustrie of maritieme economie. Tegen april moeten de West-Vlaamse hogeronderwijsinstellingen hun voorstel klaar hebben voor de Vlaamse regering.