Nieuwe LOKO-voorzitter: 'De relatie met de Studentenraad is enorm belangrijk'

Kenny handle it?

15 mei 2018
Interview
Auteur(s): Vinsent Nollet
Kenny Van Minsel werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Leuvense studentenkoepel. Voor het eerst in een hele poos kwamen twee kandidaten op. 'Het was enorm boeiend.'

Hoe heb je de verkiezing ervaren?

(lacht) 'Het was enorm boeiend. Het was voor het eerst in een aantal jaren dat we bij LOKO (Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, red.) een echte verkiezing hadden. Dat was heel intens en ook heel interessant. Het ging echt over inhoud. We hebben visieteksten geschreven die echt wel een degelijk niveau behaalden. Dat maakte dat het een enorm zware, maar interessante periode was. We hebben ook wel een heel goede band en die stond ook altijd voorop.'

Waarom heb jij gewonnen?

'Die vraag moet je vooral aan de AV (Algemene Vergadering, waarin de kringen zetelen, red.) stellen. Ik ga nu vooral over mezelf praten (lacht). Ik ben al anderhalf jaar bestuurder van LOKO, daarvoor was ik ook nog mandataris. Als je zoiets al twee jaar doet, kom je geregeld dingen tegen die je anders zou willen aanpakken. Vaak zijn dat ook zaken waar we niet echt bij stilstaan. Daar is het bij mij beginnen groeien en dat heeft zich dan geuit in een visietekst. Dankzij die ervaring kon ik naast zaken die ik belangrijk vond ook heel concrete punten naar voren schuiven.’

Wat wil je dan vooral bereiken, als je er concreet over moet zijn? Wat zijn je speerpunten?

'Ik heb vijf heel concrete speerpunten. Ik wil heel hard inzetten op transparantie, inspraak en verbondenheid en dat laatste zowel binnen LOKO als erbuiten. Maar ik wil evengoed inzetten op de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. Er zijn 40.000 studenten in Leuven. Het gros daarvan heeft geen stemrecht. Dan is het heel belangrijk om die stem toch te laten horen. Op basis van gesprekken, bevragingen, etc. wil ik met de standpunten van de studenten naar de beleidsmakers trekken.

Nu laat het me even in de steek wat mijn laatste punt is (denkt even na). Natuurlijk, de relatie met Stura (Studentenraad KU Leuven, red.), enorm belangrijk! Stura heeft een moeilijk jaar achter de rug en ik wil er graag op inzetten om onze organisaties weer dichter bij elkaar te brengen. Die relatie was niet altijd optimaal en dat is wat mij betreft verleden tijd. LOKO en Stura kunnen perfect complementaire organisaties worden. Niemand, geen enkele student is gewonnen bij een zwak LOKO of een zwak Stura.'

Hoe wil je daaraan werken?

'Een heel belangrijk aspect is bijvoorbeeld het structuuroverleg waar je wekelijks met de voorzitters samen zit. Dat is er momenteel niet meer. We zitten in hetzelfde gebouw ('s Meiersstraat 5, red.) op nog geen tien meter van elkaar. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om met elkaar door één deur te kunnen. Het is ook belangrijk dat we elkaar goed weten te vinden bij overlappende thema’s en dat we informatie doorspelen.'

Je kreeg tijdens je verkiezing de kritiek vanuit de hoek van Stura dat je veel belang hecht aan maar erg vaag bent over die grijze zones. Het leek hen dat je je in het vaarwater van Stura zou willen begeven.

'Ik heb daar weinig concrete dingen gezegd. Ik heb gewoon de probleemstelling aangehaald. Dat is iets waar we ons vanuit LOKO meer bewust van moeten zijn. De problemen die er leven, waar er overlap met Stura kan zijn en hoe we elkaar daarin kunnen aflossen. Het zijn moeilijke dossiers en je moet daar behoedzaam mee omgaan.'

'Heel wat kennis situeert zich op dat vlak ook bij Stura en op de verkiezing hoor je enkel mijn optiek, mijn LOKO-bril. Ik wil dan ook benadrukken dat ik echt wel heel veel aandacht heb voor de Stura-bril en die van de FO's. Ik ben ook niet de enige die daarover zijn mening mag geven. Daar moeten we ook niet vies van zijn, die discussies maken het net heel interessant. Dat komt ons net ten goede.'

Vervaagt de grens dan niet?

'Daar zijn in het verleden duidelijke afspraken over gemaakt. Als er een dossier is van een grijze zone, bijvoorbeeld de KU Leuven app die eraan komt, dan brengen we elkaar meteen op de hoogte. Daar hameren wij ook echt op. Dan kan je op zulke gesprekken ook duidelijk bepalen wat wiens verantwoordelijkheid is. Die goede doorstroom van informatie is erg belangrijk. Het is niet omdat het een moeilijk dossier is, dat je het uit de weg moet gaan. Dat zijn de moeilijkste dossiers, maar tegelijk ook de meest dankbare.'

Leg eens uit wat LOKO precies doet voor de studenten?

'Wij hebben drie pijlers. We vertegenwoordigen studenten. Je vindt ons in raden van bestuur van Alma, Acco, in zaken als de Studentenwelkom, etc. Daar verdedigen wij de mening van de Leuvense student. Wij ondersteunen. Wij baten fuifzaal Albatros uit, bieden projectsubsidies voor organisaties en studenten. Voor huurwaarborgzaken, problemen met niet nader genoemde kotbazen en noem maar op kan je bij ons terecht. En tot slot: evenementen. Daar zijn we vooral voor bekend. De 24 urenloop organiseren wij samen met de kringen en dat is een geweldige onderneming. De Beiaardcantus, Ithaka, wij werken op zoveel verschillende thema's.'

Hoe ga je LOKO meer in de kijker zetten?

'Dat is een beetje mijn achtergrond, ik ben anderhalf jaar Coördinator Communicatie bij LOKO geweest. Mijn hoofdtaak was LOKO bekender maken. Wij zetten heel erg in op sociale media, daar zijn we enorm aanwezig. We hebben ook heel laagdrempelige initiatieven, zoals een SOS Blok, waar we veel studenten mee bereiken.

Het is niet alleen belangrijk dat wij bekender zijn, maar vooral ook de kringen. Zij vormen een eerste aanspreekpunt. Zij hebben een cursusdienst, eerstejaarswerking, meer sociale activiteiten. Bij onze Oktobercampagnes (jaarlijkse sensibiliseringscampagne, red.) is het vooral belangrijk dat de boodschap aankomt. Ook al weten mensen dan niet precies wat LOKO is, zolang de boodschap maar aankomt.'

Wat is jouw mening over medebestuur? Bereiken jullie voldoende resultaten door de manier waarop dat nu georganiseerd is?

‘Medebestuur is een enorm goede zaak. Ik ben telkens onder de indruk over de professionaliteit van de studentenvertegenwoordigers. LOKO wordt echt gehoord bij de KU Leuven. Daar is enorm veel respect voor wat wij doen en dat hangt natuurlijk allemaal samen. 50 jaar na mei '68 zijn wij van louter contestatie naar medebestuur gegaan. Dat is een enorm sterk en positief verhaal en daar wil ik me achter zetten.'